Samhällsekonomi - viktiga begrepp

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an begreppet samhällsekonomi och förklarar vad tillväxt, inflation, arbetslöshet och konjunktur är för något.

SO-rummet podcast icon
M

Ordet konjunktur betyder ungefär ekonomisk situation. I en lågkonjunktur minskar produktionen av varor och tjänster till skillnad mot i en högkonjunktur då den ekonomiska aktiviteten ökar.

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad betyder ordet BNP och vad är det?
  2. Var Sveriges inflation hög eller låg före 1990-talet?
  3. Hur ser arbetslösheten ut i en högkonjunktur?

Ta reda på:

  1. Hur stor är Sveriges BNP just nu och hur har den växt sedan 2010?
  2. Hur hög är Sveriges arbetslöshet just nu?
  3. Jämför BNP och BNP per capita mellan Sverige, USA, Kina och Grekland

Tips på diskussionsfrågor:

  1. Hur påverkas din eller din familjs privatekonomi av hög- respektive lågkonjunktur?
  2. Vem tror du vinner respektive förlorar om det är hög inflation i ett land?

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I FOKUS facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes

Läs mer om

Publicerad: 30 december 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Kommuner

av: Mattias Axelsson
2020-12-16

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Sveriges kommuner - vad de gör och hur de styrs. Avsnittet ingår i en programserie (del 3 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Regioner

av: Mattias Axelsson
2020-12-09

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om regionerna i Sverige och deras ansvar. Avsnittet ingår i en programserie (del 2 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Offentliga sektorn: Myndigheter

av: Mattias Axelsson
2020-12-01

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap) om svenska myndigheter och vad de gör. CSN, Skatteverket, Försäkringskassan och Folkhälsomyndigheten används som exempel. Avsnittet ingår i en programserie (del 1 av 3) om den offentliga sektorn i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Avtalsrörelse, kollektivavtal, strejk och lock-out

av: Mattias Axelsson
2020-11-17

Gymnasieläraren Mattias Axelsson pratar om hur avtalsrörelser fungerar i Sverige och om stridsåtgärder som strejk och lock-out.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Sveriges politik

av: Julia och Kristoffer
2019-06-04

Kristoffer och Julia fortsätter Nordenspecialen och pratar om Sveriges politik.

+ Lyssna

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

ANNONS

Liknande artiklar

S

Svensk ekonomi och handel från 1800-talet fram till idag

Låt oss för en kort stund resa bakåt i tiden till det sena 1860-talets Sverige. Ungefär tre av fyra...

L

Lätta fakta om inflation

Inflation innebär att priserna stiger och pengarna blir mindre värda. År 1905 kostade mjölken 13...

M

Svensk identitet och nationalism i ett historiskt perspektiv

Att det finns en nationell identitet är självklart i dagens värld, men har det alltid varit så och...

S

Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt...

Ämneskategorier

Samhällsekonomi

Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde,...

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Inflation

Inflation innebär att pengarna blir mindre värda vilket gör alla varor och tjänster dyrare...

Radioprogram

Här finns material som innehåller radioprogram som kan relateras till historia, geografi, religion...

Arbetsliv

Arbetet har alltid varit centralt för många människor, både som vardagsverksamhet och som livsstil...

SO-rummet tag typ

Svensk ekonomi och handel

Här hittar du material som handlar om svensk samhällsekonomi och handel.

Konjunkturer

Konjunktur är ett begrepp som syftar på det rådande ekonomiska tillståndet i en ekonomi. En...

BNP och HDI

Välfärd kan mätas i olika mått som värderas olika. Ett gammalt och fortfarande vanligt mått på...