Döden kom genom luften

När pestsmittan började spridas till Europa vid mitten av 1300-­talet hade sjukdomen redan funnits länge i Asien. Där bar gnagare som råttor och sorkar på pestbakterien. Ibland smittades en män­niska, och då bröt en pestepidemi ut. Det var det som hände på 1340­-talet, när Gyllene horden härjade på Asiens slätter.
L

En mongolisk belägring av staden Kaffa på Krim avslutades med att belägringsmaskiner sköt in pestsmittade lik i staden. Det blev början på en tio år lång och fasansfull period när digerdöden härjade Europa.

Belägringen av Kaffa

År 1347

Läget är desperat i den italienska handelsstaden Kaffa, på det som idag kallas Krimhalvön. En enorm armé av mongoliska krigare, den så kallade Gyllene horden, ledd av den mäktige khanen Jani Beg, har slagit läger utanför murarna och den här gången verkar ingen hjälp komma utifrån. Död och förintelse är att vänta; den Gyllene horden har ett välgrundat rykte om sig att utplåna alla som försöker stå emot.

Så en dag börjar mongolerna bryta sitt läger och en del av deras trupper rider sin väg. Inne i Kaffa jublar invånarna, tackar Gud för att han hört deras bön och räddat dem från fienden. Det visar sig snart vara en förödande sjukdom som sprider sig bland dem som fått mongolerna att skräckslagna fly platsen.

ANNONS

ANNONS

Men de som firade i Kaffa gjorde det alldeles för tidigt. För innan mongolhärskaren ger sig av bestämmer han sig för att ändå på något sätt försöka komma åt sina fiender. Med hjälp av katapulter kastas hundratals döda soldater in över stadens murar. Invånarna blir skräckslagna när de ser de uppsvällda liken, täckta av blåsvarta fläckar eller stora, varfyllda bölder. I panik kastas de döda i hamnen, men då är det redan för sent. Pesten har kommit till Kaffa. Och när de rikaste invånarna flyr tillbaka till det som idag är Italien, tar de smittan med sig. Den förödande farsot som i Europa gått till historien som "den svarta döden", eller digerdöden, är ett faktum.

Pesten sprids i Europa

På det här sättet brukar historien i varje fall berättas. Säkert hade epidemin i vilket fall ändå kommit till Europa så småningom. Vid den här tiden var handelsförbindelserna mellan kontinenterna många, och eftersom det pestutbrott som några år tidigare börjat härja på stäpperna i det inre av Kina var så kraftfullt, var det rimligen bara en tidsfråga innan smittan skulle ha nått alla länder som på något sätt stod i förbindelse med varandra. 
 

Digerdöden i skogen. Ensamt lik.
Bild: National Museum of Art, Architecture and Design
Man räknar med att ungefär en tredjedel av Europas befolkning dog av digerdöden vid mitten av 1300-talet. Vissa platser drabbades så hårt att de lämnades helt öde. Men det fanns också avlägsna bygder som klarade sig helt från pesten. Teckning av Theodor Kittelsen  (1857-1914).

Mer än 800 år hade gått sedan det senaste pestutbrottet i Europa. Det innebar att det inte fanns några som helst förberedelser för en pandemi av den här storleksordningen. När människor började dö i häpnadsväckande hastighet, och i osannolika antal, drog många slutsatsen att världens undergång var kommen. Det beräknas att upp till 40 procent av alla människor som levde i Europa under denna tid dog i pesten, i fruktansvärda plågor. På en del håll var andelen döda ännu högre; byar och städer lämnades nästan helt övergivna.

Pesten förvandlade medeltidens landskap och människornas världsbild

Överallt där pesten drog fram slogs samhället sönder. Vissa människor vände sig till Gud och bad om nåd eller frälsning. Andra försökte dränka sin ångest med alkohol och mat i överflöd. Det berättas om hur banden som höll människor samman bröts itu. Makar övergav varandra vid minsta tecken på smitta, föräldrar lämnade sina sjuka barn. Desperata människor letade efter syndabockar. Kanske var det Djävulen som verkade i världen och spred smittan med flit? På många håll skyllde man epidemin på judar, som mördades i tusental i fruktansvärda förföljelser, så kallade pogromer.

ANNONS

ANNONS

I litteraturen från denna tid finns flera skakande vittnesmål bevarade, särskilt från Italien där farsoten först slog till. I den vackra staden Siena mitt i Toscana, ska bara en av åtta invånare ha överlevt. Stadens krönikör har lämnat en drabbande anteckning från dessa år: "jag, Agnolo di Tura, kallad den fete, begravde mina fem små barn med egna händer." I en annan text beskriver poeten Petrarca suggestivt den stora förödelse som gått över världen. I ett effektivt retoriskt grepp vänder han sig till oss - vi som en dag kommer att ta del av hans ord. Han utmanar oss att föreställa oss vad som en gång utspelade sig, och kanske kan komna att göra det igen:

"Husen står tomma, städerna öde, åkrarna oskötta, vägarna täckta med lik. Överallt en fasansfull ödslighet. Skulle du tro detta, du som lever långt senare? Vi själva, som ser allt det här, tror ju det knappast ... Hur ska kommande släkten kunna tro att det en gång funnits en tid när nästan hela jorden var utan invånare?"

LÄS MER: Digerdöden

LÄS MER: Pesten - den värsta farsoten i mänsklighetens historia

LÄS MER: Agrarkrisen (jordbrukskrisen)

LÄS MER: Judeförföljelser under medeltiden

LÄS MER: När digerdöden drabbade Sverige

LÄS MER: Historia om läkekonst och sjukdomar

Användbara begrepp

Epidemi: Ett utbrott av något, vanligen sjukdomar, som snabbt sprider sig mellan människor.

Pandemi: En epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar väldigt många människor. Digerdöden var en pandemi.

Pest: En allvarlig bakterieinfektion med snabbt förlopp som kan vara dödlig. Omedelbar vård krävs (idag finns botemedel). Bakterien finns på djur i hela världen och överförs oftast till människor via loppor. Risken för pest är störst i områden med dåliga sanitära förhållanden, trångboddhet och en stor population av gnagare (råttor etc). Det finns tre former av pest: böldpest, blodpest och lungpest.

Syndabock: När en person ges skulden för något som hon eller han inte är skyldig till. Att "leta syndabockar" innebär att man försöker peka ut enskilda som skyldiga till händelser där egentligen ingen eller många andra är skyldiga.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför avbröt mongolerna belägringen av Kaffa?
   
 2. Vad hände med Kaffa efter att mongolerna drog sig tillbaka?
   
 3. Varför hade pesten med största sannolikhet spridits i Europa även om inte flyktingar och resande från Kaffa fört den med sig?
   
 4. Nämn några följder av digerdödens härjningar i Europa.

Diskutera:

 1. Skulle en liknande pandemi kunna inträffa i vår egen tid? Motivera.
   
 2. Hur skulle vårt eget samhälle påverkas om vi drabbades av en pandemi med samma dödlighet som digerdöden hade i det medeltida samhället?
   

 

VILL DU VETA MER? Läs Stora döden av Dick Harrison (2000).

 

FÖRFATTARE

Text: Magnus Västerbro, författare och journalist med inriktning på historia
Webbsida: https://www.facebook.com/vasterbro

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas 101 historiska händelser - en annorlunda världshistoria.
Bokens webbplats

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Publicerad: 12 mars 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Ritual med rökelse

Myrra och rökelse var värdefulla varor under antiken

Myrra och rökelse, hartser (kåda) från balsamväxter, var mycket värdefulla varor under antiken. Den...

SO-rummet bok
M

Vatten och avlopp i medeltidens städer

År 476 e.Kr stormade goterna Västrom och den siste romerske kejsaren avsattes. Livet i Rom och...

M

Livets växter - om olika växters användningsområden förr

Vi kan lära oss mycket om äldre tiders användning av växter i vardagslivet. Idag köper vi färdiga...

M

P-pillrets tidiga historia

Kvinnorättsaktivisten Margaret Sanger hade länge drömt om att läkemedelsindustrin en dag skulle...

SO-rummet bok
M

Personlig hygien förr - en smutsig historia

Historien om vår hygien är ett ganska sorgligt kapitel, om man inte föredrar att skratta åt eländet...

M

Apotekens historia i Sverige

Apoteksväsendet har imponerande anor i vårt land. Redan för fyrahundra år sedan handlades...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Digerdöden

Digerdöden (ca 1350) var en medeltida pandemi av böldpest och lungpest som dödade omkring en tredjedel av Europas...

Hi

Historia om läkekonst och sjukdomar

Läkekonstens historia innefattar historia om medicin, sjukvård och sjukdomar. I det här avsnittet berörs...

Relaterade taggar

Hi
Pest

Pest

Pest är en infektionssjukdom som vid upprepade tillfällen under historiens gång lett till stora...

Hi
Jordglob

Pandemier

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora...