Bild:
Olaus Magnus "Carta Marina" från början av 1500-talet ger en god geografisk och historisk överblick över medeltidens Norden.
M

Historiska kartor och statistik

Här hittar du samlingar med historiska kartor och historisk statistik. När du studerar historiska kartor får du en snabb överblick över olika historiska skeenden. Du kan också se hur länder och imperier har uppstått, förändrats och ibland försvunnit in i historien.

Om du använder dig av statistik kan du studera historien med i siffror och tabeller. Historisk statistik är en ovärderlig hjälp när du forskar i historia. Statistik kan användast som komplement och stöd åt en del annan fakta som du använder dig av. Med hjälp av statistik blir det också enkelt att göra jämförelser av olika slag - både historiska och med nutiden.

Ytterligare kartor (material som inte visas här nere) hittar du i samband med ämnestexterna i kategorierna om historia (se menyn till vänster).

Här hittar du samlingar med historiska kartor och historisk statistik. När du studerar historiska kartor får du en snabb överblick över olika historiska skeenden. Du kan också se hur länder och imperier har uppstått, förändrats och ibland försvunnit in i historien.

Uppdaterad: 01 februari 2015
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Historiska kartor och statistik

av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Kartan visar hur staden har sett ut i olika tider - eller hur människor har velat att den ska se ut. Res tillbaka i tiden och se hur Stockholm har förändrats sedan 1600-talet genom att jämföra olika kartor med varandra.
av:
Stockholmskällan
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet
Här hittar du alla Stockholmskällans lektionsförslag som tränar eleverna i källkritisk analys.

Länkar om Historiska kartor och statistik

Sortera efter:
          

Den här videon (5:13 min) av NO-läraren Daniel Åkerblom handlar om katrografi och kartprojektioner.

Spara som favorit
          

Genomgång (5:42 min) där läraren Anna Brovell berättar om kartor och kartografi förr och idag.

Spara som favorit
          

Vill du förstå statistik på ett roligt och lärorikt sätt? I-Use.eu (I Use Statistics in Education) är en webbsida som har utvecklats för lärare och elever i högstadiet och gymnasieskolan. Här kan du göra egna tematiska kartor och uppdatera din världsbild. Materialet kan användas som utgångspunkt för ämnesövergripande projekt i tillexempel engelska, historia och matematik och geografi då mycket av innehållet är på engelska. Du kan även följa I-Use på Twitter https://twitter.com/StatsinEdu 

Spara som favorit
          

Olika interaktiva kartor kring Europas historiska perioder.

Spara som favorit
          

Animerad karta (3:44 min) som visar det Osmanska rikets uppgång och fall.

Spara som favorit
          

Animerad karta (7:41 min) som visar det habsburgska imperiets uppgång och fall 1278/1282 till 1918.

Spara som favorit
          

Animerad karta (1:16 min) som visar romarrikets utbredning från dess uppkomst ca 500 f.Kr till det Östromerska rikets fall 1453.

Spara som favorit
          

Interaktiv lättnavigerad karta över Iraks historia. Klicka på tidslinjen för att välja tidsepok.

Spara som favorit
          

Digital animerad karta som visar världsreligionernas uppkomst och spridning i världen från 3000 f.Kr fram till idag.

Spara som favorit
          

På den här sajten hittar du historiska kartor över Europa från år 0 till idag. Det finns en karta för varje århundrade. Kartorna har medelmåttig upplösning, men fördelen med det enkla upplägget är att du snabbt får en överblick och kan se över hur Europa har sett ut och har förändrats under 2000 år.

Spara som favorit
          

Riksarkivet har i sitt arkiv en enorm samling kartor och på denna webbsida har man scannat in en stor del av detta material så att alla kan ta del av detta. Här kan du studera över 12 000 kartor som beskriver historiska miljöer och kulturlandskap från främst svenskt 1600-tal. För att se kartorna krävs en plug-in, DjVu. Den kan laddas ned gratis.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Världens Historia där du får en enkel överblick över hur världens befolkning har ökat genom historien. Här kan du se en kurva som visar befolkningsökningen i världen de senaste 2000 åren.

Spara som favorit
          

I den här animerade kartvisningen (6:40) visas olika rikens och imperiers uppgång och fall under två tusen år från 1000 f.Kr till 1000 e.Kr.

Spara som favorit
          

På den här amerikanska sajten hittar du en samling med spännande historiska blindkartor. Vad sägs t.ex. om att fylla i en karta över romarriket när det var som störst 117 e.Kr, eller varför inte en karta över det ommöblerade Europa efter Wienkongressen 1815? Klicka på förstorningsglaset (preview) så laddas en pdf-version av kartan som är lätt att skriva ut.

Spara som favorit
          

Med hjälp av gratisprogrammet Scribble Maps kan du rita, fästa platsmarkörer, text, bilder och annat på Googles kartor och satellitbilder (Google Maps). Scribble Maps lämpar sig bra som ett digitalt verktyg i skolan och då främst inom SO-ämnena. Webbsidan går även att läsa på svenska (tryck på Googles översättning).

Spara som favorit
          

Digital karta (film) som visar olika imperiers uppkomst och spridning genom historien. Fokus ligger på Mellanöstern och Medelhavsregionen.

Spara som favorit
          

En jättebra länksamling över olika kartarkiv som innehåller historiska kartor. Genom länkarna på den här webbsidan har du stora möjligheter att hitta vad du letar efter.

Spara som favorit
          

Amerikansk kartsamling där du hittar massor av historiska kartor av bra kvalité. Här finns kartor över världen, världsdelar, imperier, länder och städer - från forntid till nutid.

Spara som favorit
          

På den här webbsidan hittar du "bibliska" kartor över olika områden och några imperier som kan sättas i samband med Bibeln. Webbsidan drivs av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Spara som favorit
          

Wikimedia Commons världsatlas och historiska kartor. Här kan du hitta massor av olika kartor. Det bästa och enklaste sättet att finna det du letar efter är att skriva dina "sökord" på engelska. Materialet är i regel fritt att använda i undervisningssyfte.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Medeltiden (500-1500) var en händelserik period då en europeisk kultur framträdde med kristendomen som enande faktor.

Den nya tiden, ibland kallad tidigmodern tid (1500-1776), inkluderar flera epokgörande händelser som gjorde världen större.

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Människans allra tidigaste historia. Stenåldern brukar delas in i två perioder: äldre stenåldern (ca 40 000-10 000 f.Kr) och yngre stenåldern (ca...

Intressant och spännande historia som handlar om världsdelarna och världens länder. Välj en världsdel så visas länderna som hör till den.

Historia indelad i olika ämnen. Här finns intressant historia för alla smaker.

Här hittar du olika typer av kartor över Sverige och resten av världen. Du kan också lära dig en del om kartografi och hur kartor fungerar.

Relaterade taggar