Revolutionernas tid, del 8 av 12: Franska revolutionen 5

Av: Mik Ran |
Tid:
7:04
|
|
YouTube
          

Genomgång (7:04 min) om arvet efter franska revolutionen. Här berättas bl.a. om Wienkongressen och franska revolutionens följder som bl.a. utmynnade i demokratins framväxt under 1800-talet. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

5
Average: 5 (2 votes)