Wienkongressen 1814-1815

          

Artikel i Wikipedia om Wienkongressen som var en konferens mellan ambassadörer från Europas stormakter. Syftet med Wienkongressen var att bringa ordning mellan Europas stater efter Napoleonkrigen och att skapa maktbalans. Ingen stat skulle få ett dominerande inflytande...

4.5
Average: 4.5 (4 votes)