Nutida konflikter: Ukraina

          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Ukraina. Konflikten i Ukraina sker på olika nivåer; mellan grupperingar internt i Ukraina, mellan ukrainska myndigheterna och Ryssland, och mellan Nato och Ryssland. Konflikten handlar om mark, om makt och säkerhet, där frågor som rör historia, identitet och folkrätt är viktiga...

Kategorier:
5
Average: 5 (1 vote)