Lagar och regler om lön och lönesättning

Vem bestämmer din lön? Finns det minimilöner i Sverige? Vad är lönediskriminering? Det och mycket mer får du svar på i denna artikel som handlar om löner.
M

Lön är den ersättning som en person får av sin arbetsgivare för utfört arbete under en bestämd tid, till exempel per månad eller timme.

Ingen minimilön

Sverige har ingen minimilön fastställd i lagen. Svenska fackförbund har säkerställt både en hög lägstanivå på löner och andra anställningsvillkor, samt en av Europas högsta reallöneökningar under de senaste tjugo åren. De fackliga organisationerna anser bland annat därför att det i Sverige, till skillnad från många andra länder, inte finns något behov av lagstadgade minimilöner. Konsekvensen av lagstadgade minimilöner (som många andra länder har) i Sverige skulle därmed kunna bli lägre löner och sämre anställningsvillkor för flertalet anställda.

ANNONS

ANNONS

Avtalsrörelsen

I Sverige genomgår arbetsmarknadens parter i stället förhandlingar inom något som kallas för en avtalsrörelse. Inför avtalsrörelsen, då parterna - fackförbunden och arbetsgivarna - förhandlar, gör de analyser av ekonomin. Hur har ekonomin i världen utvecklats? Hur har priserna i affärerna utvecklats? Hur ser konkurrensen för svenska företag ut? Detta gör de för att se vilka ekonomiska förutsättningar det finns för att höja lönerna. Förutom att analysera det ekonomiska läget pratar respektive organisation med sina medlemmar och frågar dem vad de tycker är viktigt att lyfta fram i de centrala förhandlingarna - för förhandlingarna handlar inte bara om lön, utan också om andra villkor.

När de centrala avtalen är klara är det dags att förhandla lokalt, alltså på arbetsplatserna. Då ska de principer som är fastlagda i det centrala avtalet användas på arbetsplatsen. En fördelning mellan arbetstagarna på arbetsplatsen ska ske, detta görs på olika sätt på olika företag beroende på kollektivavtal. Hur de lokala förhandlingarna går till bestäms av vilka löneförhandlingssystem som fack och arbetsgivare lokalt är överens om. Inom vissa avtal förhandlar man dock inte på arbetsplatserna. Då reglerar det centrala avtalet hur mycket man får i löneökning.

Hur förhandlas lön om det inte finns kollektivavtal?

För den som arbetar på en arbetsplats som saknar kollektivavtal gäller inga regler om lönesättning. Eftersom Sverige saknar lagstiftade regler för hur låga löner arbetsgivarna kan betala, minimilöner, betyder det att de som är anställda på den här typen av företag helt saknar skydd. Arbetsgivaren kan alltså betala i princip hur låga löner som helst och är dessutom inte skyldig att följa andra fördelningsprinciper som kollektivavtalet innehåller. Om det inte finns ett kollektivavtal är arbetsgivaren inte skyldig att löneförhandla med dig eller ditt fackförbund, men kan naturligtvis välja att göra det ändå.

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Enligt lag är det förbjudet att diskriminera någon lönemässigt i Sverige. Ändå finns det skillnader - inte minst mellan kvinnor och män. Kvinnors löner är i riksgenomsnitt drygt 10 procent lägre än mäns. Förklaringarna är många och det finns olika åsikter om vad skillnaderna beror på. Vissa menar att det handlar om ren diskriminering, att kvinnor helt enkelt får lägre löner än män. Andra menar att det handlar om att kvinnor har yrken som är lägre betalda. Men även när man räknar bort effekter från faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor kvarstår en oförklarad löneskillnad.

ANNONS

ANNONS

Din lön?

Det finns olika sätt att undersöka om den lön en arbetsgivare erbjuder är rimlig. Till att börja med bör man kontrollera att det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Därefter kan man undersöka vad andra tjänar i just den branschen du söker jobb inom, t.ex. genom att kontakta facket, direkt på arbetsplatsen eller centralt - många fackförbund har ett särskilt telefonnummer med rådgivare som kan svara på frågor om lön. Inför en diskussion med arbetsgivaren om lönen kan det också vara bra att undersöka om det finns andra förmåner på arbetsplatsen.

Jobba svart

Om du jobbar svart är det är inte säkert att du får någon lön alls. Att jobba svart betyder att varken du eller arbetsgivaren betalar skatt. Det innebär att både du och din arbetsgivare bryter mot lagen och inte betalar in din del till det gemensamma såsom välfärdsinrättningar i form av t.ex. sjukhus och skola. Arbetsgivaren har en skyldighet att betala in en inkomstskatt för alla som jobbar i företaget. Det är också svårt för dig att skriva upp den erfarenheten i ditt cv, ifall någon ringer till din tidigare arbetsplats för att ta referenser. Om du skulle skada dig på jobbet är du inte heller försäkrad. Om du får din lön utbetald svart får du inte pengar inbetalda till din pension och din sjukpenning (som gör att du kan vara sjukskriven med sjuklön).

Anställningsavtal

Din lön ska stå på ditt anställningsavtal.  Du ska alltid ha ett anställningsavtal när du arbetar. Där står vilka villkor som gäller för anställningen. Spara anställningsavtalet så att du ser vad du och din chef kommit överens om. Anställningsavtalet är bra att ha om det blir problem på din arbetsplats. Innan du skriver på ett anställningsavtal är det viktigt att läsa igenom det noga och kontrollera att allt stämmer. Du kan även be någon som är fackligt aktiv kontrollera att allt stämmer, eller ringa facket.

LÄS MER: Arbete och boende

LÄS MER: Din privata ekonomi

LÄS MER: Privatekonomi: Inkomst, utgifter och boendeformer

LÄS MER: Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

LÄS MER: Gigekonomi - digitaliseringen av arbetsmarknaden

ANNONS

ANNONS

Att tänka på inför ett sommarjobb

Skriv alltid ett anställningsavtal

Du ska alltid ha ett anställningsavtal när du arbetar. Där står vilka villkor som gäller för anställningen. Anställningsavtalet är bra att ha om det blir problem på din arbetsplats. Innan du skriver på ett anställningsavtal är det viktigt att läsa igenom det noga och kontrollera att allt stämmer.

Förhandla din lön

Ett sommarjobb är ofta ett första steg in på arbetsmarknaden. Om du börjar med för låg lön kan det påverka dig i flera år. Kolla med facket vad som är den rekommenderade lönen för den typ av jobb du ska ha. Kom ihåg att lönen alltid ska anges exklusive semesterersättning.

Du ska alltid få lön

Det är okej att provjobba men du ska alltid få lön för ditt arbete. Gå aldrig med på att arbeta gratis. Hör av dig till facket om en arbetsgivare erbjuder dig att arbeta utan lön. För det får de inte göra.

Ha koll på dina arbetsvillkor

Jobba säkert och följ de regler som finns om  t.ex. hygien och skyddsutrustning. Om du ska jobba på kvällar eller helger har du oftast rätt till ersättning för arbete på obekväma arbetstider (ob-ersättning). Du kan alltid ringa facket och kolla vad som gäller kring löner och villkor.
 


Av: Staffan Kahn, Anna Danielsson Öberg, Bengt Lindman, Johanna Lindell, Ludvig Myrenberg, Agnes Kullenmark,Linnea granath och Eva Bernhardtsson för Arena Skolinformation
Webbplats: Arbetslivskoll.se

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 28 januari 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L

Hemberedskap

Om det skulle hända något allvarligt likt en kris eller ett krig behöver du ha hemberedskap. Det...

S

Jämställdhet förr och vägen till ett mer jämställt samhälle

Tittar vi bakåt i historien så ser vi att Sverige inte har varit ett speciellt jämställt samhälle....

S

Arbetsmiljö förr och idag

De senaste årtiondena har olyckor på jobbet som leder till att människor dör minskat kraftigt. Det...

Samarbete

Ge alla unga digital trygghet

Hur hittar jag rätt information på internet, och vem kan jag lita på? Det kan vara livsavgörande...

M

Gigekonomi - digitaliseringen av arbetsmarknaden

Du kanske någon gång har hört om musiker eller band som ”tar ett gig” på en fest eller...

M

Fackföreningarna och arbetsmarknaden förr och idag

För ungefär 150 år sedan bestämde arbetsgivarna i stort sett allting på arbetsplatserna i...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö

Här kan du läsa om hur den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram, hur den är utformad samt hur den svenska...

Arbete och boende

Avsnittet handlar om olika boendeformer och vad de innebär för individen samt sambanden mellan socioekonomisk bakgrund...

Regler och lagar

Om vad begreppen regler och lagar innebär inom juridiken och i vårt samhälle. Här berörs framförallt...

Privatekonomi

Om hushåll, inkomst, utgifter, skatt samt relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

Relaterade taggar

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...

Arbetsliv

Arbetet har alltid varit centralt för många människor, både som vardagsverksamhet och som livsstil...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Demonstrationsfrihet

av: Mattias Axelsson
2021-03-08

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om demonstrationsfrihet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är inflation?

av: Mattias Axelsson
2021-02-28

I veckans avsnitt förklarar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) vad inflation är och varför det blir inflation.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Aktier och aktiehandel

av: Mattias Axelsson
2021-01-31

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om aktier, aktiehandel och blankning.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är lagrådet?

av: Mattias Axelsson
2021-01-18

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om lagrådet i Sverige.

+ Lyssna