L

Lätta fakta om Panamakanalen

1881 började fransmännen bygga Panamakanalen mellan Stilla havet och Atlanten. Men det misslyckades på grund av klimatet och arbetet avbröts. 20 000 människor omkom vid detta arbete. Först 1914 blev kanalen färdig när amerikanerna tog över arbetet.
Bild:

Karta som visar Panamakanalens sträckning. Klicka på länken för större bild.

Ett enormt och viktigt byggprojekt

Tanken på en förbindelse mellan Atlanten och Stilla havet är gammal. Redan Hernán Cortés föreslog på 1500-talet att en kanal skulle byggas på ett lämpligt ställe.

USA var naturligtvis intresserade av att förkorta sjövägen mellan landets öst- och västkust. Det fanns både ekonomiska och militära skäl för USA att bygga en kanal som förband Atlanten med Stilla havet.

Under 1800-talet byggde USA en järnväg från kust till kust. Men då måste man göra två omlastningar.

Arbetet på Panamakanalen påbörjades i fransk regi 1881. Det var mannen bakom Suezkanalen, Ferdinand de Lesseps, som ledde arbetet. Men arbetet avbröts när Lesseps bolag gick i konkurs. Tekniska och klimatologiska problem resulterade i att projektet fick avbrytas.

Innan de Lesseps gav upp kanalprojektet hade han förlorat omkring 20 000 arbetare. Det var gula febern och malarian som tog de flesta arbetares liv.

Panamakanalen - viktig för USA

USA som ville ha en kanal av militära och ekonomiska skäl stödde en revolution i Colombia. Det resulterade i att Panama gjorde sig självständigt från Colombia 1903.

Av den nya staten Panama fick USA hyra en smal landremsa mellan de båda världshaven för all framtid. Landet Panama fick dock fullständig kontroll över kanalen år 2000.

Bild:

Avgifterna för passage bestäms av Panama Canal Authority och är baserade på typ av fartyg, storlek och typ av last.

Stora problem med kanalbygget

1902 övertog amerikanska intressen det franska kanalbolaget och arbetet återupptogs. När amerikanerna tog över arbetet fortsatte dödsprocenten att stiga. Till slut upptäckte en läkare, Carlos Finlay, att moskiterna (myggor) fungerade som smittspridare av gula febern och malarian.

Efter en intensiv bekämpningskampanj mot moskiterna kunde man få ner dödssiffrorna.

Över 43 000 man var sysselsatta när kanalbygget var som intensivast. Under stora problem arbetade sig USA genom näset. Ibland kunde väldiga jordskred blockera arbetet i veckor.

En hårt trafikerad farled

Den 14 augusti 1914 öppnades kanalen. Dess längd är 58 kilometer från Christóbal i nordväst vid Atlanten till Balboa i sydöst vid Stilla havet.

Dess högsta vattennivå är 26 meter över havet. Höjdskillnaderna övervinns genom tre slussystem. Kanalens kortaste bottenbredd är 152,5 meter och dess minsta bottendjup är 13,5 meter.

Vanligen tar det 15 timmar för ett fartyg att segla genom kanalen. Panamakanalen är en mycket viktig farled. Omkring 14 000 fartyg passerar kanalen varje år.

Uppgifter och frågor

  1. Mellan vilka hav går Panamakanalen?
     
  2. Varför misslyckades fransmännen bygga Panamakanalen?
     
  3. Varför ville USA bygga en kanal?
     
  4. När blev kanalen färdig och hur många fartyg passerar kanalen?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Uppdaterad: 13 januari 2018
Publicerad: 03 april 2016