Lätta fakta om Panamakanalen

1881 började fransmännen bygga Panamakanalen mellan Stilla havet och Atlanten. Men det misslyckades på grund av klimatet och arbetet avbröts. 20 000 människor omkom vid detta arbete. Först 1914 blev kanalen färdig när amerikanerna tog över arbetet.
L

Karta som visar Panamakanalens sträckning. Klicka på länken för större bild.

Ett enormt och viktigt byggprojekt

Tanken på en förbindelse mellan Atlanten och Stilla havet är gammal. Redan Hernán Cortés föreslog på 1500-talet att en kanal skulle byggas på ett lämpligt ställe.

USA var naturligtvis intresserade av att förkorta sjövägen mellan landets öst- och västkust. Det fanns både ekonomiska och militära skäl för USA att bygga en kanal som förband Atlanten med Stilla havet.

Under 1800-talet byggde USA en järnväg från kust till kust. Men då måste man göra två omlastningar.

ANNONS

ANNONS

Arbetet på Panamakanalen påbörjades i fransk regi 1881. Det var mannen bakom Suezkanalen, Ferdinand de Lesseps, som ledde arbetet. Men arbetet avbröts när Lesseps bolag gick i konkurs. Tekniska och klimatologiska problem resulterade i att projektet fick avbrytas.

Innan de Lesseps gav upp kanalprojektet hade han förlorat omkring 20 000 arbetare. Det var gula febern och malarian som tog de flesta arbetares liv.

Panamakanalen - viktig för USA

USA som ville ha en kanal av militära och ekonomiska skäl stödde en revolution i Colombia. Det resulterade i att Panama gjorde sig självständigt från Colombia 1903.

Av den nya staten Panama fick USA hyra en smal landremsa mellan de båda världshaven för all framtid. Landet Panama fick dock fullständig kontroll över kanalen år 2000.

Avgifterna för passage bestäms av Panama Canal Authority och är baserade på typ av fartyg, storlek och typ av last.

Stora problem med kanalbygget

1902 övertog amerikanska intressen det franska kanalbolaget och arbetet återupptogs. När amerikanerna tog över arbetet fortsatte dödsprocenten att stiga. Till slut upptäckte en läkare, Carlos Finlay, att moskiterna (myggor) fungerade som smittspridare av gula febern och malarian.

Efter en intensiv bekämpningskampanj mot moskiterna kunde man få ner dödssiffrorna.

Över 43 000 man var sysselsatta när kanalbygget var som intensivast. Under stora problem arbetade sig USA genom näset. Ibland kunde väldiga jordskred blockera arbetet i veckor.

En hårt trafikerad farled

Den 14 augusti 1914 öppnades kanalen. Dess längd är 58 kilometer från Christóbal i nordväst vid Atlanten till Balboa i sydöst vid Stilla havet.

Dess högsta vattennivå är 26 meter över havet. Höjdskillnaderna övervinns genom tre slussystem. Kanalens kortaste bottenbredd är 152,5 meter och dess minsta bottendjup är 13,5 meter.

Vanligen tar det 15 timmar för ett fartyg att segla genom kanalen. Panamakanalen är en mycket viktig farled. Omkring 14 000 fartyg passerar kanalen varje år.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Mellan vilka hav går Panamakanalen?
   
 2. Varför misslyckades fransmännen bygga Panamakanalen?
   
 3. Varför ville USA bygga en kanal?
   
 4. När blev kanalen färdig och hur många fartyg passerar kanalen?
   

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad: 3 april 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Hi
Karta

USA:s historia

Få en helhetsbild av USA:s historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Hi
Karta

Panamas historia

Här hittar du material som behandlar Panamas historia i stora och små perspektiv.

Ge

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Ge
Karta

Panamas geografi

Geografi med fokus på Panama. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Panamas geografi ur olika perspektiv...

Sh
Karta

Fakta om Panama

Aktuell samhällsfakta om Panama. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Relaterade taggar

Ge
Häst och vagn

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Ge
Karta

Panamakanalen

Innan Panamakanalen byggdes var alla fartyg tvungna att att runda Kap Horn - Sydamerikas sydligaste...

Ge
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Ge
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Kubakrisen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-01-24

Mattias, Kristoffer och Julia pratar om Kubakrisen - det närmaste världen har varit ett kärnvapenkrig, enligt många historiker.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna