M

Konfucius

Den kinesiske läraren och filosofen Konfucius föddes 551 f.Kr i provinsen Lu i nordöstra Kina. Han skulle komma att bli en av världshistoriens mest inflytelserika gestalter.
Bild:

Konfucius var en filosof och de gamla värderingar han förde vidare var att man skulle visa respekt uppåt, välvilja nedåt.

Konfucius ägnade sig mer åt etik än religion

Konfucius betecknas ibland som religionsgrundare. Men han ägnade sig mer åt etik än religion. Gud och livet efter detta saknas i hans lära.

Han försökte lära människorna att leva i harmoni med varandra. Hans gyllene regel löd: ”Vad du inte vill att andra ska göra dig, det ska du inte heller göra dem.” Det var en tanke som dyker upp igen långt senare i kristendomen.

Samtidigt som han studerade och undervisade hade han ett obetydligt jobb inom provinsens förvaltning. Han gifte sig vid 19 års ålder.

Han skrev inga egna böcker, utan han samlade och redigerade andras verk. Några av dem var: Dikternas bok, Historiens bok, Förvandlingarnas bok och Boken om vår och höst.

Den ädle och vise mannen är det ständiga huvudtemat hos Konfucius. Han tillskriver honom fem dygder; uppriktighet, godhet och humanitet, vishet, rättfärdighet, värdighet och harmoni. Lever man så, kommer detta också att visa sig i hans förhållande till andra människor och till samhället.

Konfucius utgick från kinesernas traditionella dyrkan av förfäder. Han utvecklade temat om absolut lojalitet mot familjen. Barnen ska respektera sina föräldrar, systrar sina bröder, fruar sina män. De yngre ska visa vördnad gentemot de äldre.

Folket ska alltid lyda härskaren... om han är god

Samtidigt påpekar Konfucius att en vanlig människa alltid ska lyda härskaren. Men det var viktigt att härskaren arbetade för den goda sakens skull. En ond och brutal härskare hade inget existensberättigande. En sådan härskare skulle störtas från sin tron.

Konfucius filosofi var också att alla föds lika, men formas genom utbildning och övning.

Vid 50 års ålder var Konfucius en berömd och aktad person i Kina. Han fick ett fint arbete i provinsen Lus förvaltning. Men efter några år blev han utsatt för intriger som fick honom att lämna sin hemprovins.

Konfucianismen har gynnats av Kinas härskare

De närmaste åren tillbringade han på vandring genom det väldiga Kina. Han togs till sist till nåder och han dog i sin hemtrakt år 479 f.Kr.

Konfucianismen har haft stort inflytande på Kinas historia och har i allmänhet gynnats av de styrande. Konfucianismen blev statsreligion under Han-dynastin (från 200 f.Kr) och år 195 f.Kr anordnade kejsaren offer vid hans grav.

Men härskare som Qin Shi Huangdi (mannen som lät bygga den kinesiska muren) lät bränna Konfucius böcker år 213 f.Kr.

Ungefär 2000 år senare försökte Mao Zedong göra samma försök att förinta konfucianismen.

Uppgifter och frågor

  1. När och var levde Konfucius?
     
  2. Beskriv Konfucius gyllene regel.
     
  3. Beskriv förhållandet mellan vanliga människor och härskaren.
     
  4. Varför var en del härskare motståndare till Konfucius?

 

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Uppdaterad: 24 september 2018
Publicerad: 13 november 2016