Båtsmanshållet i Sverige

          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om svensk örlogshistoria från 1600-talet till början av 1800-talet. Här berättas om örlogsflottan, livet ombord på fartygen, bestraffningar, skärgårdsflottan m.m.

3
Average: 3 (1 vote)