Araberna, del 6: Det muslimska slaveriet

Sjätte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om slaveriet i den muslimska delen av världen under medeltiden.
S

Arabisk slavmarknad i 1200-talets Jemen.

Slaveriet var en viktig del av samhället

Slavarna var i den muslimska världen, liksom i andra slavsamhällen, totalt rättslösa och kunde säljas och köpas som vilken vara som helst. Även om Koranen innehåller en del bestämmelser om att slavarna inte ska misshandlas eller behandlas grymt på andra sätt, så var det ägarens sak att efter eget godtycke bestraffa slaven. Detta var inte en sak för någon domstol. Bestraffningen kunde i värsta fall innebära att slaven berövades livet.

ANNONS

ANNONS

Här liksom i andra slavsamhällen kunde slavens liv vara mer eller mindre hårt. Dels berodde detta på ägarens sätt behandla slavarna dels på vilken typ av arbete som slaven utförde. Så kallade "husslavar" har generellt sett levt under mycket bättre förhållanden än t.ex. gruv- eller galärslavar.

Det muslimska slaveriet var mycket utbrett men det skilde sig från andra slavsamhällen framförallt på två sätt:

 • För det första användes slavarna i ganska liten utsträckning till rent kroppsarbete. Ett viktigt undantag var gruvorna som drevs med slavarbetskraft. Där inträffade också ett stort slavuppror. I städerna kunde också slavar arbeta som hantverkare. Jordbruket sköttes dock inte med slavarbetskraft. Huvudsakligen användes istället slavarna antingen som husslavar eller som soldater i armén (se nedan).
   
 • För det andra uppstod inte någon ärftlig slavklass som t.ex. i antikens Grekland och i romarriket. Detta berodde på att de flesta slavar här gick över till islam och deras barn föddes då som muslimer. Muslimer kunde inte göras till slavar. (Motsvarande gällde även i kristna länder under tidig medeltid. Det var även där förbjudet att ta slavar från de som tillhörde den egna religionen.) Det var också mycket vanligt att slavinnor fick barn med sin ägare. Oavsett om slavinnan då gick över till islam eller ej, så föddes sådana barn som muslimer och blev följaktligen fria (en person kunde inte vara slav till sin far). Till följd av dessa förhållanden var man beroende av ett ständigt nytillskott av slavar och därmed nya erövringar.

Slavar togs alltså alltid från andra länder och andra folkslag. Detta var i sin tur en av förklaringarna till den föraktfulla inställningen till slavarna. De kom ju från andra kulturer, hade annan hudfärg, religion etc. De var främmande, avvikande. Förakt för dom andra - det vill säga rasism och avståndstagande från främlingar har urgamla rötter och har funnits i alla tider.

Slavsoldater

Under umayyaderna bestod armén dels av de beridna trupperna som uteslutande var araber, dels hjälptrupper av fotsoldater som var mawali (muslimer av icke-arabisk härkomst). De senare kunde endast vara infanterister (fotsoldater). Araberna höll hårt på sin ställning som militäraristokrati.

Under abbasiderna, då araberna förlorat sin privilegierade ställning och mawali blivit jämställda fick de senare en annan roll även i armén. Det arabiska inslaget minskade medan framförallt persernas andel starkt ökade.

ANNONS

ANNONS

På 800-talet började man också rekrytera alltfler soldater och även officerare direkt bland slavar som köpts från Centralasien och Sydryssland. Särskilt bland turkiska folk tog man unga pojkar som uppfostrades till lojala och pålitliga soldater i kalifens livgarde. Dessa slavtrupper kom att bilda de elittrupper som var förlagda i huvudstaden. Avsikten och förhoppningen med detta system var att dessa slavsoldater som kom från främmande länder inte skulle blanda sig i kampen om makten i riket. De hade ju inga relationer till de grupper i kalifens närhet som konkurrerade om makt och inflytande. På så sätt var hotet från dem mindre än om kalifen använt sig av inhemska fria soldater som kunnat solidarisera sig med olika maktgrupperingar.

Men det fanns också en risk att de kunde sluta sig samman och själva sträva efter makten. I takt med att deras betydelse inom hären ökade, blev detta hot allt större. Med tiden avancerade nämligen ofta slavsoldaterna till både arméchefer och guvernörer.

Det muslimska samhället inrymde fortfarande mycket stora spänningar av både religiös och etnisk karaktär. Risken för uppror var hela tiden överhängande. Kalifernas ställning hotades också hela tiden av olika emirers (härskares) strävanden att bygga upp egna maktbaser och furstendömen. De letade därför efter folk som de kunde lita på. Bland mawali fanns en del som blivit klienter till själva kalifen. Dessa mawali kunde ofta vara frigivna slavar. Detta är förklaringen till att före detta slavar ofta kunde inneha höga poster inom förvaltningen. Självaste vesiren (en slags regeringschef) kunde vara en f.d. slav, ja till och med slav.

LÄS MER: Araberna, del 1: Islams uppkomst

LÄS MER: Araberna, del 2: De första kaliferna

LÄS MER: Araberna, del 3: Ett världsvälde skapas

LÄS MER: Araberna, del 4: Religiös splittring och maktskifte

LÄS MER: Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

LÄS MER: Araberna, del 7: Kvinnans roll

LÄS MER: Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

LÄS MER: Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

LÄS MER: Islams första kalifer

LÄS MER: Muhammed

LÄS MER: Muhammed - islams profet

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Medeltidens muslimska värld

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Islam och den arabiska kulturen

LÄS MER: Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

LÄS MER: Mongolernas plundring av Bagdad gjorde slut på islams guldålder

PODCAST: Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var slaveriet en viktig del av det muslimska samhället?
   
 2. Hur skilde sig behandlingen av slavar inom den muslimska världen under medeltiden jämfört med andra samtida slavsamhällen, särskilt när det gäller arbetsroller och rättigheter?
   
 3. Varför utvecklades inte en ärftlig slavklass inom det muslimska samhället, trots slaveriets utbredning?
   
 4. Hur förändrades arméns sammansättning från umayyadernas styre till abbasidernas?
   
 5. Hur påverkade slavsoldaternas ökade inflytande inom hären maktbalansen och dynamiken inom det muslimska riket?
   

 

Litteratur:
Carole Hillenbrand, The Crusades: Islamic Perspectives, Routledge, 2001
Jonathan Berkey, The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800, Cambridge University Press, 2002
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Fred M. Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton University Press, 1981
Dick Harrison, Korstågen, Norstedts, 2006
Dick Harrison, Världens dramatiska historia: Medeltiden, Norstedts, 2010
Religions of the World, Religions of the World, Bedford - St. Martin's, 1993Text: Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia
Webbplats: Lars Hammarén

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 21 december 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

Nionde och sista delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Det arabiska imperium...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

Åttonde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om det...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 7: Kvinnans roll

Sjunde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om kvinnornas...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

Femte delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Artikelserien behandlar historien...

SO-rummet bok
S

Araberna, del 4: Religiös splittring och maktskifte

Fjärde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om islams tidiga...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Relaterade taggar

Re
slav

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Re
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-30

Mattias, Julia och Mattias pratar om centralgestalterna i de två största världsreligionerna - Muhammed och Jesus. Vilka likheter och skillnader finns?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Skillnaden mellan sunniislam och shiaislam

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-28

Mattias, Kristoffer och Julia försöker reda ut skillnaden mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Vi går tillbaka till splittringen efter profeten Muhammeds död. Vi pratar också om de båda riktningarnas betydelse för världspolitiken idag (t.ex. i Syrienkonflikten).

+ Lyssna