Araberna, del 7: Kvinnans roll

Sjunde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om kvinnornas roll och ställning i det muslimska samhället under medeltiden.
S

Arabisk illustration från 1100-talet, föreställande en man som spelar oud (korthalsluta) bland några kvinnor.

Många företeelser saknar stöd i Koranen

Det muslimska samhället var - och är fortfarande på de flesta håll - starkt patriarkaliskt. Under denna äldre tid var dock praktiskt taget alla samhällen i världen utpräglat patriarkaliska. Det gäller också de kristna samhällena, och även där tills långt fram i tiden. Man ska också ha i minnet att en del företeelser som uppmärksammats mest av moderna västerlänningar egentligen inte är något som härrör från islam som religion utan bara blivit en del av kultur och sedvanor i muslimska länder.

ANNONS

ANNONS

Slöjtvånget tog t.ex. araberna över från bysantinare och framförallt perserna. Det är något som - utan stöd i Koranen - bara kommit att ingå i ett islamiskt kulturmönster. Den enda plats där kvinnorna tilläts vara obeslöjade var i den del av huset som kallades harem. Dit hade endast de närmaste familjemedlemmarna tillträde, främst kvinnor och barn. Även haremsinstitutionen kommer från Persien där kvinnorna långt före islams ankomst hölls åtskilda i en särskild del av huset och vaktades av eunucker.

En annan sak som inte har något som helst stöd i Koranen är det som kallas kvinnlig omskärelse. Visserligen tror kanske enkla bondkvinnor i en del muslimska länder i Afrika att religionen påbjuder detta, men i andra muslimska länder i Asien är denna sedvänja helt okänd.
 

Kvinnans underordning

Männen skall ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med den styrka och de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av kvinnornas försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt inför Gud och döljer för andra det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].

[Källa: Mohammed Knut Bernström, Koranens budskap, Proprius Förlag AB, 2002]

 

Muhammed tillät män att ha flera fruar

Muhammed införde en begränsning av månggiftet till fyra tillåtna fruar, det vill säga för vanliga män. Muhammed själv fick nämligen - efter att han fått en uppenbarelse om detta - ta sig vem han ville till hustru vilket ledde till att han hade ett stort antal. Men även vanliga män kunde ha ett obegränsat antal slavinnor som konkubiner.

Trots att antagligen monogama äktenskap (med endast en partner) var vanligast skapade månggiftet ett överskott på ogifta män. Detta kunde lätt bli en grogrund för socialt missnöje och leda till oroligheter. Frustrerade unga män som inte var tillräckligt etablerade för att bilda familj kunde låta missnöjet få utlopp i upplopp eller kriminalitet.

Arvsregler och skilsmässa

På en punkt innebar Muhammeds lära och lag en förbättring för kvinnorna. Arvsreglerna förändrades nämligen så att döttrar ärvde 1/3 mot sönernas 2/3 (liknande arvsregler gäller emellertid än idag i många muslimska länder).

Skilsmässoreglerna var emellertid ett område där det patriarkaliska systemet framträder extra tydligt. För mannen räckte det med att säga "du är skild från mig". Mannen kunde sedan efter en viss tid (efter att kvinnan haft menstruation tre gånger) ta tillbaka henne, om han ångrade sig. Detta även mot hennes vilja.

Kvinnorna hade i hela sitt liv en man som förmyndare. Det kunde vara far, äkta man eller en manlig släkting. Dock hade änkor och frånskilda en lite friare ställning. För kvinnan var det teoretiskt möjligt att skilja sig om mannen försummat sin hustru sexuellt eller blivit impotent. Men reglerna i övrigt var sådana att det förmodligen inte var särskilt vanligt. Till exempel var säkert den ekonomiska osäkerheten hämmande. En frånskild hustru fick dessutom inte ha hand om sina barn.

Både prostitution och homosexualitet var förbjudet enligt den islamska rätten. Båda företeelserna tycks dock ha förekommit tämligen frekvent. I detta sammanhang kan nämnas de så kallade mutaäktenskapen d.v.s. tidsbegränsade "kortäktenskap" som egentligen inte var någonting annat än prostitution.

Även homosexualitet förekom i det medeltida muslimska samhället. En stor del av dessa homosexuella relationer kan troligtvis förklaras vara en följd av att kontakten mellan unga män och kvinnor mer eller mindre var förbjuden (eller utesluten genom den strikta åtskillnaden mellan könen).

LÄS MER: Araberna, del 1: Islams uppkomst

LÄS MER: Araberna, del 2: De första kaliferna

LÄS MER: Araberna, del 3: Ett världsvälde skapas

LÄS MER: Araberna, del 4: Religiös splittring och maktskifte

LÄS MER: Araberna, del 5: Abbasidiska kalifatets storhetstid

LÄS MER: Araberna, del 6: Det muslimska slaveriet

LÄS MER: Araberna, del 8: Abbasidiska kalifatets upplösning

LÄS MER: Araberna, del 9: Varför föll arabernas imperium samman?

LÄS MER: Islams första kalifer

LÄS MER: Muhammed

LÄS MER: Muhammed - islams profet

LÄS MER: Islams historia

LÄS MER: Medeltidens muslimska värld

LÄS MER: Islam

LÄS MER: Islam och den arabiska kulturen

LÄS MER: Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

LÄS MER: Mongolernas plundring av Bagdad gjorde slut på islams guldålder

PODCAST: Muhammed och Jesus - likheter och skillnader

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn några vanliga seder och bruk inom muslimska samhällen som saknar stöd i Koranen.
   
 2. Hur beskrivs kvinnans roll och ställning i det medeltida muslimska samhället i jämförelse med andra samhällen under samma tid?
   
 3. Hur beskrivs månggiftet och dess effekter på det muslimska samhället?
   
 4. Vad betonar texten gällande arvs- och skilsmässoregler för kvinnor inom islam under medeltiden?
   

 

Litteratur:
Carole Hillenbrand, The Crusades: Islamic Perspectives, Routledge, 2001
Jonathan Berkey, The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800, Cambridge University Press, 2002
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Fred M. Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton University Press, 1981
Dick Harrison, Korstågen, Norstedts, 2006
Dick Harrison, Världens dramatiska historia: Medeltiden, Norstedts, 2010
Religions of the World, Religions of the World, Bedford - St. Martin's, 1993Text: Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia
Webbplats: Lars Hammarén

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 21 december 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets...

M
Porträtt

Margherita och Francesco Datinis kärleksbrev : Kärlek och sorg i 1300-talets Italien

Francesco Datini och hans hustru Margherita levde ett rikt liv under senmedeltiden. Parets...

SO-rummet bok
M
Musikalbild

West Side Story

I New Yorks West Side strider två gatugäng - The Jets och The Sharks - om makt och territorium....

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma...

SO-rummet bok
M
Krigare

Hatkärlek

På 1100-talets Island levde Gunnar, en stor och stark hjälte som var oöverträffad i vapenhantering...

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Tristan och Isolde

Det har snart gått tusen år sedan sagan om Tristan och Isolde berättades för första gången. Den har...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Hi

Kvinnohistoria och genushistoria

Kvinnohistoria handlar främst om kvinnors villkor och betydelse i historiska skeenden, med syfte att sätta in kvinnor i...

Hi

Historia om relationer, kärlek och sex

Historiens människor har ofta haft en annan syn på sexualitet och relationer än vad vi som svenskar har idag. Men...

Re

Islams historia

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Relaterade taggar

Re
Neutral genussymbol

Genus och genusperspektiv

Ordet genus är hämtat från latinet och betyder "sort" eller "släkte". Begreppet genus används för...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Fastemånaden ramadan

av: Mattias Axelsson
2021-04-20

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. religionskunskap) om den muslimska fastemånaden ramadan.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Att vara kvinna under 1800-talet

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-08

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna under 1800-talet i Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Historiesyn - olika perspektiv på historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-30

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om aktör- kontra strukturperspektiv, om genusperspektiv och om postkoloniala perspektiv på historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Kvinnor på medeltiden i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-11-23

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om hur det var att vara kvinna i medeltidens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Ramadan och Eid al-Fitr

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-06-08

Julia, Kristoffer och Mattias pratar om den muslimska fastemånaden ramadan och den efterföljade festen Eid al-fitr.

+ Lyssna