Bakgrund till Gamla testamentet

Den hebreiska bibeln som judar och kristna delar kallas i kristen tradition för Gamla testamentet och inom judisk tradition för Tanak. De böcker som ingår i den växte fram under lång tid, cirka tusen år.
M

Tanak innehåller berättelser om jordens skapelse och Israels folks tidiga historia, dess lagsamlingar, poesi och profetiska litteratur.

Vi ska börja med att titta på de miljöer som den hebreiska bibeln är skriven i. Gamla testamentets delar har uppkommit i olika historiska miljöer och är omgivna av olika ideologier. Detta framgår i texterna.

Gamla testamentet innehåller en stor samling böcker, nämligen 39 stycken (om vi inte räknar apokryferna). I judisk tradition delar man in dessa böcker i lag, profeter och skrifter.

Vissa böcker har tillkommit under lång tid och har redigerats med tiden. I nya tider och kulturella miljöer var det vanligt att man tolkade om skrifter och anpassade dem efter de nya samhällen som man levde i. Dessa nya tolkningar och processer framgår i Gamla testamentet.

ANNONS

ANNONS

Olika versioner av texterna i Gamla testamentet

Förutom att texterna tolkar varandra och har kommit till under en lång tid har vi flera olika varianter av samma text. Här har vi tre av de vanligaste och viktigaste:

Den masoretiska texten (MT) sammanställdes av judar under medeltiden. Innan dess fanns de olika versionerna sida vid sida och ibland utspridda på olika ställen i världen.

​Septuaginta (LXX) är en översättning av den hebreiska texten till antik grekiska. Översättningen gjordes troligen på 300-200 f.Kr och traditionen säger att den gjordes av 70 judiska lärda. På vissa ställen skiljer den sig från den masoretiska texten. Att det är så är inte så konstigt - eftersom det inte fanns något sätt att trycka böcker fick man skriva av dem. När man skriver av en text kan det bli fel och betydelser kan ändras. Därför kan vi i Septuaginta se att de hebreiska texter man översatte från ibland delvis skiljer sig från den masoretiska texten.

Qumranrullarna (Dödahavsrullarna) är ett arkeologiska fynd av gamla textrullar som hittades1947 i ett område i Palestina som kallas Qumran. Dödahavsrullarna är skrivna före vår tideräknings början och de flesta av texterna innehåller bara delar av den hebreiska Bibeln. Den enda hela bok man hittat är Jesajas bok.
 

Tolkning av Bibeln

Tolkning av religiösa texter kan göras både inom ett trossamfund och i en akademisk miljö, men tolkningen görs på olika sätt.

Det som gör tolkningen av Bibeln speciell är att många tycker att texten är helig. Alla som är uppvuxna med en judisk-kristen bakgrund har ett speciellt förhållande till texterna i Bibeln. Även om man inte tror på dem så uppfattas de ofta som heliga. När man studerar dem är man påverkad av sin hållning. Om man ska studera texterna vetenskapligt måste man göra det neutralt. Men inte ens för forskare går det att alltid vara helt neutrala.
 

Landet och den religiösa bakgrunden

Vi skall börja med att lära oss om det gamla Israel och dess plats i det vi idag kallar Mellanöstern. Mellanöstern har haft stor betydelse för många religiösa traditioner. Under antiken var området en kulturell smältdegel där olika religioner och språk trängdes sida vid sida. Det var i den här miljön som Gamla testamentet växte fram.

ANNONS

ANNONS

I biblisk tid omnämns landet - det som idag utgörs av Israel, Palestina, delar av Libanon - som Kanaan. Någon tydlig gräns för var landet började och slutade finns inte riktigt eftersom gränserna är ungefärliga och varierade under tid. Det är i alla fall detta område som sägs vara Gamla testamentets centralområde.

Karta över Kanaan. Klicka på länken för större bild.

Kanaan har genom historiens gång varit inklämt mellan olika riken och kulturer som Egypten, de mesopotamiska stormakterna Assyrien och Babylonien (och senare perserriket, grekiska riken och romarriket). Kanaans utsatta läge har präglat dess historia. Det var ett område där det var svårt att vara självständig. Landets styrande har därför ofta varit tvungna att söka stöd hos de olika stormakterna i området. Men detta lilla folk (israeliterna) - med sitt unika språk och sin speciella kultur - skulle komma att få stor inverkan på världshistorien och många av världens kulturer.

Samlandet av religiösa skrifter har varit en del av det israelitiska folkets (judarnas) identitet. Men något enkelt svar på varför just dessa skrifter förts vidare vet vi inte riktigt. Det fanns många andra folk med olika religiösa föreställningar som levde nära och ibland sida vid sida med israeliterna. Olika städer kunde ha olika gudar, eller ibland hade ett visst folk sina egna gudar. Det fanns också en flytande gräns mellan monoteism och polyteism. Ibland hade man en övergud, ibland var gudarna så lika att det inte gick att skilja dem åt.

Att vara ett självständigt rike med en kung var inte så viktigt för det israelitiska folket i början, men med tiden blev de det. Ofta hade de en kung eller ledare som lydde under en storkung någon annanstans. Israeliterna betalade skatt till stormakterna i området för att få vara självständiga. Detta känner vi till genom arkeologiska källor.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Berätta kortfattat hur det Gamla testamentet har skapats.
   
 2. Vad betyder det att man måste tolka en text?
   
 3. Om man är troende och tror på att allt i Bibeln är sant, vilka problem kan man då stöta på när man tolkar sina religiösa texter?
   
 4. Vad menas med Kanaan?
   

 

Litteratur:
​Sören Wibeck, Religionernas historia - om tro, hänförelse och konflikter. Historiska media, 2005
Mikael Rothstein, Jørgen Podemann Sørensen, Tim Jensen, Gyldendals religionshistorie: Ritualer, mytologi, ikonografi. Gyldendal, 2011
Niels C. Nielsen m.fl., Religions of the World, Bedford/St. Martin's, 1993
 

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 18 februari 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kärlekspar

Höga Visan

Kärlekslyriken från Höga Visan i Gamla testamentet fångar glädjen och njutningen i kärleken....

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

M

Klimatförändringar kan ha orsakat syndafloden

"I den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens fönster öppnade sig, och ett...

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades...

M

Yttersta tiden och domedagen

Enligt Nya testamentet ska Jesus Kristus i den yttersta (sista) tiden komma tillbaka till jorden...

L

De första städerna

Det var vattnet som för 10 000 år sedan skapade en stad nära norra änden av Döda havet i dagens...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Karta

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Re

Judendomens grunder

Gud har valt ut judarna till sitt folk. Detta är den centrala tanken i judendomen. I judendomen finns inte något system...

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Re

Bibeln

Bibeln är kristendomens heliga skrift och består av två huvuddelar, gamla och nya testamentet.

Relaterade taggar

Re
Bibeln

Gamla testamentet

Ordet bibel kommer av det grekiska ordet biblia som betyder "böcker". Den kristna Bibeln består av...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att jämföra religioner (fördjupning)

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Världsreligionernas gudsuppfattning

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?

+ Lyssna