+ Visa hela artikelserien

Palestina på Jesu tid

M

I Palestina fanns många judiska grupperingar. Seloterna var de som gjorde starkast motstånd mot den romerska ockupationsmakten.

Palestina styrdes av romarna

Jesus växte upp i ett ockuperat land. Sedan år 63 f.Kr. var Palestina ett romerskt lydrike beläget i det väldiga romarrikets östligaste del.

Palestina var ett bergigt land, endast 24 mil långt och 11 mil brett (stort som Småland).

Palestinas huvudstad var Jerusalem och den hade ca 55 000 invånare. Landet var indelat i flera landskap.

De flesta judarna, 2,5 miljoner, bodde i Judéen och Galiléen. På Jesu tid producerades framför allt vin, olja och säd, men även mycket frukt och grönsaker.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

De största och mest betydelsefulla religiösa och politiska grupperna beskrivs med några fakta här nedan.

Fariséerna

Det ledande religiösa partiet var det Fariséeiska, som omfattade omkring 6 000 medlemmar. Folkets stora massa stödde Fariséerna. De var mycket fromma och följde lagen ytterst troget. De judar som inte i detalj kunde leva efter lagen föraktades av Fariséerna. I stort sett förhöll sig Fariséerna sig passiva gentemot romarna.

Motvilligt samarbetade man med dessa. Jesus kom ofta i konflikt med Fariséerna. Han ansåg dem högmodiga och självgoda. Han ansåg också att många av deras bud stred mot Guds vilja.

De skriftlärda var jurister och teologer. Många av dem var med i Fariséernas parti. I stora rådet hade de mycket stort inflytande.

Seloterna

Seloterna (selot= ivrare) ansåg att deras religion måste försvaras genom öppet uppror mot romarna.

Alla revoltförsök som seloterna deltog i misslyckades.

Jerusalem var en välbefäst stad redan under antiken. Men det förhindrade inte romarna från att erövra och återerövra staden vid flera tillfällen. Den värsta förstörelsen orsakades i samband med de två stora judiska upproren år 70 e.Kr och 135 e.Kr varefter judarna fördrevs från Jerusalem.

Vid det sista revoltförsöket år 70 e.Kr. krossade romarna Jerusalem och templet förstördes.

En av Jesu lärjungar, Simon Ivraren, hade tillhört seloterna.

Sadducéerna

Sadducéerna tillhörde överklassen och de försökte komma överens med romarna. Sadducéerna förnekade tron på ett evigt liv efter döden. I stället ansåg de att människorna måste nöja sig med livet på jorden. Sadducéerna ansåg att det var mycket viktigt att följa alla regler i gamla testamentet.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Publikanerna

Publikanerna arbetade främst som tulltjänstemän och skatteindrivare. De blev rika men också avskydda bland folket, som ansåg att de bedrog både sina egna landsmän och romarna genom sin verksamhet.

Antikens Jerusalem

Esséerna

Esséerna var en sekt som levde ett strängt avskilt liv i bergstrakterna och i öknen. Esséerna ägnade helt sin tid åt att förbereda Messias ankomst. De längtade efter Messias ankomst och det krig som de skulle föra mot romarna.

Esséerna levde som soldater. Både män och kvinnor bar en enkel vit linnemantel som uniform. De var mycket noga med att hålla buden, särskilt renhetsreglerna. Den som bröt mot lagen om vila under sabbaten, återfick inte fullständigt medlemskap i samhället förrän efter sju år.

Genom de s.k. Döda havsfynden från 1947 har vi fått värdefull information om Esséernas liv.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

LÄS MER: Israels och Palestinas historia

LÄS MER: Jesus liv och död (artikelserie)

LÄS MER: Romarriket

Uppgifter och frågor

 1. Beskriv landet Palestina.
   
 2. Nämn fakta om det ledande religiösa partiet?
   
 3. Vad ansåg Seloterna?
   
 4. Varför var Publikanerna avskydda?
   
 5. Nämn fakta om Esséerna.

Artikelserie om Jesus liv och död

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 12 september 2019
Publicerad: 16 februari 2014

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Några orsaker till romarrikets uppkomst

Genom historien har det spekulerats mycket kring varför romarriket gick under. Minst lika...

M

Arvet från antiken

Du kanske någon gång har undrat varför antikens Grekland och romarriket fortfarande är så viktigt i...

L

Världsreligionernas syn på döden och begravning

Inom judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och buddhismen förekommer olika sätt att se på...

M

Kristendomens tre huvudriktningar

Från början fanns det bara en kyrka, den katolska kyrkan, den allmänna kyrkan. På 1000-talet sker...

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Ämneskategorier

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Judendomen

Judendomen är en monoteistisk religion som ligger som grund för både kristendomen och islam. Enligt judendomen är...

Kristendomens historia och kyrkohistoria

Kristendomens och kyrkans tvåtusenåriga historia från antiken till idag.

Relaterade taggar

Jerusalem

Jerusalem är en stad i Israel som ligger 60 kilometer från Medelhavet. Den utropades 1950 ensidigt...

Jesus

Jesus är kristendomens centralgestalt och upphovsman (grundare). Kristendomen som religion uppstod...