Masada - en symbol för judiskt motstånd

Masada är en mäktig gammal fästning beläget på ett 400 meter högt platåberg i Juda öken, inte långt från Döda havet. Masadas gripande historia berättar om modet hos de judiska försvararna i deras långa strid mot den romerska ockupationsmakten. Masada har sedan dess stått som symbol för det judiska folkets kamp för frihet och motstånd mot främmande herravälde.
L

Flygfoto över Masada. Stora delar av rampen som romarna lät bygga för att inta fästningen finns fortfarande kvar.

Herodes bygger Masada

Masadas historia började år 35 f.Kr då Herodes den store, romarnas lydkung i Judeen, lät uppföra en stark fästning på höjden Masada.

Herodes levde i ständig skräck för förräderi och lät därför bygga höga murar och 37 vakttorn. Han lät också gräva tio väldiga vattenreservoarer, som var och en rymde 40 miljoner liter vatten. De skulle användas vid belägring. På Masadaklippan lät Herodes slutligen uppföra ett palats av enastående prakt.

Herodes byggde för att han fruktade sitt eget folk, men framförallt var han rädd för den romerska ståthållaren Marcus Antonius, en av Caesars f.d. generaler.

ANNONS

ANNONS

Judarna gör revolt mot romarna

I över hundra år led judarna under de förhatliga romarna, men till slut reste de sig till en revolt år 66 e.Kr. Romarna satte in 60 000 man som krossade upproret och brände ner Jerusalem (inkl. judarnas tempel) år 70 e.Kr. En liten grupp seloter (en gruppering fanatiska judiska "nationalister" med oförsonlig inställning till romarriket) flydde under sin ledare Eleasar ben Yair till fästningen Masada. Där försvarade man sig framgångsrikt mot romarna i tre år.

Romerska ingenjörssoldater som arbetar med att bygga en väldig ramp där stora belägringstorn sedan kunde föras fram mot Masadas mur.

År 73 beslöt den romerske prokuratorn över provinsen Iudaea (ungefär nuvarande Israel-Palestina), Flavius Sila, krossa motståndet på Masada. Till ändamålet avvarade han den beryktade tionde legionen, som en gång i tiden (ca 130 år tidigare) hade varit Julius Caesar favoritlegion.

Flavius lät bygga en 30 meter hög ramp och en stabil bro som skulle hjälpa romarna att storma murarna. När bron och rampen var färdig var Masadas öde avgjort.

Masadas försvarare vägrar ge sig

Hellre än att kapitulera och underkasta sig slaveri och romarnas grymma vedergällning valde judarna att ta sina liv.

ANNONS

ANNONS

Masadas ledare, Ben Yair, gav order om att hela fästningen skulle brännas, men inte det stora matförrådet. Det skulle visa romarna att deras handling dikterades av stolthet och inte av svält.

Därefter höll Ben Yair ett heroiskt tal där han uppmanade sina anhängare att begå självmord. Sedan dödade männen sina familjer efter att ha tagit avsked av dem. De överlevande utsåg genom lottdragning tio män som skulle döda resten av de andra. Dessa tio utsåg i sin tur, genom en ny lottdragning, en man som skulle döda de andra. Den siste överlevande tog sitt liv med ett svärd i sitt eget bröst.

Av 973 judar överlevde bara två kvinnor och fem barn som hade gömt sig i en vattenreservoar. Romarna blev rörda av judarnas kamp och skonade deras liv.

Masada idag

1963 började man utgrävningen i Masada, och nu är hela bebyggelsen på platån frilagd.

Idag är Masada ett välbesökt turistmål och en helig plats i Israel. Alla israeliska soldater får idag avlägga löftet: Masada ska inte falla ännu en gång.

År 2001 upptogs Masada på UNESCO:s världsarvslista.

ANNONS

ANNONS

Diasporan

Judarna skulle dock resa sig ytterligare en gång mot romarna under åren 132-135 e.Kr. Men upproret slogs ner brutalt även den här gången av de romerska legionerna varefter Jerusalem förstördes och omvandlades till en romersk stad.

Den romerske kejsaren lät nu straffa det upproriska judiska folket genom att förbjuda dem att utöva sin religion. För att förhindra fler framtida revolter lät romarna därtill fördriva judarna från Jerusalem där de hädanefter inte att bo.

Judarna spreds därefter över stora delar av världen i vad som senare brukar kallas för den judiska diasporan (förskingringen).

Med förlusten av templet (70 e.Kr) och Jerusalem (135 e.Kr) kom judendomen att omformas så att den i fortsättningen istället framhävde synagogornas och hemmens roll för religionen.
 

Uppgifter och frågor

 1. Vad är och var ligger Masada?
   
 2. Nämn några fakta om fästningen Masada?
   
 3. Nämn fakta om Seloterna.
   
 4. Hur stormade romarna Masada?
   
 5. Vad gjorde Seloterna vid stormningen? Varför tror du?
   
 6. Varför tror du att Masada är så viktig som symbol för judarna?
   
 7. Förklara vad den judiska diasporan är.
Senast uppdaterad: 13 augusti 2020
Publicerad: 15 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Kristendomen blir romersk statsreligion

Under 300-talet ändrades situationen radikalt för de kristna. Från att ha varit utsatta för...

S

Kristendomen under de första århundradena

Kristendomens tvåtusenåriga historia handlar om hur en liten skara människor i Palestina i tro på...

M

Vem var Jesus?

Tron på Jesus från Nasaret utgör grunden för den världsreligion som kallas kristendom. Enligt Nya...

M

Var Judas verkligen en förrädare?

Judas Iskariots svek mot Jesus har blivit sinnebilden av förräderiet. Men sålde han verkligen ut...

ANNONS

Ämneskategorier

Romarriket

Romarriket, även kallat det romerska riket (500 f.Kr - 500 e.Kr), var antikens dominerande stormakt. Rikets medelpunkt...

Israels och Palestinas historia

Här finns material som behandlar Israels och Palestinas historia i små och stora drag.

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Relaterade taggar

Berömda byggnadsverk

Människans kreativitet och drivkraft att bygga bestående monument har resulterat i att det finns...

SO-rummet tag typ

Uppror och frihetskamp

Här hittar du material som kan relateras till uppror och olika former av frihetskamp genom...

Borgar och fästningar

Människor har i alla tider känt behov av att uppföra olika typer av försvarsanläggningar för att...