Det brittiska imperiet under andra världskriget och efterkrigstiden

Under andra världskriget stod Storbritannien till en början ensamt mot Nazityskland och visade stor kampanda som kulminerade i slaget om Storbritannien. Efter kriget förändrades världen och Storbritannien började avveckla sitt stora imperium och anpassa sig till en ny global verklighet.
M

Brandmän i arbete vid en bombskadad gata i London efter en tysk bombräd 1941.

Det var dess stoltaste stund

Den första september 1939 invaderade Hitler Polen. Söndagen den 3 september klockan 11.15 höll den brittiske premiärministern, Neville Chamberlain, ett radiotal, där han förklarade att det brittiska imperiet befann sig i krig med Tyskland. Polen krossades brutalt på en månad av en effektiv tysk militärapparat. Sedan hände ingenting på ett tag. Tyskarna låg på ena sidan av sin försvarslinje Siegfriedlinjen. Fransmän och britter på den andra sidan. Allt var lugnt. I England sjöng man: "We´re going to hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear?"

ANNONS

ANNONS

I början av 1940 slog tyskarna till. Danmark, Norge, Nederländerna, Belgien och Luxemburg blixtbesattes. Även Frankrike tvingades att kapitulera för det snabbt avancerade tyska pansaret. Större delen av den brittiska expeditionskåren i Frankrike lyckades som genom ett mirakel rädda sig från Dunkerque över till Storbritannien.

Londonbor som tagit skydd i tunnelbanan under en tysk bombräd. Blitzen var en period under slaget om Storbritannien i början av andra världskriget då en serie tyska bombanfall utfördes mot Storbritannien. Blitzen inleddes den 7 september 1940 då Luftwaffe bombade London. Bombningarna drabbade mest London men även andra orter, bland annat Coventry. Bombanfallen varade till 10 maj 1941.

Storbritannien stod ensamt kvar i kampen mot Nazityskland. Man kan säga att den brittiska patriotismen eller nationalismen nu inför faran stod på sin höjdpunkt. Det vardagligt engelska blev nationalism, ett uttryck för den brittiska själen. Den brittiska nationen spände sig till det yttersta. Alla britter berördes. Kvinnor och män rycktes från sina vanliga jobb. Det totala kriget hade kommit till Storbritannien. Murar av sandsäckar växte upp överallt. Spärrballonger syntes på himlen.

Barnen evakuerades från London. Hemmafronten saknade moderna vapen. De vapen som togs fram såg ut att vara från första världskrigets eller boerkrigets dagar. Alla var engagerade, men många hade inte annat än sin entusiasm att bidra med. Klassgränserna planades ut. Man kan här tala om nationell samling.

Hitler hade världens starkaste flygvapen - Luftwaffe. För att förbereda invasionen av Storbritannien beordrade han Luftwaffe att slå ut Royal Air Force (RAF) som det brittiska flygvapnet hette. Det brittiska flygvapnet bet dock ifrån sig. Det var männen och kvinnorna i Royal Air Force som under den torra och varma sommaren 1940 mot alla odds räddade England under slaget om Storbritannien. Premiärminister Winston Churchill sa om de brittiska flygarna att "aldrig hade så många haft så få att tacka för så mycket".

ANNONS

ANNONS

Kvinnorna var framförallt placerade inom luftförsvaret. Flickorna stannade på sina poster trots kraftigt bombardemang och fruktansvärda bloddrypande händelser. De fasansfulla erfarenheterna skapade en känsla av kamratskap och gemenskap, berättade en av dem efteråt.

Brittiska flygare hade bombat Berlin. Hitler rasade över att britterna vågat angripa tyska städer. Vi ska radera bort deras städer från kartan, förklarade han. Hermann Göring, Luftwaffes chef, kommenderade 600 jaktplan och 300 bombare mot London - det brittiska imperiets hjärta. Detta kom att kallas "Blitzen". London stod i brand. En av dem som tjänstgjorde bland räddningspersonalen under Blitzen berättade att de sov fullt klädda påklädda. Ett ögonvittne berättar om en av de otaliga händelserna från Blitzens London: "Jag stötte på en ung kvinna som låg i en blodpöl på trottoaren. Hon rörde obetydligt ena handen, när jag vidrörde henne. Hon var döende."

Varenda tunnelbanestation i London var under den värsta tiden fullpackad med sovande människor. Men londonborna lät sig inte knäckas. "London can take it" var parollen. Samma orubbliga segervisshet präglade hela det brittiska folket, från slummen i East End till krigskabinettet.

Churchill gav i sina stora tal från denna tid uttryck för vad hela det brittiska folket kände. Så har det i alla fall framställts i historieskrivningen. Det var tal och beskrivningar av motståndsandan, där man verkligen kan tala om patriotism och stolthet över den brittiska nationen. Det var det brittiska folkets stoltaste ögonblick, sa Churchill: if the British Empire and its Commonwealth last for thousand years, men will say: "This was their finest hour."

Samväldet efter andra världskriget

Winston Churchills hela karriär var sammanbunden med det brittiska imperiet. Han var en viktorian formad av idéerna om imperiets storhet. Även Churchill hade viktorianens rasfördomar. Han hade vuxit upp i den gamla imperietraditionen.

Efter kriget hyllades Churchill som Englands krigsledare i kampen mot Nazityskland. Men han och hans konservativa parti förlorade valet till labour.

ANNONS

ANNONS

Labour var medvetna om att britterna inte var speciellt populära i Afrika och Asien. De började också avveckla imperiet. Först självständigt blev det väldiga indiska riket "juvelen i det brittiska samväldet".

Brittiska fallskärmsjägare eskorterar en tillfångatagen egyptisk soldat under Suezkrisen. Krisen är framförallt intressant ur ett historiskt perspektiv. Storbritanniens och Frankrikes tid som stormakter var slut; de kunde inte längre göra som de ville. Deras dominans i Mellanöstern ersattes av USA och Sovjetunionen.

Många av de konservativa ville länge återvända till de gamla dagarna när de färgade folken "förstod sin plats". Till dem hörde Churchill. Det sista utslaget av denna gammalmodiga inställning till tredje världen kom till uttryck under Suezkrisen 1956. Men redan då var den hopplöst föråldrad. Egypten hade fått en ny ledare i Gaman Nasser. Han var omåttligt populär inte bara i Egypten utan i arabvärlden överhuvudtaget. Hans ambition var att förena de arabiska staterna. Men Storbritannien hade stora intressen i arabvärlden. Egypten var också en gammal brittisk koloni. Och Storbritannien kontrollerade Suezkanalen. Då Nasser nationaliserade Suezkanalen 1956 anföll Storbritannien tillsammans med Frankrike och Israel Egypten. Det var den konservativa regeringen Eden som genomförde denna äventyrliga politik. Labour protesterade kraftfullt. USA och Sovjet stoppade tillsammans Suezäventyret.

Även det konservativa partiet accepterade nu helt en avveckling av imperiet. De afrikanska staterna erhöll under 1960-talet snabbt självständighet. Apartheidstaten Sydafrika fördömdes även av de konservativa. Den konservative premiärministern Macmillan talade om förändringarnas vind över Afrika. Det brittiska samhället underkastades under 1960-talet snabba förändringar. The Beatles, långt hår, kort-korta kjolar, studentrörelser och antiimperialistiska slagord formade alltmer vardagen. Långt borta var det som förknippades med brittisk imperialism.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför förklarade Storbritannien krig mot Tyskland den 3 september 1939?
   
 2. Vilka länder ockuperades av Nazityskland i början av 1940?
   
 3. Vad var "Blitzen" och hur påverkade det London och dess invånare?
   
 4. Hur beskriver texten den brittiska folkets känslor och attityder under kriget?
   
 5. Hur förändrades det brittiska samhällets syn på sitt imperium efter andra världskriget, och vilka händelser eller förändringar i samhället påverkade denna syn?
   
 6. Vilket koloniserat land blev det första att få självständighet från Storbritannien efter kriget?
   
 7. Vad var Suezkrisen 1956, och vilka länder var inblandade?

Fundera på:

 1. Winston Churchill beskrev tiden vid slaget om Storbritannien som det brittiska folkets stoltaste ögonblick. Varför tror du han sa så, och håller du med honom?
   

 

Litteratur:
Robert A. Huttenbach, The British Imperial Experience, Harper & Row, 1966
Lawrence James, The Rise and Fall of the British Empire, Abacus, 1997
Winston Churchill, Min ungdom, LT, 1955

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Läs mer om

Senast uppdaterad: 2 november 2023
Publicerad: 24 augusti 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU bildades för att förhindra nya krig i Europa

När andra världskriget tog slut år 1945 hade miljontals människor dött. Städer i många länder var...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Hi
Karta

Storbritanniens historia

Historia om Storbritannien (England, Skottland, Wales och Nordirland). Här finns material som behandlar Storbritanniens...

Relaterade taggar

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Vietminh

Kolonial frigörelse

När andra världskriget var över och vunnet levde fortfarande en majoritet av världens folk kvar...

Hi
Porträtt

Winston Churchill

Winston Churchill (1874-1965) var Storbritanniens premiärminister under andra världskriget och blev...

Hi
Spitfires

Slaget om Storbritannien

Slaget om Storbritannien är en benämning på Tysklands försök att slå ut det brittiska flygvapnet...

Hi
karta

Suezkrisen

Suezkrisen är en benämning på den väpnade konflikt som uppstod 1956 efter att Egyptens president...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna