De allierade befriar Italien

Sommaren 1943 befann sig Italien i ett kritiskt läge. Efter att ha förlorat stora delar av sin militära styrka i Nordafrika, var landet nu utsatt för de allierades framfart. Folkets tålamod var på bristningsgränsen och interna stridigheter hotade att rasera Mussolinis maktapparat. Italiens framtid stod på spel och de allierade styrkorna gjorde sig redo att invadera Sicilien. Hela Europa höll andan. I den här artikeln kan du läsa om hur de allierade befriade Italien, om striderna som rasade, ledaren som föll, och om det italienska folket som till slut såg ljuset i slutet av en mörk tunnel.
M

Amerikanska trupper utanför Colosseum i Rom, 5 juni 1944.

Det strategiska läget för Italien 1943

De allierades seger i Nordafrika innebar ett stort hot för Italien som hade förlorat 27 divisioner i ökenkriget, vilket var en tredjedel av landets krigsmakt till lands. 1943 hade Italien bara 20 divisioner som kunde försvara landet och dessa divisioner var illa rustade. Dessutom hade Italien problem med sitt flygvapen som ofta inte vågade ut från sina baser eftersom de allierade hade herraväldet i luften.

Den tidigare stolta italienska flottan hade på tre år förlorat ett slagskepp, fem tunga kryssare, sju lätta kryssare, 74 jagare och 85 ubåtar. Det italienska folket var krigstrött och en del av Mussolinis medarbetare började tänka på fred och ville inleda fredsförhandlingar med de allierade.

ANNONS

ANNONS

Sicilien erövras

Den främsta orsaken till invasionen av Sicilien och Italien 1943 var att de allierade hade besegrat Tyskland i Nordafrika och de allierade ledarna nu var överens om att invasionen av Frankrike kunde genomföras först 1944. Därför slog man till mot Europas ”mjuka underliv”
som Churchill kallade Sydeuropa.

Invasionen av Sicilien startade den 9 juli 1943 under kodnamnet ”operation Husky” och var den största landstigningen i historien. Operationen genomfördes av 15:e armégruppen under befäl av general Alexander.

Armégruppen bestod av amerikanska 7:e armén med general Patton som chef och brittiska 8:e armén under general Montgomery.

På en enda dag landsattes 180 000 amerikanska och brittiska soldater. Efter tre dagars strider hade de allierade erövrat hamnarna och flygfälten på Siciliens sydöstra hörn.

Göring blev rasande på det tyska flygvapnet i Italien och meddelade att: ”Jämfört med jaktplanspiloterna i Frankrike och Ryssland har jag bara förakt till övers för er. Jag fordrar omedelbart bättre prestationer.”

Amerikanska soldater på Sicilien, juli 1943. De italienska soldaterna gav snabbt upp till skillnad mot de tyska trupperna på ön som bjöd på hårt motstånd. Det skulle dröja ytterligare några veckor innan hela Sicilien var erövrad.

Den 22 juli erövrade Patton Palermo och nådde sedan fram till Messina före britterna. De italienska soldaterna gjorde bara svagt motstånd och de allierade kunde ta fler än 150 000 italienska fångar. Däremot gjorde de 70 000 tyska soldaterna hårt motstånd och det dröjde ända till den 17 augusti 1943 innan de allierade hade erövrat hela Sicilien.

Svårt att erövra det italienska fastlandet

Den 3 september gick brittiska 8:e armén över Messinasundet till det italienska fastlandet. Britterna mötte inget stort motstånd eftersom tyskarna hade dragit sig tillbaka till Neapel. Samtidigt skrev den italienska regeringen under en kapitulation vilket i sin tur medförde att tyskarna snabbt tog kontroll över hela Italien.

Den italienska kungafamiljen, regeringen och det italienska överkommandot flydde nu från Italien med första anhalt Malta.

Den tyska överbefälhavaren Albert Kesselring, en av de effektivaste generalerna under andra världskriget, älskade Italien och italienarna ansåg att Italiens kapitulation ”var ett smutsigt förräderi bakom vår rygg.” Kesselring utnyttjade på ett effektivt sätt den italienska geografin med smala dalar mellan höga bergskedjor, därför tog det två veckor för de allierade att nå fram till Neapel.

I november 1943 fastnade de allierade i en försvarslinje som tyskarna byggt upp vid den lilla staden Cassino, åtta mil norr om Neapel. Nu började slaget vid Monte Cassino, som skulle bli ett mycket blodigt slag. Först den 17 maj 1944 drog tyskarna sig tillbaka från Cassino och då hade de allierade förlorat 40 000 man och tyskarna 25 000 stupade soldater.

ANNONS

ANNONS

Den 4 juni 1944 kunde de allierade gå in i Rom. Roms befolkning var oerhört glada när de amerikanska trupperna kom in i staden och en amerikansk soldat fällde ett yttrande som senare blev klassiskt. När han fick se Colosseums ruiner sa han: ”Fan anamma, inte visste jag att våra bomber hade ställt till så stora skador i Rom.” Churchill sa: ”den som har Rom har lagfarten på Italien.” Då hade även trupper från Kanada, Frankrike, Nya Zeeland, Indien och Polen satts in i striderna.

Först i april 1945 lyckades de allierade komma ända upp i norra Italien.

Slaget vid Monte Cassino

Den 17 januari 1944 anföll de allierade de tyska ställningarna runt staden Cassino och berget Monte Cassino. De allierade, amerikanska och nyzeeländska soldater led svåra förluster.

De allierade trodde att det gamla klostret högst upp på Monte Cassino var besatt av tyska fallskärmstrupper. Därför satte man in ett massivt flyganfall med 229 amerikanska bombplan som fällde 435 ton spräng- och brandbomber över klostret. Dessutom besköts klostret av artilleri.

När anfallet var över var klostret förvandlat till en hög av bråte.

Det visade sig senare att de tyska fallskärmssoldaterna inte befann sig i klostret. Tyskarnas försvarsanläggningar fanns cirka 300 meter därifrån längs bergssluttningarna.

Efter det massiva anfallet lyckades de tyska soldaterna hålla stånd i ytterligare tre månader.

Den slutgiltiga attacken genomfördes av polska och marockanska soldater den 19 maj. De tyska soldaterna tvingades lämna sina ställningar och polackerna kunde hissa den polska flaggan över klostrets ruiner.

Mussolini grips

När de allierade erövrade Sicilien sommaren 1943 hade Benito Mussolini varit Italiens diktator i 23 år. När Mussolini sammankallade fascistpartiets stora råd den 24 juni 1943, som han inte hade sammankallat på drygt tre år, protesterade medlemmarna mot Mussolinis styre av Italien. En av medlemmarna i rådet skrek ”I detta krig har redan 100 000 soldater fallit och 100 000 mödrar ropar: Mussolini har mördat min son.”

Den 25 juni röstade medlemmarna för en misstroendeförklaring mot Mussolini och samma dag avsatte Italiens kung Viktor Emanuel III Mussolini.

Kungen utnämnde den åldrige marskalk Badoglio till Mussolinis efterträdare och gav honom i uppdrag att bilda en ny regering.

ANNONS

ANNONS

Mussolini rasade mot politikerna och italienarna och han sa om sina landsmän att de var ”en medioker samling oduglingar, och det enda de kan är att sjunga och äta glass.”

När nyheten kom ut att Mussolini var arresterad rusade folk ut på gatorna i Rom och skrek: ”Ner med Mussolini. Ner med kriget.”

Mussolini fördes till ett sporthotell i bergskedjan Apenninerna omkring 12 mil från Rom. Hotellet kunde bara nås med en linbana men tyska agenter visste var Mussolini fanns.

Mussolini fritas

SS-kaptenen Otto Skorzeny fick i uppdrag av Hitler att befria Mussolini. 90 man i 12 glidflygplan landade på en grässlänt nedanför hotellet och befriade Mussolini utan att ett enda skott avlossades. Snart landade även ett litet spaningsplan och Skorzeny, Mussolini och piloten lyckades oskadade ta sig från det 1 226 meter höga berget genom att tolv man höll fast det lilla spaningsplanet medan piloten gav full gas.

Gran Sasso

Mussolini flögs till Hitler som ville att han skulle återta makten i Italien, men Mussolini ville dra sig ur politiken för att förhindra ett inbördeskrig.

Efter tre dagars förhandling accepterade Mussolini att bli ledare för en ny fascistisk republik i norra Italien som var ockuperad av tyskarna. Nu blev Mussolini en marionett till tyskarna och tvingades följa deras order. Mussolini klagade bittert: ”De finns alltid där, som leopardens fläckar.”

ANNONS

ANNONS

Mussolinis död

När de allierade närmade sig Norditalien i april 1945 flydde Mussolini mot Österrike, men han och hans älskarinna Clara Petacci arresterades av kommunistiska partisaner och båda sköts till döds.

Dagen efter mordet hängdes deras kroppar upp på en bensinmack intill ett torg i Milano. En folkmassa hånade och spottade mot de lemlästade kropparna och en kvinna sköt fem pistolskott mot Mussolini ”för att hämnas mina fem söner.” Dagen efter begravdes Mussolini i familjegraven i byn Predappio.

Mussolini_Piazzale_Loreto-1945

Slutet på kriget i Italien

I april 1945 gick de allierade till kraftig offensiv mot tyskarna i norra Italien. Samtidigt höll hela Tyskland på att falla samman och Kesselring hade kallats hem för att föra befäl på västfronten.

Tyskarnas nya befälhavare, general Vietinghoff led brits på allt, framför allt vad gällde flygunderstöd.

Trots att de allierade var numerärt underlägsna lyckades de driva tyskarna över floden Po.

Mot slutet av april hade de tyska trupperna inte längre några möjligheter att strida och då var partisanerna mycket aktiva i norra Italien.

Till sist bestämde sig Vietinghoff för att ignorera order från Berlin om fortsatt motstånd och den 29 april 1945 kapitulerade tyskarna i Italien.

Det hade tagit de allierade nästan ett år och tio månader att erövra hela Italien.

Det italienska fälttåget bidrog till den totala allierade segern i Europa eftersom upp till 26 tyska divisioner var engagerade i Italien, som i annat fall hade kunnat sändas till västfronten eller östfronten.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Italien under Mussolini

LÄS MER: Il duce - Benito Mussolini

LÄS MER: Benito Mussolini

LÄS MER: Andra världskriget (artikelserie)

LÄS MER: Andra världskriget

Visste du att:

 • Patton hamnade i problem då han två gånger örfilade upp amerikanska soldater som inte klarat av den nervpress de utsattes för under striderna. Händelserna innebar nästan slutet för Pattons karriär men general Eisenhower ansåg att Patton var värdefull ”för tjänstgöring i de stora strider som fortfarande väntar oss i Europa” och därför tvingade han Patton att be soldaterna om ursäkt. Men tidningarna i USA kritiserade hårt Pattons beteende mot soldaterna.
 • En orsak till att invasionen av Sicilien blev så framgångsrik var att britterna hade lurat tyskarna att invasionen skulle äga rum i Grekland. Britterna lät släppa ut liket av en man från en brittisk ubåt utanför Spaniens kust den 30 april 1943. Mannen, som enligt sina identitetshandlingar var en major Martin, hade på sig flera brev. I ett av breven som skulle skickas till general Eisenhower framkom det att en nära förestående militär operation skulle ske mot Grekland. Breven som var förfalskade av den brittiska underrättelsetjänsten skickades från Spanien till Tyskland. En tysk pansardivision skickades från Frankrike till Grekland och en flottilj tyska krigsfartyg skickades från Sicilien till Grekland.
 • Under månaderna efter Italiens kapitulation utrustade de allierade 350 000 italienska soldater för strid och underhållstjänst.
 • När Italien kapitulerade hade man en relativt stor flotta. Enligt villkoren i kapitulationen skulle 206 örlogsfartyg färdas till Nordafrika för att där invänta order. Tyskarna försökte förhindra det genom att attackera fartygen och många skadades svårt och fartyget Roma sjönk med nästan 1 400 man.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur var läget i Italien 1943?
   
 2. Hur erövrades Sicilien?
   
 3. Varför var det så svårt att erövra det italienska fastlandet?
   
 4. Vad hände vid Monte Cassino?
   
 5. Vad hände med Mussolini?
   
 6. Hur slutade kriget i Italien?
   

 

Litteratur
Michael Tamelander, Slaget om Västeuropa, Historiska Media, 2005
Antony Beevor, Andra världskriget, Historiska Media, 2012
H.P. Willmott m.fl., Andra världskriget, Bonnier Fakta, 2012
Chris Mann m.fl., De största slagen under andra världskriget, Läsförlaget, 2009
 

Text: Carsten Ryytty, författare och SO-lärare
Ovanstående text är redigerad av SO-rummet men ingår ursprungligen i boken Hitler och andra världskriget : 444 frågor och svar.
 

 

 

Senast uppdaterad: 29 oktober 2023
Publicerad: 20 september 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Porträtt

Margherita och Francesco Datinis kärleksbrev : Kärlek och sorg i 1300-talets Italien

Francesco Datini och hans hustru Margherita levde ett rikt liv under senmedeltiden. Parets...

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

L
Lutande tornet

Lätta fakta om lutande tornet i Pisa

Världens mest ryktbara torn, det 55 meter höga lutande tornet i Pisa, har lutat i över 800 år utan...

M

Östfronten under andra världskriget

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Benito Mussolini

Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske ledare 1922-1943 (premiärminister 1922 och...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Lyssna