Atlantkabeln skulle bidra till världsfreden

Bild:
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den första Atlantkabeln. Under mitten av 1800-talet gjordes enorma ansträngningar för att binda samman Europa och Amerika med en telegrafkabel. Dåtidens största fartyg var inblandade i det kostsamma projektet, som främst skulle bidra till världsfreden genom att knyta nationerna närmare varandra…

3
Average: 3 (1 vote)