Hur bildades Tyskland?

ANNONS

ANNONS

Artikelserie om Hur bildades Tyskland?

S

1Vägen till Tysklands enande, del 1: Den tyska nationalromantiken

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-29

Vi befinner oss i Tyskland på 1800-talet. Skalder, konstnärer och studenter ville pånyttföda den tyska folkandan och frihetskärleken. Man drömde om ett förenat Tyskland...

+ Läs mer

S

2Vägen till Tysklands enande, del 2: Revolutionen 1848

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-29

Runt om i de tyska staterna äger sammanstötningar mellan militär och demonstranter rum. När revolutionärerna segrat beslöt man sig för att samlas i Frankfurt och diskutera Tysklands enande. Men furstarna och de konservativa krafterna samlar sig till motangrepp...

+ Läs mer

S

3Otto von Bismarck och Tysklands enande 1864-1871

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-29

Tyskland bestod av ett antal större och mindre stater. De två största var Preussen och Österrike. Dessa två stater konkurrerade om att vara den ledande makten bland de tyska staterna. Medelklassen i de tyska staterna hade 1848 gjort ett misslyckat försök att skapa ett på liberala principer enat Tyskland. Men på 1860-talet kom Preussen att genomdriva Tysklands enande.

+ Läs mer