Tyska kolonier

I slutet av 1800-talet började Tyskland intressera sig för att skaffa kolonier i Afrika. Genom att använda listiga metoder tog de kontroll över områden som idag är Namibia och Tanzania. Tyskarnas hårda styre ledde till tragiska händelser som folkmordet på herero- och namafolken i Namibia, och utmynnade till slut i motstånd och uppror från de underkuvade folken.
M

Tysk kolonialherre i Togo omkring 1885.

Det tyska intresset för kolonier väcks

När det Tyska riket bildades 1871, var dess intresse för kolonier svagt. Kanslern Otto von Bismarck såg inga ekonomiska fördelar och ville dessutom undvika konflikter med andra europeiska kolonialmakter. Men tyskarnas intresse väcktes och flera sällskap för tysk kolonisation bildades under åren 1873 till 1884. Det hela började som privata företag samma år som Berlinkonferensen hölls, 1884.

Köpmannen Adolf Lüderitz gjorde 1884 anspråk på ett område han kallade Tyska Sydvästafrika (nu Namibia). Tyska staten tog det omedelbart under sitt beskydd. Samma år kom turen till Togoland och Kamerun. Där vid Guineabukten dök tyska agenter upp – en vecka före sina engelska konkurrenter – och hissade ett antal tyska flaggor.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Tyskarna roffar åt sig Östafrika

Tyska Östafrika (nu Tanzania) följde snabbt efter. Där hade Karl Peters rest omkring hösten 1884. Han gav hövdingarna rikligt med spritdrycker och leksaker. Sedan läste han på tyska upp ett avtal om köp av mark – där hövdingarna inte begrep ett ord – och fick deras underskrifter eller bomärken. Sedan hissade han tyska flaggan och reste vidare. Om det i ett område inte fanns en lämplig hövding, ”uppfann” han en sådan och satte ett påhittat bomärke under avtalet. Ett snabbt och billigt sätt att skaffa kolonier! Efter tio dagar vände Peters åter mot kusten och hade då ”köpt” 150 000 kvadratkilometer mark.

Folkmord i Namibia

Med något annorlunda metoder la tyskarna beslag på ett område norr om Kapkolonin. Det fick namnet Tyska Sydvästafrika (nu Namibia). Det var här tyskarna begick folkmord på hererofolket och namafolket. Guvernören Lothar von Trotha lät driva ut dem i öknen, där 80 000 herreros och 10 000 namas dog.

Karta som visar Tyskland (mörkblått) med dess kolonier (ljusblått) 1914.

Uppror mot de tyska kolonialherrarna

De privata koloniala sällskapen klarade inte att hantera kolonierna. Tyska staten fick ta över 1891.

I Tyska Östafrika inträffade två försök till uppror. Allvarligast var hehe-upproret som pågick 1891-1894. Det leddes av hövdingen Mkwawa i söder. Upproret slogs ner mycket brutalt. Mkwawa fortsatte med gerillakrig i flera år. 1898 omringades han och begick då självmord. Efter upproret infördes ett styre med mindre hårda metoder.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Carl Peters metoder måste underkännas. Varför?
     
  2. Vad tror du om åsikterna hos Lothar von Trotha när han gav order om folkmordet i Tyska Sydvästafrika? Hur kan han ha resonerat? Vem eller vad kan ha påverkat honom?
     
  3. Beskriv dina åsikter om de tyska metoderna att bygga upp  och styra ett kolonialvälde?
     

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Senast uppdaterad: 26 mars 2024
Publicerad: 17 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

S

Nazisterna tar makten i Tyskland

Hitler och nazisterna kom till makten 1933 under en turbulent tidsperiod kantad av ekonomiskt och...

S

1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

Den 1 september 1939 anföll Hitlers Tyskland grannlandet Polen. Två dagar senare förklarade...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

M

I nazisternas dödsläger

- Vi befann oss i en stor hall där det var varmt. Jag hade frusit i så många månader att jag knappt...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna