Tyska kolonier

M

Tysk kolonialherre i Togo omkring 1885.

Det tyska intresset för kolonier väcks

När det Tyska riket bildades 1871, var dess intresse för kolonier svagt. Kanslern Otto von Bismarck såg inga ekonomiska fördelar och ville dessutom undvika konflikter med andra europeiska kolonialmakter. Men tyskarnas intresse väcktes och flera sällskap för tysk kolonisation bildades under åren 1873 till 1884. Det hela började som privata företag samma år som Berlinkonferensen hölls, 1884.

Köpmannen Adolf Lüderitz gjorde 1884 anspråk på ett område han kallade Tyska Sydvästafrika (nu Namibia). Tyska staten tog det omedelbart under sitt beskydd. Samma år kom turen till Togoland och Kamerun. Där vid Guineabukten dök tyska agenter upp – en vecka före sina engelska konkurrenter – och hissade ett antal tyska flaggor.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Tyskarna roffar åt sig Östafrika

Tyska Östafrika (nu Tanzania) följde snabbt efter. Där hade Karl Peters rest omkring hösten 1884. Han gav hövdingarna rikligt med spritdrycker och leksaker. Sedan läste han på tyska upp ett avtal om köp av mark – där hövdingarna inte begrep ett ord – och fick deras underskrifter eller bomärken. Sedan hissade han tyska flaggan och reste vidare. Om det i ett område inte fanns en lämplig hövding, ”uppfann” han en sådan och satte ett påhittat bomärke under avtalet. Ett snabbt och billigt sätt att skaffa kolonier! Efter tio dagar vände Peters åter mot kusten och hade då ”köpt” 150 000 kvadratkilometer mark.

Folkmord i Namibia

Med något annorlunda metoder la tyskarna beslag på ett område norr om Kapkolonin. Det fick namnet Tyska Sydvästafrika (nu Namibia). Det var här tyskarna begick folkmord på hererofolket och namafolket. Guvernören Lothar von Trotha lät driva ut dem i öknen, där 80 000 herreros och 10 000 namas dog.

Karta som visar Tyskland (mörkblått) med dess kolonier (ljusblått) 1914.

Uppror mot de tyska kolonialherrarna

De privata koloniala sällskapen klarade inte att hantera kolonierna. Tyska staten fick ta över 1891.

I Tyska Östafrika inträffade två försök till uppror. Allvarligast var hehe-upproret som pågick 1891-1894. Det leddes av hövdingen Mkwawa i söder. Upproret slogs ner mycket brutalt. Mkwawa fortsatte med gerillakrig i flera år. 1898 omringades han och begick då självmord. Efter upproret infördes ett styre med mindre hårda metoder.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

  1. Carl Peters metoder måste underkännas. Varför?
     
  2. Vad tror du om åsikterna hos Lothar von Trotha när han gav order om folkmordet i Tyska Sydvästafrika? Hur kan han ha resonerat? Vem eller vad kan ha påverkat honom?
     
  3. Beskriv dina åsikter om de tyska metoderna att bygga upp  och styra ett kolonialvälde?

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Senast uppdaterad: 25 februari 2020
Publicerad: 17 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut...

M

Simón Bolivár och Sydamerikas avkolonisering

Simón Bolivár ledde Sydamerika till självständighet från det spanska imperiet i början av 1800-...

S

Östtyskland och Östberlin under kalla kriget

Den 9 november 1989 öppnades Berlinmuren, den främsta symbolen för kalla kriget. Mindre än ett år...

S

Orsaker till hyperinflationen i Tyskland 1923

Biljonmarksedlarna från 1923 är legendariska. Men var det verkligen bara sedelpressarna som...

ANNONS

Ämneskategorier

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...