Imperialismen, industrialismen och den militära upprustningen inför första världskriget

Av: Mattias Nylander |
Tid:
5:17
|
|
          

Genomgång (5:17 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar kortfattat om imperialismen, industrialismen och den militära upprustningen inför första världskriget. Här berörs bl.a. nya vapen och vapensystem, men också imperialismen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

5
Average: 5 (1 vote)