Judarnas historia efter diasporan 135 e.Kr fram till 1800-talet

Judarnas historia sträcker sig som vi sett i tidigare artiklar tillbaka ända till forntiden och antiken. Här kommer nu judarnas historia under medeltiden, 1500-talet och 1600-talet att skildras kortfattat.
M

När städer började att anläggas i Europa under medeltiden behövdes duktiga handelsmän och bankirer. Dessa uppgifter kunde judarna åta sig. Städerna i England, Tyskland, Italien och Frankrike blev en ny tillflyktsort för judarna.

Judendomen omformas

Efter det andra upproret mot romarna 132-135 e.Kr utvisades judarna från den romerska provinsen Iudaea (ungefär nuvarande Israel och Palestina) och fick flytta till olika platser i världen (i samband med detta gavs provinsen ett nytt namn och kallades från 135 e.Kr för Palestina). På några av dessa ställen blev den judiska kulturen viktig och judar hade stor framgång.

Efter att templet i Jerusalem förstörts en andra gång (70 e.Kr) blev det återigen viktigare med synagogor. Eftersom det inte längre fanns ett tempel så upphörde offerkulten. De judiska prästerna hade därefter inte samma plats inom religionen. Den ledande rollen övertogs istället av rabbiner som tolkade de judiska texterna och delvis formulerade om den judiska tron. Kärleksfulla handlingar blev nu viktigare än offerritualer. Offer kunde ju bara utföras i templet. Och templet som varit en så viktig symbol för förbundet och relationen mellan judarna och Gud fanns inte längre.

ANNONS

ANNONS

Det intensiva jobbet med att tolka och systematisera den judiska tron hade börjat. Detta resulterade i skriftsamlingen Talmud.

Muslimerna erövrar Mellanöstern

När muslimer på 600-talet erövrade delar av Mellanöstern kunde judarna fortsätta att utöva sin tro. De tog del av samhällslivet och var accepterade eftersom de i likhet med kristna tillhörde de abrahamitiska religionerna.

Kring 700-talet kunde judar få bosätta sig i Palestina om de ville. Många judar bodde i Egypten där de bott sedan 200-talet f.Kr, och på 500-talet e.Kr blev Jemen ett judiskt kungadöme.

Judarnas situation under den äldre medeltiden var inte dålig. De accepterades i Mellanöstern och i Syd- och Västeuropa.

Korstågen blev en katastrof för judarna

När de kristna korstågen inleddes vid slutet av 1000-talet, växte en stark konflikt fram mellan muslimer och kristna. Detta ledde i sin tur till att judarna - som i likhet med muslimer inte var kristna - började förföljas på grund av sin tro. De utvisades från flera länder i Västeuropa, till exempel England och Frankrike, och började isoleras i getton i Italien och östra Europa.

Om en jude omvände sig till kristendomen slutade förföljelsen.

Judarna levde i egna stadsdelar i Europa, "shtetl". I dessa småsamhällen talades jiddisch, ett judiskt språk som är släkt med tyskan. Man sysslade med ekonomi, hantverk och handel.

LÄS MER: Europas judar under medeltiden

Tiden i Spanien - en guldålder

En tid i Spanien från 800-talet och några århundraden framåt hade judarna det bra. Tiden i det muslimska Spanien beskrivs ibland som en guldålder i judisk historieskrivning. Då växte det fram en judisk filosofi som hämtade inspiration från islam.

Det var också i Spanien som den judiska mystiken utvecklades och blomstrade. Kabbala - den judiska mystiken - inspirerades av både islam och kristendom.

När judarna utvisades från Spanien på 1400-talet beskrivs detta som en katastrof. I Spanien hade judarna levt integrerat med övriga samhället och fått ta del av samhällslivet.

ANNONS

ANNONS

Judar i Tyskland

I Tyskland hade judarna det inte lika bra under medeltiden, 1500-talet och 1600-talet. De var en ganska isolerad grupp i samhället. Detta gjorde att judarna slöt sig i sin egen gemenskap. Den judiska kulturen och Talmud blev därför mycket viktig.

Judar var en utsatt minoritet i det tyska samhället. Tyskar anklagade judar för att röva bort barn och använda deras blod och så vidare. Denna förföljelse pågick under många hundra år. Kristna kunde också anklaga judar för att stjäla nattvardsbröd och sticka hål i det för att plåga Jesus (nattvardsbrödet betraktades av de kristna som Kristi kropp).

Upplysningen

Under 1700-talet och upplysningen blev det bättre för judarna i Europa. De kunde då flytta tillbaka till många europeiska länder som de tidigare hade flytt från.

På 1800-talet fick judarna rättigheter som medborgare i flera europeiska länder. Trots detta tog förföljelserna inte slut. Även på andra håll i världen förföljdes judar. Så sent som på 1840-talet brändes judar i Damaskus.

LÄS MER: Israels och Palestinas historia

LÄS MER: Judarnas historia

LÄS MER: Den hebreiska bibeln och judendomens historia (artikelserie)

LÄS MER: Judarnas historia från forntiden till 1972 (artikelserie)

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad hände med judarna efter det andra upproret mot romarna år 135 e.Kr?
   
 2. Hur förändrades judendomen efter att templet i Jerusalem förstördes?
   
 3. Hur var judarnas situation i muslimska länder som i Mellanöstern och i Spanien?
   
 4. Berätta kortfattat om korstågen och hur de påverkade judarnas liv i Europa.
   
 5. Hur var judarnas situation i Tyskland jämfört med i andra länder?
   
 6. Vad innebar upplysningen och 1800-talet för judarna i Europa?

Fundera på:

 1. Varför tror du att judarna kunde leva i fred i muslimska länder men inte alltid i kristna länder under medeltiden?
   
 2. Varför tror du att förföljelserna av judarna fortsatte även när de fick medborgerliga rättigheter på 1800-talet?

Ta reda på:

 1. Hur har judarnas situation förändrats från 1800-talet till idag. Har förföljelserna helt upphört eller finns det fortfarande problem?
   

 

Litteratur:
​Sören Wibeck, Religionernas historia - om tro, hänförelse och konflikter. Historiska media, 2005
Niels C. Nielsen m.fl., Religions of the World, Bedford/St. Martin's, 1993
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
 

Text: Hanna Hägerland, gymnasielärare i religionskunskap

Senast uppdaterad: 1 november 2023
Publicerad: 22 mars 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från...

M

Fredsprocessen i Palestinakonflikten och mordet på Rabin

Ända sedan Israel utropades 1948 har alla försök att skapa fred mellan israeler och palestinier...

M

Judarnas historia

Judendomens och judarnas historia sträcker sig mer än 4 000 år tillbaks i tiden och är till stor...

M

Judisk invandring till Sverige i ett historiskt perspektiv

Den 22 juni 1774 anlände Aaron Isaac till Stockholm. Till yrket var han sigillgravör och köpman...

SO-rummet bok
S

Europas judar mellan 1920-1945

På 1920- och 1930-talen var judarna alltjämt accepterade i det demokratiska och ännu ganska...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Relaterade taggar

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna