Abrahamitiska religionerna, del 2

Av: Lärar Jennie |
Tid:
12:08
|
YouTube
          

Genomgång (12:08 min) av SO-läraren Jennie Rosén som berättar kortfattat om några profeter som finns inom de abrahamitiska religionerna. Här får du veta mer om Abraham, Isak, Ismael, Moses och Jesus.

3.157895
Average: 3.2 (19 votes)