De abrahamitiska religionernas människosyn

Av: Mattias Axelsson |
Tid:
12:16
|
|
          

Pedagogisk genomgång (12:16 min) där läraren Mattias Axelsson berättar kort om människosynen inom judendomen, kristendomen och islam.

3.82353
Average: 3.8 (17 votes)