En händelse inom världspolitiken - med effekter på olika geografiska nivåer

För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg för mer nyanserade diskussioner om samhällsfrågor i en alltmer global värld.
S
diagram

Världspolitiska händelser får effekter på olika geografiska nivåer.

Inom världspolitiken utspelar sig många händelser som får effekter samtidigt på olika geografiska nivåer.

När man ska analysera en händelse är det därför viktigt att reda ut vilken geografisk nivå som det är bäst att utgå ifrån, för att tydligare se vilka aktörer som deltar eller påverkas av olika beslut eller åtgärder.

Man brukar tala om fem olika geografiska nivåer:

ANNONS

ANNONS

  • Lokal – stad, by, samhälle, kommun
  • Regional – län, landsting, delstat
  • Statlig – 193 medlemsstater i FN
  • Makroregional – exempelvis Europeiska unionen, Afrikanska Unionen, ASEAN, NAFTA och Mercosur (frihandelsområden i Europa, Sydostasien, Nord- och Sydamerika)
  • Global – exempelvis FN, WTO, multinationella företag

Den lokala nivån

Den lokala nivån är det utrymme där en del beslut fattas inom handel, politik och kultur. Piteå, Malmö, Åmåls kommun, Calcutta, München, Dallas och Barcelona är exempel på lokal nivå.

Det är på denna nivå som de flesta människor lever sina vardagsliv med jobb, boende och fritid. På denna nivå har också de flesta multionationella företag sin hemmabas när de börjar utveckla sin verksamhet i kluster, det vill säga i små företagsbyar.

Ur ett historiskt perspektiv är det på denna lokala nivå – i jord-brukssamhällets byar – som de allra flesta människor levde hela sina liv. Före 1800-talet var det sällan som vanligt folk reste längre sträckor, eftersom det inte fanns utvecklade transporter.

Den regionala nivån

Den regionala nivån är det utrymme där en del beslut fattas inom handel, politik och kultur som ligger ovanför den lokala nivån men under den statliga nivån. De flesta stater är indelade i delstater eller regioner. Exempel är Skåne i Sverige, Västbengalen i
Indien, Bayern i Tyskland, Texas i USA och Katalonien i Spanien.

Precis som på lokal nivå är det här som många lever sitt vardagsliv, med jobb, boende och fritid. På denna nivå har också de flesta multinationella företag sin hemmabas när de involverar flera närliggande städer i regionen i sin verksamhet och har tillgång till universitet, sjukhus och kulturliv.

Historiska exempel på denna nivå är medeltidens italienska och tyska stadsstater och hertigdömen (innan staterna Italien och Tyskland bildades 1861 respektive 1871).

Den statliga nivån

Den statliga nivån är det utrymme där beslut fattas av aktörer inom handel, politik och kultur inom en stat, ovanför den regionala nivån men under den makroregionala nivån. Sverige, Indien, Tyskland, USA och Spanien är exempel på stater.

ANNONS

ANNONS

Det är på denna nivå som individer har sitt medborgarskap. Det är också på denna nivå som de flesta välfärdssystem byggs upp och ekonomisk politik bedrivs. På denna nivå har också de flesta multinationella företag sin hemmabas när de utvecklar sin verksamhet och försäljning i olika delar av landet.

Ur ett historiskt perspektiv är det framför allt från 1800-talet och framåt som den statliga nivån växer sig stark. Allmän värnplikt, bättre kommunikationer med järnvägar, tidningar, skolor för alla samt framväxten av den moderna demokratin med allmän rösträtt och nationella marknader är faktorer som var viktiga för utvecklingen av de nya nationalstaterna.

Den makroregionala nivån

Den makroregionala nivån är det utrymme där beslut fattas av aktörer inom handel, politik och kultur i olika delar av världen, ovanför den statliga nivån men under den globala nivån. EU, AU, NAFTA, ASEAN och Mercosur är några exempel på organisationer där medlemsländer kommer överens och fattar beslut i frågor över gränser mellan staterna.

Även multinationella företag befinner sig på denna nivå med verksamhet i flera angränsande stater för att skapa större gemensamma marknader för produktion och handel.

Ur ett historiskt perspektiv finns det flera exempel på imperier på denna nivå, exempelvis romarriket, det arabiska väldet, Osmanska riket, inkariket, mongolimperiet, habsburgska imperiet och mogulväldet.

Den globala nivån

Den globala nivån är det utrymme där beslut fattas av aktörer inom handel, politik och kultur från alla olika delar av världen. FN är kanske det bästa exemplet på denna nivå. Inom FN möts alla världens medlemsländer och fattar beslut i globala frågor om exempelvis fred, miljö och fattigdom.

Likadant befinner sig de multinationella företagen på den globala nivån, när de producerar, transporterar och konsumerar varor och tjänster i olika delar av världen. Globaliseringen som vi diskuterade i förra kapitlet är den process som beskriver det som sker på den globala nivån.

ANNONS

ANNONS

Exempel på händelsers effekter på olika geografiska nivåer

En skola i Kosovo

När en skola i en by i Kosovo (lokal nivå) stängdes i slutet av 1990- talet var det orsakat av ett inbördeskrig mellan olika delar (regional nivå) i en stat som hette Jugoslavien (statlig nivå).

Detta inbördeskrig utökades till att flera intilliggande stater på Balkan blev inblandade (makroregional nivå).

Slutligen stoppades kriget genom en lösning i FN:s Säkerhetsråd (global nivå).

Lokala, regionala, statliga och globala aktörer var alltså inblandade och påverkade av en och samma händelse.

En marknad i Mogadishu

Ett annat exempel är när lokalbefolkningen i början av 2010-talet drabbades av ett bombdåd på en marknad i Somalias huvudstad Mogadishu (lokal nivå).Bomdådet påverkade även grannländerna (statlig nivå).

Denna händelse ledde till att spänningen ökade, flyktingström¬marna tilltog i Afrika (makroregional nivå) och FN-trupper från olika länder i världen sattes in i området efter ett möte i FN:s Säkerhetsråd (global nivå).
 

Uppgifter och frågor

Diskutera:

  1. På vilken geografisk nivå passar det bäst att fatta olika typer av beslut? Diskutera med varandra på vilken geografisk nivå följande politiska beslut för verksamheter bör passa:

busslinjer, koldioxidutsläpp, idrottshallar, väpnade konflikter, konsumenträtt, politiska partier, arbetsmiljö, polisens arbete mot kriminalitet, skolmat, mänskliga rättigheter, cykelbanor.
 

 

Text: Studentlitteratur AB
Texten är hämtad från gymnasieläromedlet Stringent 1b – samhällskunskap för gymnasieskolan.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Publicerad: 23 maj 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Euro - EU:s officiella valuta

Euro är EU:s valuta som idag används i 20 av EU:s medlemsländer. Sverige valde att inte införa euro...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU och medlemsländerna

I EU är det 27 länder som samarbetar. De använder 24 olika språk, inklusive svenska. EU har ingen...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Ge

Migration, urbanisering och städer

Om migration och dess bakomliggande orsaker samt drivkrafterna bakom urbanisering och vilka konsekvenser förflyttningen...

Sh

Globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits samman och fått en...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Sh
Bild saknas

Religion och politik idag

Religion har i alla tider utnyttjats i politiska syften av ledare och politiker för att vinna...

Sh
ICC logga

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Sh
Flyktingläger

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Sh
explosion

Terrorism

Terrorism är en benämning för olika typer av politisk utpressning eller våldsdåd som används i...

Sh
Vietminh

Kolonial frigörelse

När andra världskriget var över och vunnet levde fortfarande en majoritet av världens folk kvar...

Sh
varningsskylt krig

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Push- och pullfaktorer

av: Mattias Axelsson
2021-09-14

I veckans avsnitt av I fokus pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om push- och pullfaktorer i samband med migration. I några exempel förklaras - med hjälp av pushfaktorer och pullfaktorer - den svenska emigrationen till USA under 1800-talet och början av 1900-talet, samt invandringen till dagens Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna