1800-talet och nationalismen i Sverige, del 4: Carl Larsson

Strax utanför Falun ligger Sveriges mest kända hem, åtminstone under början av 1900-talet. Konstnärsparet Carl och Karin Larsson skapade här i Sundborn ett inredningsideal som sedan dess har fått stå som urtypen för svenskheten. De öppnade sitt privata hem för omvärlden och deras målningar, möbler, färgstarka inredning, kräftkalas och till och med barnuppfostran blev på så sätt närmast offentlig egendom. En ny form av nationalism utvecklades, en strömning som de inspirerades av samtidigt som de i hög grad själva kom att påverka den. Deras hem kan därför sägas ha lagt grunden till folkhemmet.
S

Gården och brygghuset. Ur Ett Hem (26 akvareller). Akvarell av Carl Larsson (1853-1919).

Sundborn - konstnärshem och folkhemmets förstuga

Carl Larsson (1853-1919) växte upp i ett fattigt hem i Gamla stan i Stockholm. Hans konstnärliga begåvning förde honom till Konstakademin, där han studerade 1866-1876 samtidigt som han försörjde sig och familjen genom arbete som illustratör, bl.a. i Ny Illustrerad Tidning och skämttidningen Kasper. Därefter väntade fortsatta studier i Paris. Även om bokillustrationer fortfarande var viktiga (t.ex. de klassiska illustrationerna till Topelius Fältskärns berättelser) gled intresset nu över till porträtt och genrebilder. Nästa steg i konstnärens utveckling var tiden (1882-1884) i den skandinaviska konstnärskolonin Grez-sur-Loing, en grupp som var starkt påverkad av det ljusa och luftiga franska friluftsmåleriet.

ANNONS

ANNONS

Liksom sina kamrater kritiserade Carl Larsson Konstakademins målaretablissemang, med dess historiemåleri och ateljéarbeten. Hans enkla bakgrund, äregirighet och starka revanschlust passade väl med verksamheten i det oppositionella Konstnärsförbundet. Carl Larssons livshållning framträder tydligt i ett brev till den blivande hustrun Karin Bergöö 1882:

"Knyt näven mot oblitt öde, ställ dig bredbent och fast mot orkanen och tjut trotsigt: Jag är ej född med segerhuva men jag ska dö med en sådan. Men för dig, tös, är jag mjuk som ett vax. Jag drömmer att du är min amulett ett gudomligt skydd mot mörka tankar och blåsvart förtvivlan."

Hustrun Karin (1859-1928) tillhörde också kolonin i Grez och hade utbildats vid Konstakademin. Hon kom från en köpmanssläkt i Hallsberg och fick av fadern Lilla Hyttnäs i Sundborn i gåva. Karin lämnade genom giftermålet (1883) konstnärskarriären. Tillsammans med maken kom hon dock att åstadkomma ett ständigt föränderligt konstverk som har färgat generationers bild av det typiskt svenska. Stramt och färgstarkt ritade hon möbler, vävde och broderade textilier till huset i Sundborn, sommarviste från 1880-talet och permanent bostad från 1901.

Kyrkbyn Sundborn ligger i östra Dalarna, 12 km nordöst om Falun. Många av gårdarna i trakten ägdes av bergsmanssläkter eller andra välbärgade familjer. Makarna Larssons hus (nu museum förvaltat av släktföreningen) var dock ganska anspråkslöst, även om en mängd om- och påbyggnader gjordes för att svara mot målandets och den växande familjens krav (sju barn).

Blomsterfönstret. Ur Ett Hem (26 akvareller). Akvarell av Carl Larsson (1853-1919).

Med tanke på att Carl blev en märkesfigur inom sekelskiftets konservativa nationalism förefaller familjelivet synnerligen modernt. Barnen var alltid med, deras lek och stoj och närvaro vid de omfångsrika måltiderna förvånade många besökare. Carl Larssons målningar likaväl som hustruns många brev ger bilden av ett lyckligt och harmoniskt familjeliv. Självbiografin "Jag" (postumt 1931) ger dock en delvis annan bild. Barndomens svårigheter hade skapat en ångestladdad personlighet.

Av detta märks inget i den inredningsstil som makarna utarbetade. Den stod i stark kontrast till 1800-talets mörka och tunga borgerliga stil. I stället kom enkla möbler, klara färger (rött och grönt), rutiga stolstyger och en mängd underfundiga detaljer. Alla rum var ytterst medvetet utformade. Alltifrån förmaket (det mest typiska exemplet på "det svenska rummet"), Karins slöjdstuga, skrivrummet, Carls ateljé och sovrummen till matsalen med dess djärvt röda färger.

ANNONS

ANNONS

Det Larssonska hemmet i Sundborn bör ses i ljuset av tidens nationalromantiska strömningar inom såväl litteratur, arkitektur och konst som politik. Man bröt mot 1880-talets mer internationalistiska och naturalistiska ideal. Hemmet, familjen, hembygden och nationen bejakades. Enkelt uttryckt. De svenska Parismålarna reste hem för att lära sig måla gran och tall. Även om den svenska nationalromantiken var mindre aggressiv än i många andra länder fanns kopplingar till kraven på stärkandet av försvaret, rysskräcken och fientlighet mot norska självständighetssträvanden. Här ingick också kampanjen för den svenska flaggan som nu fick sitt genombrott. Skapandet av denna tradition hade sin udd både mot Norge och den för många hotfulla arbetarrörelsen och dess röda fana. Klyftan mellan fanorna var dock inte större än att de vajade sida vid sida redan 1901 när Folkets Hus invigdes i Stockholm.

Lathörnet

Det goda hemmet hade en nyckelroll i denna nationalromantik. Carl Larssons målningar från Sundborn hade funnits med vid Stockholmsutställningen 1897, ett tydligt uttryck för de nya idéerna, och utkom i bokform två år senare ("Ett hem" m.fl. populära böcker). Liksom Ellen Key ("Skönhet för alla", 1899) pläderades här för hemslöjd och harmonisk enkelhet gentemot onödig lyx och ytlighet. Det fanns en tydligt uppfostrande ton i dessa böcker. Folket och den växande arbetarklassen i synnerhet skulle integreras i det nya, oftast hotfulla och komplicerade samhälle som bröt fram. I sin helhet var denna rörelse ett internationellt fenomen, en reaktion på industrialismen och stadens osunda liv som tog sig olika uttryck men också innefattade gemensamma värden.

ANNONS

ANNONS

Historikern Nils Edling har påvisat hur en rad frågor vävdes samman i konstruerandet av denna svenskhet. Egnahemsrörelsen skulle lösa arbetarfrågan, emigrationen och bevara en rotfast småbrukarstam. Naturen idylliserades (Karl-Erik Forsslund), liksom småbruket (Per Jönson Rösiö), hemmet och familjen (Carl Larsson, Ellen Key).

Friluftsmålaren

De svenska bönderna antogs stödja kungamakten gentemot en försvarsfientlig och påstått osvensk vänster (liberaler och socialdemokrater). Carl Larsson som i sin konstnärliga gärning varit en oppositionsman tillhörde politiskt de konservativa samhällsbevararna. I samband med det antiparlamentariskt och kungastödjande bondetåget 1914 skrev han i en agitationsskrift:

Midsommardans, målning gjord av Anders Zorn (1860-1920).

"Ni skola kanske finna detta tal om 'den egna torvan' väl typiskt 'bondskt' och själviskt, men för att kunna älska det hela måste man att börja med älska delen. Därför kan jag . . . med djup rörelse bedja: Gud bevare fäderneslandet! Den stora gemensamma torvan."

Sundborn var dock som idéhistorikern Ronny Ambjörnsson har påpekat inte ett jordbrukarhem utan ett hem för en utflyttad medelklassfamilj. Deras verksamhet krävde visst ekonomiskt oberoende. Avlönad arbetskraft skötte jordbruket så att Carl kunde måla och Karin väva, inreda samt ansvara för barnen.

En viktig roll hade också hembygden. Carl Larsson var inte ensam nationalromantisk målare, långt därifrån. Oavsett om de politiskt var liberala eller konservativa kom de att bidra till en nyupptäckt av det svenska. Samtidigt fick det svårmodiga skymningslandskapet konkurrens av en mer livsbejakande konst (och litteratur) i det nya optimistiska tjugonde århundradet, vilket fick stor betydelse för den nyväckta patriotismen. Landskapet blev en viktig utgångspunkt och konstnärerna kan grupperas efter sin landskapstillhörighet (ironiskt nog bara 30-40 år efter att de nya landstingen inrättats medan landskapsindelningen blivit alltmer inaktuell): Karl Nordström, Nils Kreuger, Richard Bergh, Carl Wilhelmsson (västkusten), Gustaf Rydberg (Skåne), Per Ekström (Öland) prins Eugen (Mälardalen), Eugène Jansson (Stockholm), Axel Sjöberg, Albert Engström (skärgården), Bruno Liljefors (Uppland), Anton Genberg, Helmer Osslund (Norrland) samt Carl Larsson och Anders Zorn (Dalarna).

Carl-Larsson-Kräftfångst

Vid denna tid hade också Dalarna etablerats som turistlandskap. Konstnärerna, Carl Larsson, men kanske framför allt Zorn, låg till stor del bakom denna reklamframgång. Ett viktigt bidrag kom också Arthur Hazelius som med sina etnografiska samlingar drev fram Nordiska Museet och Skansen i Stockholm.

ANNONS

ANNONS

Paret Larssons hem i Sundborn kom att symbolisera svenskheten i en tid när nationalismen fick nya krafter. "Hemmet var sekelskiftets politiska metafor, nyckelbegreppet för de reformsträvanden som i egnahemspolitiken hade sin främsta exponent", sammanfattar Nils Edling. Fortfarande 80 är efter Carl Larssons död förknippas svenskheten, och förräntas internationellt av möbeljätten IKEA, med dessa ideal. Som oftast när något klassas som nationellt var inspirationen dock både inhemsk och utländsk. Här samverkar svensk allmogetradition och 1700-talets strama gustavianska stil med tysk jugend och den samtida engelska Arts & Crafts-rörelsen med dess utsökt hantverksmässiga, tillbakablickande stil i linje med William Morris ideal. Det var i sammangjutandet av dessa element och åskådliggörandet av familjen och hembygden som Carl och Karin Larsson gjorde Sundborn till det symbolbemängda konstverk som det sedan dess varit.

LÄS MER: Carl Larsson

LÄS MER: Sverige under 1800-talet

LÄS MER: Nationalismens historia

LÄS MER: 1800-talet och nationalismen i Sverige (artikelserie)

LÄS MER: Svensk identitet och nationalism i ett historiskt perspektiv

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Teorier om nationalism - dess ursprung och funktion

PODCAST: Stater och nationer

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad skapade Carl och Karin Larsson i Sundborn som kom att symbolisera svenskheten?
   
 2. På vilket sätt bidrog Karin Larsson till det gemensamma konstverket hemma i Sundborn efter att de gift sig?
   
 3. Hur skiljde sig familjelivet hos familjen Larsson från andra familjer under sekelskiftet enligt besökare och brev?
   
 4. Hur avspeglade Carl Larssons hem och dess inredningsstil den tidens nationalromantiska strömningar?
   
Senast uppdaterad: 7 november 2023
Publicerad: 27 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Kipling

Rudyard Kipling och Djungelboken

Rudyard Kipling föddes 1865 i Indien och skickades som sexåring till England för att gå i skola....

M
Matbespisning för fattiga barn.

Fattigbarn, fosterhem och barnarbete förr

I det förindustriella samhället hade människor över huvud en positiv syn på barnarbete. Det ansågs...

SO-rummet bok
S
Pridetåg

De osynliga träder fram

Via folkrörelserna och Sveriges demokratisering steg många grupper fram ur historiens dunkel:...

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

M
Nu är det jul igen

Advent, lucia och julfirandet förr

Advent, lucia och jul har i Sverige genomgått många förändringar över tid. Adventsljus, som nu är...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Unionsflaggan

Sverige under 1800-talet

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Hi

Kända personer 1776-1914

Historia om några av det långa 1800-talets mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Hi
Foto på Carl Larsson

Carl Larsson

Carl Larsson (1853-1919) är en av Sveriges mest uppskattade konstnärer. Han var elev vid Kungliga...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Skiftesreformerna i Sverige

av: Mattias Axelsson
2021-09-23

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om skiftesreformerna i Sverige under slutet av 1700- och början av 1800-talet, särskilt laga skifte.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Utvandringen till USA

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-11

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om utvandringen till USA. Vi går igenom varför drygt 1 miljon svenskar utvandrade och vilka push- (nödår, arbetslöshet, religiöst förtryck) och pullfaktorer (propaganda, möjligheter att odla och religionsfrihet i USA) som fanns. Vilka det var som utvandrade och varför hamnade nästan alla svenskar på samma ställe?

+ Lyssna