Radions historia

Bild:
          

Faktatext på Samlarens hemsida där du kan läsa om radions historia i kronologisk ordning mellan åren 1888-1927.

2
Average: 2 (2 votes)