Svensk utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget

Bild:
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik under kalla kriget.

5
Average: 5 (1 vote)