M

Fem saker som du trodde om islam men som inte är sant

Islam är världens näst största religion men det finns en rad missuppfattningar som sprids om religionen. Här är fem av de vanligaste.
HISTORIENS TOPP 5
Bild:

Fem saker om islam som inte stämmer.

Bild:

Muslimer i Indonesien (världens största muslimska befolkning) läser Koranen.

5. De flesta muslimer är araber

Eftersom Koranen är skriven på arabiska - Muhammed var arab och de heliga platserna ligger i arabvärlden - så sammankopplar många islam med just araber.

Faktum är dock att en majoritet av världens muslimer inte är araber.

Av världens 1,6 miljarder muslimer är färre än 15 procent araber.

De fyra länder med störst muslimsk befolkning är Indonesien, Pakistan, Indien och Bangladesh (inget av dessa är arabiska).

4. Muslimer tror inte på Jesus

Muslimer tror inte på att Jesus är Guds son (såsom kristna gör). Dock tror de att Jesus har funnits och att han var en viktig profet.

Bild:

En medeltida målning som visar hur Muhammed leder Abraham, Moses och Jesus i bön.

I Koranen berättas det om Jesus - att han föddes genom gudomligt ingripande, hur han levde och utförde mirakel, men inte att han korsfästes och dog.

Enligt muslimer togs Jesus upp levande till himlen.

Jesus är alltså en central gestalt även inom islam, men han dyrkas inte (som inom kristendomen) som en gud.

Bild:

Halvmåne och stjärna

3. Jihad betyder “heligt krig”

Jihad är en plikt för alla religiösa muslimer och betyder översatt från arabiska ungefär "strävan" eller "kamp". Man brukar tala om "stora Jihad" (“jihad akbar”) och "lilla Jihad" (“jihad asghar“), där stora Jihad är en inre kamp för att leva som god muslim utan egoism och rädsla.

Lilla Jihad är en kamp för ett rättvist samhälle, vilket ibland kan innebära att ta till vapen för att försvara islam. Huruvida det är rätt att använda vapen för att anfalla fienden som en del av Jihad råder det delade meningar om bland världens muslimer.

Bild:

Profeten Muhammed möter ängeln Gabriel. Ur boken Jami' al-Tawarikh (1307).

2. Muslimer dyrkar Muhammed

Muslimer “dyrkar” inte Muhammed i bemärkelsen “avgudar”. För muslimer är Muhammed ingen gud (såsom Jesus är för kristna), utan en vanlig människa.

Muhammed är den siste profeten, som fick uppenbarelser av Gud. Han anses dock (åtminstone av shiamuslimer) vara ofelbar.

Läs mer om profeten Muhammed eller lyssna på hur världsreligionerna ser på Gud.

Bild:

Elijah Muhammad, ledare för Nation of Islam.

1. Muslimer är antingen shia eller sunni

Den största grenen av islam är sunni och den näst största är shia. Skillnaden går tillbaka till tiden efter profeten Muhammeds död.

Sunni var de som menade att profetens efterträdare skulle vara den som var mest lämpad, medan shia var de som ansåg att han skulle vara släkt med profeten. Lyssna på podcast om skillnaden mellan sunni- och shia >

Men förutom dessa så finns det en rad olika andra varianter av islam. En grupp (som dock inte erkänns av majoriteten) är Ahmadiyya som grundades i Indien i slutet av 1800-talet. En annan grupp som utskiljer sig är Nation of Islam i USA som har idéer inspirerade av Black Power-rörelsen.

 

Podden - Historiens topp 5

Avsnitt 03: Fem saker som du trodde om islam men som inte är sant

Text:
Mattias Axelsson
,
gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Uppdaterad: 30 juni 2017
Publicerad: 26 februari 2016