Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

Under de senaste hundra åren har Europas karta behövt uppdateras ett flertal gånger. Här kommer listan över fem europeiska länder som slutat att finnas till de senaste hundra åren.
HISTORIENS TOPP 5

5. Östtyskland

Östtyskland

Nazisternas Tyskland besegrades av de allierade och efter andra världskriget var det upp till segrarmakterna USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen att bestämma vad som skulle hända med landet.

Konsekvensen blev att Tyskland helt enkelt delades i en västlig (BRD) och en östlig (DDR) del. Huvudstaden Berlin delades också i en östlig och en västlig del. Med Västberlin som en enklav i Östtyskland (Bonn var huvudstad i Västtyskland). Under mer än fyra årtionden existerade alltså två Tyskland.

I november 1989 lättade den östtyska regimen på utresereglerna vilket visade sig vara slutet för landet. Staten upphörde att existera den 3 oktober 1990 då dess delstater, som tidigare under året hade ansökt om inträde i Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland), återförenades med Västtyskland. I dagligt tal kallas det enade landet för Tyskland. Det officiella namnet är Förbundsrepubliken Tyskland.

ANNONS

4. Jugoslavien

Jugoslavien, eller egentligen Federationen Jugoslavien. Namnet Jugoslavien användes redan i början av 1900-talet som namn på Kungariket Jugoslavien. Landet inrymde dagens Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Makedonien och merparten av Kroatien och Slovenien.

Jugoslavien

Under andra världskriget invaderades och ockuperades landet av axelmakterna. Men partisanerna - under ledning av Joseph Tito - besegrade så småningom axelmakterna, och när krutröken lagt sig bilades Federala folkrepubliken Jugoslavien 1945 (som 1963 bytte namn till Socialistiska federativa republiken Jugoslavien).

Under de jugoslaviska krigen i början av 1990-talet vittrade den federativa republiken samman i och med självständighet för Slovenien, Kroatien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien. Jugoslavien fanns kvar som enhet fram till 2003 men innehöll då bara delrepublikerna Serbien och Montenegro. 2003 upplöstes Jugoslavien och ersattes av konfederationen Serbien och Montenegro. Och 2006 upplöstes slutligen de sista resterna när Serbien respektive Montenegro blev självständiga.

Sovjet

3. Sovjetunionen

Mellan åren 1922 och 1991 existerade ett land som under större delen av sin existens var världens största och ett av de mäktigaste länderna – (Socialistiska rådsrepublikernas union) det som på ryska förkortades CCCP.

Sovjetunionen bildades ur den socialistiska ryska revolutionen 1917 och var formellt en union bestående av 15 sovjetrepubliker (där Ryssland var den största och Estland den minsta).

Den 25 december 1991 avgick Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov efter att flera republiker utropat sig som självständiga. Strax därefter avgick alla ledamöterna i Sovjetunionens högsta sovjet, och unionen stod nu utan ledning. Vid årsskiftet slutade de sista sovjetiska institutionerna sin verksamhet, och unionen upplöstes då också formellt.

ANNONS

2. Österrike-Ungern

Dubbelmonarkin Österrike-Ungern (eller formellt De i riksrådet företrädda kungarikena och länderna och den heliga ungerska Stefanskronans länder) existerade mellan 1867 och 1918. Det var de två kejsardömena Österrike och Ungern som förenades i en personalunion.

Österrike-Ungern

Österrike-Ungern var en av de stormakter som startade första världskriget i och med landets invasion av Serbien som en respons på skotten i Sarajevo.

När första världskriget tog slut blev ett av resultaten att union upplöstes och istället bildades Österrike, Ungern och Tjeckoslovakien. Och delar av landet tillföll Jugoslavien, Polen och Rumänien.

Ottomanska riket (även kallat Osmanska riket).

1. Ottomanska riket

När det ottomanska (eller osmanska) riket var som störst omfattade det stora delar av sydöstra Europa, Mellanöstern och arabvärlden, norra Afrika, Kaukasus och hela Mindre Asien.

Redan i mitten av 1800-talet brukade ottomanska riket kallas ”Europas sjuke man” dels p.g.a. angrepp utifrån och dels på grund av uppror inom riket. I början av 1900-talet anfölls riket under båda Balkankrigen 1912-1913 av bl.a. Bulgarien, Grekland och Serbien.

Under första världskriget hade ottomanska riket ingått en försvarspakt med Tyskland (för att slippa kriga ensam mot ärkerivalen Ryssland). Kriget förlorades och landet styckades upp, något som turkiska nationalister under ledning av Kemal Ataturk motsatte sig. 1923 utropades Republiken Turkiet och de sista resterna av det ottomanska riket var borta.

 

Podden - Historiens topp 5

Avsnitt 02: Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

Text:
Mattias Axelsson
,
gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap
Uppdaterad: 24 februari 2020
Publicerad: 12 februari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Revolutionen i Stockholm som inte blev av

Våren 1917 var Sverige bara en gnista ifrån en explosion. Eftersom regeringen vägrat att under det...

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

M

Gavrilo Princip ångrar ingenting

Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans fru Sophie besökte Sarajevo den 28 juni 1914...

S

Finska vinterkriget - Davids kamp mot Goliat

I november 1939 anfölls det på papperet militärt underlägsna Finland av jätten Sovjetunionen. Det...

S

1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

Den 1 september 1939 anföll Hitlers Tyskland grannlandet Polen. Två dagar senare förklarade...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ungerns historia

Här hittar du material som behandlar Ungerns historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Österrikes historia

Fördjupa dig i Österrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Första världskriget

Alla trodde på ett kort krig, men kriget blev ett världskrig som varade i över fyra år (1914-1918) och kostade omkring...

Ryska revolutionen

I samband med ryska revolutionen (1917) gjordes Ryssland kommunistiskt och ändrade namn till Sovjetunionen.

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Europas historia

Få en överblick av Europas historia. Här hittar du material som behandlar den europeiska kontinentens historia i stora...

Bosnien-Hercegovinas historia

Få en helhetsbild av Bosnien-Hercegovinas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika...

Kroatiens historia

Få en helhetsbild av Kroatiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Nordmakedoniens historia

Få en helhetsbild av Nordmakedoniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa...

Moldaviens historia

Här hittar du material som behandlar Moldaviens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Serbiens historia

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sloveniens historia

Få en helhetsbild av Sloveniens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Turkiets historia

Här hittar du material som behandlar Turkiets (inkl. Osmanska rikets) historia i små och stora perspektiv. Få en...

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Osmanska riket

Osmanska riket, eller Ottomanska riket, var turkarnas imperium som varade i drygt 600 år fr.o.m....

DDR

DDR (1949-1990) var den östtyska förkortningen för Tyska demokratiska republiken (Deutsche...

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...

Sovjetunionen

Sovjetunionen (1922-1991) var en socialistisk (i form av kommunism) statsbildning och en...

Habsburg

Släkten Habsburg var en fursteätt (ursprungligen från nuvarande Schweiz) som regerade i många...

Sovjetunionens sönderfall

Glasnost och perestrojka 1985 blev Michail Gorbatjov Sovjetunionens ledare. Gorbatjov arbetade för...