M

Marco Polo - medeltidens mest kände resenär

Italienaren Marco Polo (1254-1324) är medeltidens mest kända resenär. Han blev berömd efter att ha rest runt i Asien och i Kina dit han kom år 1271. Sammanlagt tillbringade han 24 år i Asien. Marco Polo var inte den förste europé som reste till Kina, men han var den förste som gav detaljerade skildringar av det av mongolerna styrda Kina och angränsande länder.
Bild:

Marco Polo (ca 1254-1324)

Bakgrunden till Marco Polos resa

Marco Polos pappa och farbror hade tidigare varit i Kina. Den mongoliske härskaren Kublai khan hade bett Marcos pappa att prata med påven för att få kontakt med lärda människor i Europa. Kublai khan ville träffa män som behärskade de sju fria konsterna (dåtidens akademiska ämnen) och den kristna religionen, för att man genom debatt skulle kunna utröna om denna verkligen var överlägsen den kinesiska.

Den strapatsrika resan börjar

Marco Polo, hans pappa och farbror samt 200 munkar begav sig landvägen till Kina år 1271. Marco Polo var då 17 år.

Munkarna återvände dock till Europa efter ett tag, men familjen Polo reste vidare på de besvärliga vägarna.

Under sina strapatser kämpade de uppför isiga bergskedjor och mot skyfallsliknande regn, sandstormar, översvämningar och laviner.

I Afghanistan tvingades de vara kvar i ett år då Marco blev sjuk. Rövarband och lokala småkrig tvingade dem att göra många omvägar.

Marco Polo beskrev märkliga saker han mötte på vägen. Han förundrade sig över de ”strimlor av svart sten, som när man antände dem brinner som träkol och avger en betydande hetta”. Han såg ”en vätska som sprutade fram ur jorden och användes som bränsle i lampor”.

Bild:

Karavan med Marco Polo påväg i Asien. Illustration från 1375.

Marco Polo i Kublai khans tjänst

Efter att ha färdats drygt 11 000 kilometer under loppet av fyra år kom de fram till Kublai khans sommarresidens. Detta var omgärdat av en 6,5 kilometer lång, vit krenelerad mur med åtta stora slott, ett i varje hörn. Utanför betade 10 000 helt vita hästar, vilkas mjölk endast fick drickas av Kublai khan och hans närmaste släktingar. Italienarna överlämnade sina gåvor, bland annat olja från Jesu grav. Den blev Kublai khan speciellt glad över.

Marco Polo var en flitig skribent. Han antecknade allt nytt han såg. Han berättade bland annat att särskilda sändebud skickades ut vartannat år för att finna hundra eller flera sköna konkubiner, så att kejsarens harem alltid skulle vara välförsett.

Marco Polo anställdes av Kublai khan som skrivare och diplomat och utförde en del uppdrag i Kina, Burma och Indien under 17 år.

Hemma i Venedig igen

År 1292 eskorterade Marco via Ceylon (Sri Lanka) en dotter till Kublai som brud till khanen av Persien och fortsatte sedan hem till Venedig. Han hade då varit borta från Europa i 25 år. När han kom hem kände ingen igen honom, inte ens hans egna tjänare som först vägrade att släppa in honom i hans eget hus.

Marco Polos reseskildringar

Efter att Marco Polo kommit hem skrev han en bok om sina upplevelser. Men många tvivlade på Marcos berättelser om spagetti, kompasser, krut, stenkol, papperspengar, brännolja och boktryckning. Till och med på hans dödsbädd 1324 försökte en präst förmå honom att ta tillbaka några av hans historier. Men det sista som Marco Polo yttrade var: ”Jag har inte berättat ens hälften av vad jag har sett”.

 

Litteratur
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
Knut Helle, Bra Böckers världshistoria, del 5 – Nomadfolk och högkulturer, Bokförlaget Bra Böcker, 1984
Bra Böckers Lexikon 2000, Bokförlaget Bra Böcker AB, 1996
 

Text: Carsten Ryytty, författare och fd SO-lärare

Uppdaterad: 06 maj 2018
Publicerad: 24 maj 2016