Kina under mongoler och Ming-dynasti

I början av 1200-talet tog Djingis khan och hans mongoliska ryttare kontroll över stora delar av Asien (inkl. Kina) och Europa. Efter mongolerna kom Mingdynastin till makten i Kina. Perioden under Mingdynastin är känd för sitt vackra porslin. På 1600-talet övertog manchuerna och Qingdynastin, som styrde med hård hand och införde strikta regler för befolkningen.
L

Mongolerna (under Djingis khan) rider in i Peking (Beijing) 1215. De flesta av invånarna mördades och delar av staden brann i en månad. Mongolerna fick därmed fäste i norra Kina.

Mongolerna

I början av 1200-talet lyckades en obetydlig stamhövding göra sig till herre över hela Mongoliet. Han hette Djingis khan – ett namn som skulle sätta skräck i människor över hela Asien och Europa.

Omöjliga att stoppa trängde de mongoliska ryttarhärarna fram åt öster och väster, ända in i Östeuropa. 1276 hade Kublai khan, Djingis khans sonson, intagit hela Kina. Han härskade då över världshistoriens största imperium (se karta nedan). Det sträckte sig från Polen i väster till Korea i öster – och visade sig omöjligt att hålla samman. Kublai khan valde därför att styra över Kina, som han ansåg vara den värdefullaste delen av väldet. Han flyttade sin huvudstad till Beijing.

ANNONS

ANNONS

De mongoliska erövringarna genomfördes med fruktansvärd grymhet mot de besegrade. I städer som inte omedelbart kapitulerade dödades oftast flertalet invånare. Miljoner människor slaktades där mongolerna drog fram.

Mongoliska imperiet år 1279.

När erövringen var genomförd gjorde Kublai khan dock mycket för att Kina skulle blomstra igen. Bland annat byggdes Kejsarkanalen färdig. Den har ända in i våra dagar varit den viktigaste transportleden i Kina. Även landsvägarna förbättrades kraftigt. Längs dem lades poststationer med tio mils mellanrum. De var samtidigt lyxiga gästgiverier som erbjöd mat och övernattning.

Mingdynastin

Zhu Yunzhang var en fattig bondpojke. När hans föräldrar dog av svält räddade han sig genom att gå i kloster. Efter en tid utbröt en revolution i trakten och klostret stormades. Han gick då med på rebellernas sida och avancerade snabbt till ledare för upproret. År 1368 kunde Zhy Yunzhang marschera in i Beijing och göra sig till kejsare. Detta innebar slutet på mongolkejsarnas tid och början på Mingdynastin (härskarsläkten Ming). Denna period är i Europa mest känd för det mycket vackra porslin som då tillverkades.
 

Manchukejsarna

I mitten av 1600-talet trängde manchuerna in i Kina från norr (från Manchuriet). Manchuernas kejsarsläkt blev mycket långlivad. Qingdynastin, som den kallas, styrde Kina ända till 1912.

Manchukejsarna införde en mycket hård diktatur. Som ett tecken på underkastelse tvingades alla män anlägga manchuisk frisyr, dvs hårpiska på ryggen och rakad hjässa. För att snabbt genomdriva detta påbud skickades mängder med barberare ut i landet. De rakade och flätade alla män de mötte. Om någon vägrade, skar barberaren huvudet av honom och satte upp det på en stång, påstår kinesiska historieskrivare.

Grym bestraffning

År 1661 vandrade en berömd författare och sjutton andra personer till ett tempel i sin hemstad. Där genomförde de en demonstration för den gamla Mingdynastin. Allihop arresterades genast och dömdes att stympas och halshuggas offentligt. Även deras familjer och släkter avrättades, sammanlagt mer än tusen personer. ”Att bli halshuggen är förskräckligt; att dra halshuggning över sin släkt är förfärligt. Att samtidigt råka ut för bådadera, är inte det övernaturligt?” yttrade författaren som startat det hela, på väg till sin avrättning.
 

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vem var a) Djingis Khan b) Kublai Khan?
   
 2. När levde dessa två? Vad uträttade de?
   
 3. Varför var mongolerna så fruktade?
   
 4. Världens största imperium? Vilka områden ingick?
   
 5. Hur kom Mingdynastin till makten? Vilket århundrade? Nämn något som denna period är känd för.
   
 6. Varifrån kom Qingdynastin och hur länge härskade den?
   
 7. Frisyren med hårpiska hade en särskilt betydelse. Vilken?
   
 8. Många tycker att Kina genom tiderna har styrts med mycket brutala metoder. Ge exempel och förklara varför straffen utdelades?
   

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till bl.a. Direkt Historia, Sanoma Utbildning

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 29 oktober 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Taipingupproret - när Jesus lillebror ödelade Kina

Åren 1851-1864 skakades Kina av det förödande Taipingupproret, som är en av de blodigaste...

M

Den underjordiska terrakottaarmén

Som många andra härskare genom historien ville Shi Huangdi, den förste kejsaren av Kina, ha med sig...

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och...

M

Mongolernas plundring av Bagdad gjorde slut på islams guldålder

Härskare som lever avskilda från folket de bestämmer över, som tror sig vara utvalda av gudarna,...

L

Ryttarfolken på stäppen: skyterna, Hsiung-nu, hunnerna och mongolerna

Vid östra Medelhavet och Svarta havet börjar ett väldigt stäpplandskap. Det sveper genom Asien i en...

L

Kineserna och järnet

I den långa raden av kinesiska kejsare är nog bara en mera allmänt bekant - Qin Shi Huangdi (född...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Mongolerna

Mongolernas historia som skildrar deras framfart i Asien och Europa under medeltiden.

Hi
Karta

Kinas historia

Fördjupa dig i Kinas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Mongoliets historia

Här finns material som behandlar Mongoliets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Djingis khan

Djingis khan

Djingis khan, den grymme mongolhärskaren, blev en legend från Europas östgräns till Kinas...

Hi
Porträtt

Kublai khan

Kublai khan (1215-1294) var mongolernas store härskare under andra halvan av 1200-talet. Han var...