Nazisternas maktövertagande - Hitler blir diktator

Den 23 mars 1933 var en ödesdiger dag både för Tyskland och för en stor del av världen. Det var nämligen då som nazisterna - genom hot och med piska, men på laglig väg - gavs tillstånd av den tyska riksdagen att reda ut den politiska och ekonomiska kris som uppstått i Weimarrepublikens Tyskland. Riksdagens beslut gav Adolf Hitler och nazisterna fritt spelrum och redan dagen efter hade Tyskland blivit en diktatur.
M

Göring och Hitler (i mitten) i samband med en begravning i februari 1933.

Ett land i kris behöver en stark ledning

År 1933

Det är den 23 mars år 1933. Den nyvalda tyska riksdagen samlas i Krolls operahus i Berlin, eftersom den ordinarie byggnaden har bränts ner. En enda fråga står på dagordningen – om man ska godkänna en märkvärdig lag, benämnd Ermächtigungsgesätz, eller Fullmaktslagen, även kallad ”lagen för att häva folkets och rikets nöd”.

Det är enkelt uttryckt en lagstiftning som ger regeringen som leds av den nytillträdde Adolf Hitler och hans parti diktatorisk makt. Riksdagen kommer att ställas åt sidan, regeringen kommer kunna styra landet genom dekret. Det är en dramatisk åtgärd för en demokratisk nation, men nazisterna har argumenterat för att det är nödvändigt. Det tyska samhället är på väg att falla ner i kaos, säger man. En kommunistisk revolution hotar, se bara på vad som hände med riksdagshuset (det hade bränts ner av en förvirrad holländsk kommunist, som därmed gav nazisterna en perfekt ursäkt att slå till). Akuta åtgärder måste därför vidtas, och Adolf Hitler är rätt man att leda nationen i denna svåra stund. Men var inte oroliga, lovar nazisterna, det här är förstås bara tillfälligt.

ANNONS

ANNONS

Utanför operahuset har tusentals människor samlats, många klädda i de nazistiska stormtruppernas bruna skjortor. De sjunger ramsor, klappar i händerna och stirrar hotfullt på de politiker som kan tänkas vara tveksamma. Även inne i huset trängs nazisterna, i korridorerna och i gångarna i den stora mötessalen. Så talar Adolf Hitler, mannen som under det första världskriget var en ganska misslyckad korpral och som senare slängdes i fängelse efter ett misslyckat kuppförsök. Då, i början av 1920-talet, avfärdades han allmänt som en kuf, en obetydlig politiker med verklighetsfrämmande drömmar. Nu, år 1933, försöker han övertala den tyska nationens högsta lagstiftande organ att rösta som han vill. Två tredjedels majoritet måste till, eftersom lagen innebär en radikal förändring av konstitutionen.

Nazisterna hade fått ökat stöd men saknade fortfarande majoritet

Alla kommunistiska ledamöter är slängda i fängelse, så de kan inte vara med i omröstningen. Dessutom har nazisterna lyckats få till en ändring i riksdagens röstregler, så att deras frånvaro inte kommer att tas med i den slutliga uträkningen. Men det krävs ändå ett stort antal röster från icke-nazister för att få igenom lagförslaget.

Bilden visar Adolf Hitler som talar inför den tyska riksdagen den 23 mars 1933 för att få dem att acceptera den s.k. fullmaktslagen. De som ansågs motvilliga hotades av SA män som omgav mötet. 441 av riksdagsledamöterna godkände lagen, bara 84 röstade emot. Fullmaktslagen antogs och trädde i kraft dagen därpå. Som alla idag vet ledde nazisternas maktövertagande till historiens värsta krig.

Utanför hörs ljudet av tusentals män som skanderar. ”Fullständig makt – annars! Vi vill ha lagen – annars eld och död!” Där inne ställer sig en man upp och håller ett tal, den ende som argumenterar emot Adolf Hitler och nazisterna denna dag. Det är Otto Wells, ledare för det socialdemokratiska partiet. ”Vi svär högtidligt i denna historiska stund att försvara humanismens och rättvisans principer, friheten och socialismen”, säger han. ”Ingen lag kan ge dig makt att förstöra det som är evigt och oförstörbart.”

Adolf Hitler, som har försökt hålla sig lugn under dagen, tappar besinningen. Han ställer sig i talarstolen på nytt och brister ut i en lång harang, vars centrala stycke blir välciterat: ”Ni behövs inte längre! Tysklands stjärna kommer att stiga och er kommer att sjunka! Klockan klämtar för er!”

Efter ytterligare en stund med fler tal, fler ramsor och fler hotfulla åtbörder, är det dags för omröstning.

ANNONS

ANNONS

Utvecklingen har gått fort. Så sent som 1928 fick nazisterna 2,6 procent av rösterna i riksdagsvalet. Då var de fortfarande utskrattade, utstötta, inget parti som anständiga människor tog på allvar. Men det politiska klimatet i Tyskland har snabbt förvärrats, inte minst efter den stora ekonomiska och sociala krisen, depressionen som svept över världen sedan börskrascherna 1929. Och kanske viktigast av allt är att delar av det tyska storkapitalet börjat stötta nazisterna för att hejda de kommunister som man ser som ett betydligt större hot.

Politisk radikalisering hade fått mittenpartierna att tappa stöd bland väljarna

En radikal polarisering av det tyska samhället pågår i takt med att landets ekonomi tycks vara på väg att rasa samman. Arbetslösheten beräknas år 1932 till närmare 40 procent. Allt fler tyr sig antingen till kommunisterna, där en stor falang vill avskaffa riksdagen och införa en enpartidiktatur av sovjetisk modell, eller till den högra extremen, till nazisterna.

Rikskansler Adolf Hitler tar emot hyllningar av folket i Lustgarten i Berlin, 1 maj 1933.

Men det stora problemet är mittenpartiernas kollaps. De klarar inte av att enas och kan inte bjuda ett samlat motstånd mot de radikala ytterlighetspartierna. Riksdagen blir allt mer handlingsförlamad, regeringar kommer och går.

Och så, denna kaotiska vår 1933, ger de stora borgerliga partierna vika inför Adolf Hitler, mer hotade av kommunismens ideal om radikal jämlikhet än nazisternas tal om nationell samling, enighet och styrka. ”För folkets och fosterlandets skull och i avvaktan på en laglig utveckling har vi släppt våra betänksamheter och beslutat att rösta ja”, säger Reinhold Maier från det liberala Tyska statspartiet.

Till samma slutsats kommer även alla andra partier, utom alltså socialdemokraterna. Många av dem som är med denna dag kommer tolv år senare, då andra världskriget är slut och stora delar av världen ligger i ruiner och nazismen äntligen är krossad, att tillhöra dem som bygger upp det nya Västtyskland. De fortsätter att tillhöra den politiska eliten under decennier framöver.

ANNONS

ANNONS

Nazisterna manipulerade sig till makten på laglig väg

När omröstningen är avslutad visar det sig att 441 har godkänt ”lagen för att häva folkets och rikets nöd”. Bara 84 har röstat emot. Nazisterna kommer på fötter, klappar händer, stampar i golvet och skriker. Snart brister de ut i partiets egen hejaklacksramsa, Horst Wessel-sången.

Det avgörande steget är taget. På laglig väg har den tyska demokratin krängt ut och in på sig själv och blivit en diktatur. Året därpå, då den åldrade presidenten Hindenburg dör, erbjuds Hitler även den positionen. Som president blir han också den tyska militärens högsta befälhavare. Alla soldater i landet får därmed svära en ed där de personligen lovar att lyda hans alla befallningar, vilket kommer att få stor psykologisk verkan under de kommande åren.

Tysklands väg mot avgrunden, mot historiens värsta krig och historiens värsta krigsbrott, har inletts på allvar.

LÄS MER: Hitlers väg till makten (artikelserie)

LÄS MER: Weimarrepublikens uppgång och fall (artikelserie)

LÄS MER: Nazisterna tar makten i Tyskland

LÄS MER: Granne med Hitler

PODCAST: Hitlers och nazisternas väg till makten

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad handlade riksdagsmötet den 23 mars 1933 om?
   
 2. Varför röstade så många för förslaget att låta nazisterna reda ut krisen i Tyskland?
   
 3. Vad hände efter att riksdagen gett Adolf Hitler och nazisterna maktbefogenheter?

Diskutera:

 1. Skulle något liknande kunna hända i Sverige? Motivera.
   
 2. Vilka är demokratins största brister? Kan diktatur vara en lösning på dessa brister? Motivera.
   

 

VILL DU VETA MER? Läs Adolf Hitler av Bengt Liljegren (2008).

 

FÖRFATTARE

Text: Magnus Västerbro, författare och journalist med inriktning på historia
Webbsida: https://www.facebook.com/vasterbro

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas 101 historiska händelser - en annorlunda världshistoria.
Bokens webbplats

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Publicerad: 7 maj 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

S

Nazisterna tar makten i Tyskland

Hitler och nazisterna kom till makten 1933 under en turbulent tidsperiod kantad av ekonomiskt och...

S

1 september 1939 - Tyskland anfaller Polen

Den 1 september 1939 anföll Hitlers Tyskland grannlandet Polen. Två dagar senare förklarade...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

S

Judarna och omvärlden under Förintelsen

Den amerikanske pansargeneralen Patton var en av de mest hårdföra generalerna under andra...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Relaterade taggar

Hi
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Hi
emblem

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
Hakkorsflagga

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Hi
Hitler ger direktiv.

Andra världskrigets orsaker

Andra världskriget (1939-1945) är det största och mest omfattande krig som någonsin utkämpats på...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Lyssna