Östersjön - Sveriges viktigaste vattenväg

Under 5 000 år av människans historia har vattenvägarna varit världens stora vägar - i många fall de enda framkomliga vägarna. Paddelblad, åror och segel drev flottar och kanoter och längre fram i tiden större vattenfarkoster. Mot slutet av 1700-talet kom de första fartygen drivna av ångmaskiner, vilka senare ersattes av dieselmotorer och i vår tid också av kärnkraftsreaktorer.
L

Svenska fartyg i strid med Hansan utanför Bornholm 1535. Del från en målning gjord av Jacob Hägg. Sverige har under århundradena utkämpat otaliga sjöstrider i en ständig kamp om herraväldet över Östersjön.

För 5 000 år sedan rullade de första hjulen, och trafiken till lands började. Några tusen år senare började vägar byggas. Romarnas vägar var imponerande byggen. Men transporter på dessa vägar gick långsamt och var dyrbara.

Transporter av brödsäd på vagnar dragna av oxar gick helt enkelt inte att genomföra över de goda stenlagda vägar som romarna byggde. Oxarna lunkade så långsamt att de ganska snabbt åt upp den last som de transporterade. Vägarna var byggda för marscherande soldater och kurirer till häst.

Romarnas vägar för varutransporter var vattenvägar: haven och floderna. Alla stora städer byggdes vid vattenvägar: Rom vid Tibern, Paris vid Seine, London vid Themsen och långt senare Stockholm vid Mälarens utlopp i Östersjön, Göteborg vid Göta älvs utlopp i Västerhavet och Malmö vid Öresund...

ANNONS

ANNONS

Under 1400-talet och 1500-talet upptäckte européerna världen bortom Atlanten och Stilla havet. Resorna gick över vattenvägar. Columbus, Vasco da Gama och Magellan var sjökaptener.

Européerna spred sin kultur och sin härskarförmåga över vatten. Karacker, Karaveller och andra segelfartyg förde silver och guld och odlingsväxter som potatis, majs, tobak och kakao tillbaka till Europa.

Att mycket enkla farkoster kunde ta sig fram över vattenvägarna visade Thor Heyerdahl 1947 med flotten Kon-Tiki, byggd av balsaträ, och 1970 med Ra, byggd av papyrusgräs. Seglatsen med Ra visade att det varit möjligt för forntida egyptier att segla från Medelhavet till Amerika. Fantasifulla skribenter menar ju att sådana seglatser faktiskt förekom...

Vår vattenväg Östersjön

Från Helsingborg till Haparanda har Sverige kust mot Östersjön. Till Östersjön gränsar våra grannländer: Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tyskland och Danmark.

Vägarna från Östersjön ut mot världshaven går mellan de danska öarna Fyn och Själland och genom Öresund - vattnet mellan Sverige och Danmark.

 

Karta
Bild: Norman Einstein
Politisk karta över Östersjöområdet som det ser ut idag.

Under 1900-talets sista år byggdes en bro över Öresund. En motorväg och en järnväg korsar nu den urgamla vattenvägen. Rullande hjul konkurrerar med vattenfarkosterna.

Öresundsbron är ett vackert och funktionellt byggnadsverk. Men högtidstalens ord vid broinvigningen om att "Sverige och Danmark har knutits samman" eller att "Sydsverige och Själland har knutits samman" eller att "Europa har kommit närmare Sverige" visar att talarna inte vetat så mycket om Östersjöns historia. Öresund har alltid varit, och är, en vattenväg som förenar. Bron, de rullande hjulens väg, är bara något snabbare. Det tar tio minuter att köra bil över bron och genom tunneln på den danska sidan. En katamaran behöver 20 minuter på vattenvägen. Det är ingen stor skillnad.

ANNONS

ANNONS

Tidig kamp om makten

Medeltidens Sverige sträckte sig längre österut än vår tids Sverige. Eftersom Ålands hav var en bekväm vattenväg, bildade Finland och andra "land" som Svealand, Götaland och Småland det första Sverige.

Runt Östersjön fanns för 1 000 år sedan tre områden som kämpade om makten.

 1. Det södra som behärskades av Danmark och olika tyska riken samt Polen.
   
 2. Det västra som var Sverige.
   
 3. Det östra som var de baltiska staterna och Ryssland.

Österut hade vikingarna tidigt drivit handel och seglat och rott uppför ryska floder. De hade sålt slavar, pälsverk, bärnsten, ejderdun, älghorn och fått arabiska silvermynt som betalning. Handelsvägarna österut förblev i stort sett öppna till mitten av 1000-talet, då svenskarnas ställning försvagades.

Västerut genom Öresund blev det med tiden också stopp, mer eller mindre. Danskarna krävde nämligen tull av fartyg som gick genom sundet.

 

karta
Bild: SO-rummet
Sverige var i grunden ett sjörike som bands samman med hjälp av kommunikationer över havet. Rikets huvudstad Stockholm fungerade som en sammanhållande central mittpunkt i detta nätverk av sjöfartsbaserade förbindelser. Staden låg mitt i det svenska stormaktsväldet med bra förbindelser åt alla väderstreck. Detta fick ännu större betydelse efter att Sverige vunnit flera stora landområden på det europeiska fastlandet längs med Östersjön.

ANNONS

ANNONS

Detta gjorde att svenskar sökte en annan vattenväg västerut till de stora haven: Göta älv. Halland hörde till Danmark, och Bohuslän hörde till Norge. De sista milen av älven var alltså gräns mellan Danmark och Norge. Men vid mitten av 1200-talet hade svenskarna skaffat sig fotfäste på båda sidor älven. Under flera hundra år rasade sedan strider om herraväldet över Göta älvs utlopp i Västerhavet.

I början av 1600-talet började den svenska hamnstaden Göteborg byggas. Den har med all rätt kommit att kallas "Sveriges port mot väster".

Norge deltog knappast i dragkampen om handel och makt runt Östersjön. Norrmännens intresse var vänt västerut, mot England, Färöarna, Island och Grönland. Från år 870 och framåt utvandrade många norrmän till Island och tog ön i besittning.

LÄS NER: Stormaktstidens Sverige

LÄS MER: Sveriges Historia

LÄS MER: Kronborgs och Öresundstullens historia

LÄS MER: Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

LÄS MER: Lätta fakta om havet och kusten

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var vattenvägarna så viktiga förr i tiden?
   
 2. Nämn några stora städer som ligger vid viktiga vattenvägar - både i Sverige och på andra ställen i Europa.
   
 3. Vilka av dagens länder har kust mot Östersjön?
   
 4. Varför utgjorde under lång tid Öresund ett hinder för svensk handel, och hur löste Sverige till slut problemet i början av 1600-talet?
   

 

Text: Lars Hildingson, historielärare och läromedelsförfattare 
 

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 13 november 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

M
Ugn

Afrikas järn

I Afrika fanns för länge sedan en livlig handel med bland annat järn. Järnet från Afrika ansågs...

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

S
Svenska armén på reträtt efter Poltava.

Karolinska fångar efter katastrofen vid Poltava

Uppemot 200 mil öster om Moskva, på andra sidan de mäktiga Uralbergen levde för över 300 år sedan...

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Hi

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (...

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1500-1776

Nya tidens vetenskapliga och tekniska utveckling och kommunikationer.

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1500-1776

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under den nya tiden. Här berättas om sjökrigföring, sjöslag, långväga handel...

Hi
Karta

Sveriges historia

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Hi
Häst och vagn

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Olympiska spelens historia

av: Mattias Axelsson
2022-02-09

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare) om de olympiska spelens (OS) historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Introduktion till Sveriges medeltid

av: Mattias Axelsson
2021-10-13

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) om Sveriges medeltid.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Stockholms blodbad 1520 - orsaker, händelseförlopp och följder

av: Mattias Axelsson
2020-11-06

Nu i helgen är det 500 år sedan Stockholms blodbad ägde rum. Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia) går igenom vad som hände och bakgrunden.

 

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna