Lätta fakta om Sveriges väder och klimat

Sverige är ett land med mycket varierad natur. En del av orsaken till det är att Sverige är ett så avlångt land. Det påverkar både vår natur och vårt klimat.
L

Tack vare Golfströmmen i Atlanten är det svenska klimatet över lag mycket mildare än på många andra platser på motsvarande nordliga breddgrader.

Sverige - ett avlångt land

Sveriges sydligaste punkt är Smygehuk. Längst i norr ligger Treriksröset - gränsröset mellan Sverige, Norge och Finland. Fågelvägen är Sverige 160 mil långt. Om man kunde snurra på Sverige så skulle det nå ända till Ukraina, Bulgarien, Italien, Frankrike och Irland (se bild nedan).

Man kan åka bil eller cykla från Smygehuk nästan ända till Treriksröset. Med bil tar det tre dagar om man stannar och sover på vägen. Med cykel hinner man kanske fem mil om dagen om man tar det lite lugnt. Då tar hela resan cirka 40 dagar. Svenska rekordet på cykel är drygt sex dagar.

ANNONS

ANNONS

Väder och klimat

"Vädret" har alla sett på teve. En del missar aldrig väderleksrapporten. De undrar om det ska bli sol eller busväder nästa dag. I vårt klimat ändrar ju vädret sig från dag till dag. Men vad är egentligen väder och på vilket sätt skiljer det sig från klimat?

Sverige är ett stort och avlångt land. Det är 1 600 kilometer från norr till söder och 500 kilometer från väster till öster. Den totala ytan är 450 000 km². Kartan visar hur långt man kommer i olika väderstreck genom att snurra på Sverige.

Väder är det vi upplever en viss dag: regn eller kanske sol, vind och vilken temperatur det är. Klimat är det väder som brukar råda i ett stort område. Om det ofta regnar är klimatet fuktigt. Om det sällan regnar är klimatet torrt.

Kustklimat

Många platser vid kusten har kustklimat. Där kyls marken ner fortare än havet på hösten och vintern. Luften vid havet är därför inte lika kall som luften över inlandet. När det snöar i inlandet kan det regna vid kusten.

På våren och sommaren är det tvärtom. Då tar det längre tid för vattnet i havet att bli varmt än vad det tar för marken i inlandet. När träden slår ut i inlandet, har de ännu bara hunnit knoppas i skärgården. När värmen böljar en dag i inlandet, så är det svalare vid havet.

Havet fungerar som en jättelik utjämnare. Det sänker värmen på sommaren och minskar kylan på vintern.

Typiskt för kustklimatet är också att fuktiga vindar från havet kan ge regn eller regnskurar in över land.

Inlandsklimat

På jorden finns det andra platser, långt ifrån havet med stora landområden omkring sig. Där är vintrarna kallare och torrare än vid kusten. Somrarna är varmare och torrare. Sådana platser har inlandsklimat.

ANNONS

ANNONS

Sveriges klimat - en blandning

Sverige har en väldigt lång kust och inte så stort inland. Det gör att havet påverkar vårt klimat året om. Mest typiskt kustklimat har västkusten: Bohuslän, Halland och Skåne.
I det inre av Norrland, i norra Svealand och på sydsvenska höglandet råder det delvis inlandsklimat.

Förenklad karta över Golfströmmen
Bild: Mia Maria Güettler ©
Förenklad karta som visar Golfströmmens flöde.

Vi har ingen riktigt tydlig klimattyp - inte som Islands och västra Norges kustklimat eller inlandsklimatet i östra Finland och Ryssland.

Golfströmmens värme

Hela Norden har varmare klimat än vi borde med tanke på att vi ligger så nära Nordpolen. Det beror på Golfströmmen. Det är en varm havsström som rinner ända från Karibiska havet upp mellan Island och Norge, innan den kyls av och vänder söderut djupare ned, mot ekvatorn igen.

Om Golfströmmen inte hade funnits, skulle Norden vara kallt som Grönland - med tjäle i marken större delen av året och isbjörnar längs kusterna.

Det globala klimatet

Med globen menar vi jordklotet. Det globala klimatet är klimatet på hela jorden. Det kan vara iskallt på en plats men hett på en annan. Regnar det mer än vanligt i ett område, så är det kanske torka i ett annat. Allt hänger ihop.

På senare år har det blivit extra viktigt att lära sig mer om det globala klimatet. Jordens medeltemperatur stiger. Det kommer att innebära stormar och översvämningar i vissa områden och torka och missväxt i andra. Värst drabbas länder kring ekvatorn.

Årstider

Sverige är ett av få länder som har alla fyra årstiderna i hela landet. I många länder finns bara regntid och torrtid - eller sommarhalvår och vinterhalvår. Vissa länder har inga årstider alls. Där är vädret likadant året om.

Även om Sverige har fyra årstider är det inte samma årstid i hela Sverige samtidigt. I norra Norrland ligger snön kvar när löven spricker ut i södra Götaland. Ju närmare Nordpolen man är, desto längre varar vintern och desto kortare är sommaren.

ANNONS

ANNONS

Norr om polcirkeln lyser solen hela natten mitt i sommaren. Då växer grönskan både dag och natt. Polcirkeln går genom Norrbotten och Lappland och vidare runt hela jordklotet.

I Norrland är vintern längst av de fyra årstiderna. Norr om polcirkeln går solen aldrig upp i midvintertid. I Skåne är sommaren längst, men den är inte så ljus som i norr.

Lufttryck och vind

Luft väger faktiskt en hel del. Ovanför varje människa finns en osynlig luftpelare som är många kilometer hög. När det är vackert och varmt värms luften omkring oss och stiger. Luftpelaren över oss blir tunnare och lättare. Då får vi lågtryck. Någon annanstans är det kallt. Där sjunker luften ihop och blir tätare. Luftpelaren blir tyngre. Det är högtryck.

Luften vill jämna ut lufttrycket. Därför blåser det alltid från högtryck till lågtryck.
 

Vädersatellit
Bild: NASA
Satelliten tar bilder av molnen var 15:e minut. Numera används informationen inte bara för väderprognoser. Datan hjälper också forskarna att spåra klimatförändringar.

Väder och väderleksprognoser

Uppe i rymden finns vädersatelliter. De rör sig ständigt runt jorden och fotograferar moln och oväder. På marken finns väderstationer som mäter temperatur, vind, nederbörd och lufttryck på utvalda platser.

Väderkarta
Bild: Mia Maria Güettler ©
Väderkarta med symboler.

Alla bilder och uppgifter sänds till SMHI i Norrköping. Där bearbetas de av meteorologer som räknar ut hur vädret ska bli. En meteorolog presenterar väderleksrapporten i teve och radio. Prognosen uppdateras flera gånger om dagen.

Man kan lära sig mycket om väder och klimat på SMHI:s webbplats. Där finns också tips på hur man själv kan spå väder genom att studera molnen. Exempelvis är lätta stackmoln ett tecken på att det vackra vädret fortsätter. Om man däremot ser fjädermoln med krokar kan man räkna med sämre väder.

LÄS MER: Sveriges geografi

LÄS MER: Klimat

LÄS MER: Sveriges natur och klimat (artikelserie)

PODCAST: Sveriges geografi

ANNONS

ANNONS

En varmare värld

Temperaturen stiger snabbare ju längre norrut på norra halvklotet man kommer. I  hela världen steg medeltemperaturen med ca 0,7 °C under 1900-talet. I Norden har temperaturen stigit med 1°C enbart under de senaste 20 åren.

Detta får naturligtvis konsekvenser i form av att isen i Arktis och på Grönland smälter, vilket i sin tur kommer att påverka världshavens yta, havsströmmarna, arktiska djurarters livsförutsättningar samt vädersystemen i Nordatlanten, norra  Eurasien och Amerika.

Länderna närmare ekvatorn kommer att drabbas mycket hårdare än länderna i norra Europa - med ödesdigra konsekvenser som skördekatastrofer, sötvattenbrist  och svält. I Norden kommer vi att få större skördar i jordbruk och skogar tack vare ökad årsnederbörd, fler soldagar på somrarna och längre växtsäsong. Ökad neder börd i fjällen kommer att leda till fyllda vattenmagasin och ökad elproduktion i älvarna. Mildare vintrar kommer att innebära minskade uppvärmningskostnader och lägre utsläpp från värmeverk. Det kan låta som om vi är ”vinnare” i den globala uppvärmningen, men riktigt så enkelt är det inte. Vi får också problem. 
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur långt är Sverige fågelvägen?
   
 2. Vad heter Sveriges sydligaste och nordligaste punkt?
   
 3. Hur lång tid skulle det kunna ta att cykla hela vägen från söder till norr i Sverige?
   
 4. Om en busig jätte körde ner en påle i Smygehuk och snurrade runt hela Sverige i Europa, vilka länder skulle vårt land nå till då?
   
 5. Vad är skillnaden mellan väder och klimat?
   
 6. Vad är kustklimat?
   
 7. Vad är inlandsklimat?
   
 8. Vilken sorts klimat har den största delen av Sverige?
   
 9. Vad är Golfströmmen och hur påverkar den klimatet i Sverige?
   
 10. Vad är det globala klimatet och varför är det viktigt att lära sig mycket om det?
   
 11. Varför börjar inte årstiderna samtidigt i hela Sverige?
   
 12. Var i Sverige lyser midnattssolen vid midsommartid?
   
 13. Var i Sverige är vintern som längst?
   
 14. Vad är lufttryck?
   
 15. Blåser vinden från högtryck till lågtryck eller tvärtom? Varför det?
   
 16. Vad kallas det yrke som går ut på att räkna ut hur vädret ska bli?
   
 17. Hur förkortas Sveriges Metereologiska och Hydrologiska Institut som ligger i Norrköping?

Diskutera:

 1. Vad skulle hända med oss i Sverige om klimatet blev varmare?
   
 2. Hur skulle det vara att bo i Sverige om inte Golfströmmen fanns?
   


Text: Kalle Güettler (f.d. lärare, nu författare av läromedel, facklitteratur och ungdomsböcker) och Kristina Güettler (läromedelsförfattare och SO-lärare i bl.a. geografi)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet "Mellan himmel och jord", (geografibok för åk 4-9), tidigare utgiven av Studentlitteratur AB.
 

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 28 mars 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L
Åker

Lätta fakta om Sveriges jordbruksbygd och jordbruk

Människorna i Sverige började odla och skörda för cirka 6 000 år sedan. Från andra länder kom...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om havet och kusten

Ungefär 70 procent av jordklotets yta täcks av hav. Haven hänger ihop med varandra men är ändå...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om älvar

I Sverige kallas de stora floderna för älvar. De börjar som små bäckar som rinner samman och blir...

L

Sex kända öar i svenska sjöar

Människor har alltid bott i närheten av vatten, vid sjöar, älvar och hav. Några av de öar som...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om sjöar

Sverige är ett land som är rikt på sjöar. Det finns ungefär 100 000 sjöar i Sverige, stora och små...

SO-rummet bok
L

Lätta fakta om Sveriges skog

Mer än halva Sverige är täckt av skog. Så har det inte alltid varit. Under långa perioder har...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Klimat

Om skillnaden mellan väder och klimat, jordens klimatzoner, olika naturliga faktorer som påverkar klimatet samt...

Ge
Karta

Sveriges geografi

Geografi med fokus på Sverige. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Sveriges geografi ur olika...

Relaterade taggar

Ge
Karta

Golfströmmen

Golfströmmen är en varm havsström i Nordatlanten. Den börjar vid Mexikanska golfen (som gett...

Ge
Vind

Vindar

Vindar är luft som rör sig. Att vindar uppstår beror ytterst på solstrålarnas värme. Luft rör sig...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges geografi

av: Julia och Mattias
2019-05-19

Mattias och Julia fortsätter Norden-specialen och pratar om Sveriges geografi.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Klimatflyktingar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-16

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om klimatflyktingar. Vad är en klimatflykting? Varför finns det klimatflyktingar?

+ Lyssna