+ Visa hela artikelserien

Kampen mot nutida slaveri

Inget tyder på att antalet slavarbetare minskar i världen, tvärtom ökar antalet stadigt. För att stoppa det nutida slaveriet måste både fattigdomen och efterfrågan minskas.
M

Sexturister i Pattaya, Thailand.

Slaveri är ofta relaterat till fattigdom

Staten har det juridiska och absoluta ansvaret för att bekämpa människohandel och tvångsarbete. Därför samarbetar Sverige med andra regeringar, EU, FN och en rad andra internationella organ och organisationer.

Kampen mot fattigdomen är central för arbetet mot nutida slaveri. Fattiga människor som saknar makt över sina egna liv är mer sårbara och lättare att utnyttja. De behöver också mer kunskap om sina mänskliga rättigheter för att inte bli lurade och utnyttjade. Den som inte känner till sina rättigheter kan inte heller kräva respekt för dem.

ANNONS

ANNONS

Även brottsbekämpare som poliser och åklagare behöver mer kunskap om nutida slaveri och människohandel för att kunna arbeta mer effektivt. Dessutom behöver de som varit utsatta men blivit fria stöd, så att de inte hamnar i tvångsarbete igen.

Bland det allra viktigaste är förstås att minska efterfrågan på de varor och tjänster som levereras av slavarbetare. Så länge kunder frågar efter till exempel barnpornografi, sexuella tjänster och inte ställer krav på att varorna de köper är producerade under goda förhållanden, kommer människohandel och tvångsarbete att finnas kvar.

Somaly räddar sexslavar

Somaly Mam var tolv år när hon såldes som sexslav första gången. Idag driver hon en organisation som räddar flickor som är sexslavar på bordeller i Kambodja.

Somaly och andra som kämpar mot sexhandeln i Kambodja samarbetar även med internationella organisationer, eftersom många av kunderna på bordellerna kommer från utlandet. Från Sverige kommer barnsexturister, men även affärsresenärer och utlandsstationerade svenskar som vill köpa sex med barn.

Den som vill utnyttja barn söker sig förstås helst till platser där risken för straff är liten och barns kroppar säljs till ett billigt pris. Tidigare åkte många till Thailand, men där har polis och åklagare trappat upp jakten på dem som köper sex med barn, och därför väljer många barnsexturisterna nu att åka till andra länder, där myndigheterna än så länge inte har kontroll över situationen.

ANNONS

ANNONS

Somaly har många fiender och lever under ständigt dödshot.

– Bordellägare, maffian, vissa poliser, domare och högt uppsatta politiker tjänar pengar på handeln med flickor. Därför är det svårt och farligt att stoppa den.

När hon själv blev såld till en bordell försökte Somaly först göra motstånd och vägrade ta emot ”kunder”.

År 2008 fick Somaly Mam det svenska barnrättspriset World’s Children’s prize for the Rights of the Child.

– Som straff blev jag slagen och våldtagen av bordellens ägare, minns hon. Sedan låste han in mig i ett litet rum. Innan han gick sa han: ”Gör som jag säger, eller så kommer jag att slå och våldta dig varje dag!”

Somaly lyckades rymma en gång men hittades snart. Som straff blev hon bunden, slagen och utnyttjad av olika män i över en vecka.

– Dom lyckades knäcka mig, säger Somaly.

Efter åtta år på bordellen fick hon till slut lite större frihet av ägarna. De höll henne inte längre inlåst dygnet runt och hon kunde lämna bordellen på egen hand ibland och till slut vågade hon ta steget att fly. Så småningom startade hon en organisationen AFESIP (Aktion för kvinnor i en svår situation).

Tusentals flickor, före detta sexslavar, har fått ett bättre liv tack vare Somaly och AFESIP. De får också information om sina rättigheter och hjälp att bygga upp nya liv.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Nutida slaveri (artikelserie)

LÄS MER: Mänskliga rättigheter

LÄS MER: Brottslighet och kriminalvård

Vad kan du göra?

Du kan vara med och motverka allt från skuldslaveri till människohandel med barn. Dels genom att välja mer noggrant vad du köper i mat- och klädbutiker och dels genom att lära dig mer och sprida information till din omgivning.

Kontakta någon av de organisationer i Sverige som arbetar med dessa frågor.

Hos Rättvisemärkt (www.rattvisemarkt.se) och Rena kläder (www.renaklader.se) får du tips om hur du kan hitta varor som har
tillverkats på ett bra sätt, utan tvångsarbete och slaveri.

Du kan också stödja någon av de organisationer som kämpar mot människohandel. De kan ge tips på hur du kan engagera dig aktivt.

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism. (www.ecpat.se)

Kvinna till Kvinna arbetar för flickors och kvinnors rättigheter i länder och områden som drabbats av krig och konflikter. Människohandlarna söker ofta sina offer just här, eftersom människor i utsatta situationer är lättare att utnyttja. (www.kvinnatillkvinna.se)Forum för levande historia är en myndighet med uppdraget att – med utgångspunkt i Förintelsen och andra brott mot mänskligheten – arbeta med frågor som rör tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter. (www.levandehistoria.se)

 

Text: Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige
 

Läs mer om

Materialet har tidigare varit en del av skolmaterialet ”Slaveri då och nu – Rätten till frihet” som getts ut av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige i samband med ett informationsprojekt om Sveriges roll i det transatlantiska slaveriet och om nutida slaveri. Bakgrunden är att regeringen i juli 2007 beslutade att delegationen tillsammans med organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter och mot rasism och diskriminering skulle genomföra kommunikations- och kunskapshöjande aktiviteter till minne av att det är 200 år sedan den transatlantiska slavhandeln avskaffades.

Artikelserie om Nutida slaveri

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 27 oktober 2019
Publicerad: 17 november 2013

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Suveränitetsprincipen och humanitär intervention

Suveränitetsprincipen är den grundläggande komponenten inom internationell rätt. Den innebär att...

S

Synen på funktionshinder i ett historiskt perspektiv

Synen på funktionshindrade personer har i det västerländska samhället genomgått flera faser. Går...

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och...

S

Ekonomins globalisering

Med globalisering menas att moderna kommunikationer har gjort att världens länder och folk bundits...

ANNONS

Ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Relaterade taggar

Slaveri

Slaveri innebär att en människa görs till en annan människas egendom. Slaveri har förekommit i hela...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Orsaker till fattigdom

Enkelt uttryckt skulle man kunna definiera fattigdom som brist på ekonomiska medel (pengar och...