Tagg om Jakob Ulfsson

Jakob Ulfsson

S
Jakob Ulfssons vapen.

Jakob Ulfsson (död 1521) var ärkebiskop 1469-1515 och grundade Uppsala universitet 1477. Jakob Ulfsson vistades i Rom när han av påven utsågs till ärkebiskop. Det skedde i protest mot att Karl Knutsson försökte placera en släkting på posten. När både denne och Karl Knutsson hade avlidit 1470 kunde Jakob Ulfsson återvända hem och ta ärkestiftet i besittning.

Under konflikten 1471 mellan riksföreståndaren Sten Sture d.ä. och Kristian I intog han en medlande position, dels därför att befolkningen i Uppland stod på unionskungens sida, dels därför att det ingick i hans roll som kyrkoman.

ANNONS

ANNONS

Under de följande åren växte emellertid spänningen mellan Sten Sture och ärkebiskopen, bland annat gällde oenigheten om Sten Stures önskan att styra biskopstillsättningarna. Ar 1497 kom det till öppen konflikt och Jakob Ulfsson bannlyste Sten Sture, som lät belägra ärkebiskopens borg i Stäket. Under medverkan av det övriga rådet och av unionskungens trupper störtades emellertid Sten Sture och måste efter slaget vid Rotebro lämna riksföreståndarskapet.
Trots att kung Hans beviljat Sten Sture amnesti öppnade Jakob Ulfsson process mot honom och krävde skadestånd, krav som dock drogs tillbaka när Sten Sture och Svante Nilsson 1501 åter tagit makten och omringat Stäket med trupper.

När Jakob Ulfsson började bli gammal avgick han och ordnade då så att Gustav Trolle skulle efterträda honom. Sten Sture d.y. hade inledningsvis ingenting emot detta. När konflikten mellan Sten Sture och Trolle började blossa upp försökte Jakob Ulfsson medla, men uppmanades strängt att stanna på sitt residens i Biskops-Arnö.

Under Stockholms belägring 1520 gjorde garnisonen ett utfall mot Biskops-Arnö, brände slottet och förde med sig den gamle ärkebiskopen. Efter frisläppandet slog han sig ned i klostret Mariefred. Strax före sin död vädjade han tili Kristian II om mildhet mot huvudstadens invånare, en bön som kungen inte skulle uppfylla.

LÄS MER: Uppsala universitet

LÄS MER: Sturarna

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till Jakob Ulfsson.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
21 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Jakob Ulfsson

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS