Bild:
I februari 1808 gick ryssarna till anfall mot den dåligt utrustade svenska armén i Finland. Kriget varade i drygt ett och ett halvt år och slutade med att Sverige fick lämna över Finland till Ryssland. Illustration av Albert Edelfelt (1854-1905).
M

Sverige förlorar Finland 1808-1809

Europa i förändring

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form.

Napoleon dominerar Europa

Efter att Napoleon 1806 hade besegrat alla sina fiender på den europeiska kontinenten återstod endast Storbritannien som motståndare. Storbritannien hade ett år tidigare besegrat den franska flottan under sjöslaget vid Trafalgar och därmed befäst sin ställning som världens mäktigaste sjöstridsmakt.

I ett försök att komma åt Storbritannien lät Napoleon 1806 införa en omfattande handelsblockad, det s.k. kontinentalsystemet, som gick ut på att stänga Europas alla hamnar för den brittiska flottan för att på så sätt tvinga landet till underkastelse. När sedan Napoleon skickade ut direktiv om den nya strategin till alla berörda länder, blev även Sverige indraget i den stora europeiska konflikten.

Gustav IV Adolf trotsar Napoleon

Sverige hamnade i en mycket svår situation. De valmöjligheter som fanns till hands, var för Sveriges del att antingen fortsätta att bedriva handel med sin viktiga handelspartner Storbritannien - och därigenom hamna i krig med Frankrike som redan hade erövrat stora delar av Europa - eller att ge efter för Napoleons krav och istället formellt hamna i krig med Storbritannien som hade världens starkaste örlogsflotta.

Bild:

Sverige-Finland 1808.

Men för Sveriges dåvarande regent, Gustav IV Adolf, var valet inte svårt. Gustav IV Adolf hade med tiden kommit att avsky Napoleon och stod orubbligt fast vid sin personligt färgade antinapoleonska politik – Sverige skulle därför även i fortsättningen bedriva handel med Storbritannien. Efter att också Danmark tidigare tvingats över på Napoleons sida var nu Sverige omringat av fiender.

Sveriges öde avgörs

Sveriges framtida roll i det storpolitiska spelet avgjordes strax därefter, 1807, under ett kungligt möte i staden Tilsit i Ostpreussen, då Napoleon träffade sin nya allierade, tsar Alexander I - Rysslands härskare, för att göra upp om Europas framtid. Vid förhandlingsbordet diskuterades bland annat hur Sverige skulle fås att delta i Napoleons handelsblockad mot Storbritannien. Det föll på den ryske tsarens lott att reda ut problemet. Beslutet var fördelaktigt för Ryssland som sedan långt tidigare haft som mål att erövra områden av Finland för att skydda den ryska huvudstaden S:t Petersburg med sitt utsatta läge vid Finska viken.
Bild:
Vy från söder som visar ett mindre avsnitt av Sveaborg, Nordeuropas mäktigaste fästning, som ligger på en ö intill Helsingfors i Finland. Sveaborg hade i sin samtid ett rykte om sig att vara ointaglig. Tanken var att fästningen skulle fungera som ett lås mot fiender i Finland och hålla ut och försvara landsdelen tills förstärkningar hunnit skeppas över från Sverige. Men redan i början av finska kriget 1808 gav fästningskommendanten Carl Olof Cronstedt upp Sveaborg till de belägrande ryssarna, i stort sett utan strid. Sveaborgs kapitulation avgjorde tidigt krigets utgång. Bilden är en ögonblicksbild från ett tidigare skede i fästningens historia - 1765 då galärdockan var under uppbyggnad. Målning gjord av Elias Martin (1739-1818).

Visste du att...

Johan Ludvig Runebergs (1804-1877) mest kända verk är Fänrik Ståls sägner. Det är en samling dikter med motiv från finska kriget 1808-1809. Runeberg ansåg att det var kung Gustav IV Adolfs fel att Sverige förlorade Finland till Ryssland.

Fänrik Ståls sägner är en hyllning till de tappra soldaterna som var modiga, uthålliga och plikttrogna. Han hyllar den enkla soldaten Sven Duva, som trots att han är klent begåvad, lyckas rädda sina kamrater men stupar själv. Runebergs dikter blev åter populära under andra världskriget då de tappra finska soldaterna kämpade mot den stora sovjetiska armén.

Ryska trupper invaderar Finland

I februari 1808 gick ryssarna till anfall mot den dåligt utrustade svenska armén i Finland som genast började retirera norrut. Några förstärkningar från det svenska fastlandet var inte att vänta på flera månader. Redan i mitten av mars förklarade Danmark krig mot Sverige och kort därefter anlände en stor fransk styrka till Jylland för att bistå dem i deras krig mot Sverige. Sverige hotades av ett tvåfrontskrig. Det franska hotet kunde emellertid snart avvärjas tack vare ett ingripande från den brittiska flottan. Men Sverige stod nu ensamt och danskarna utgjorde fortfarande ett hot samtidigt som de ryska trupperna trängde allt djupare in i Finland.

Slutet såg ut att vara nära för Sverige, och när den starka fästningen Sveaborg kapitulerade i maj 1808 utan nämnvärt motstånd, började den svenska bristen på motståndsvilja att breda ut sig. Kort därefter följde emellertid en rad svenska småsegrar vilket ingav nytt hopp. Men ryssarna fick förstärkningar och fortsatte att driva svenskarna norrut i Finland. Vid staden Vasa blev den svenska armén nästan innesluten av de ryska trupperna men räddades av general Döbelns seger vid Jutas.

"Björneborgarnas marsch", målning gjord av Albert Edelfelt (1854–1905).

Kriget avgjordes till sist i det blodiga slaget vid Oravais, i september 1808, där den svenska huvudarmén led ett svårt nederlag. Ryssarna förde därefter in kriget på svensk mark. Även Åland besattes av ryska trupper.

I mars 1809 avsattes kungen Gustav IV Adolf genom en oblodig statskupp. Men nu var det för sent att få ryssarna till förhandlingsbordet och få till en fördelaktig fredsuppgörelse för Sveriges del.

Efter att ryssarna hade intagit Umeå och hotade Stockholm stod det klart att kriget var förlorat.

Sverige förlorar Finland till Ryssland

Vid fredsavtalet i Fredrikshamn 17 september 1809 förlorade Sverige en tredjedel av sin landareal och en fjärdedel (bortåt en miljon) av sin befolkning. En av de svenska underhandlarna i Fredrikshamn skrev: ”Himlen är mitt vittne, att jag skulle vilja underskriva min egen död hellre än denna fred.”

Finland som hade varit en naturlig del av Sverige i mer än 600 år hade nu blivit ryskt territorium. Sverige fick därmed sina nuvarande gränser. För det finska folkets del inleddes istället en period under ryskt styre som skulle fortgå i över hundra år tills landet uppnådde självständighet i samband med det politiska kaos som följde i kölvattnet av den ryska revolutionen.
 

Sammanfattning

Den 21 februari 1808 inleddes kriget i Finland genom att 24 000 ryska soldater gick över gränsfloden Kymmene älv. Anfallet kom överraskande och utan krigsförklaring. Den svensk-finska armén som var illa rustad drog sig steg för steg tillbaka norrut med ryssarna tätt efter. Under 1808 gick hela Finland förlorat. I mars 1809 avsattes kungen Gustav IV Adolf.

Under 1809 trängde ryssarna in i det egentliga Sverige. Bland annat erövrades Umeå och ryska trupper härjade tio mil från Stockholm.

På hösten 1809 slöts freden i Fredrikshamn. Det var den hårdaste fred Sverige någonsin hade slutit. Rikets yta minskades med drygt en tredjedel vilket resulterade i att nästan en miljon av dess befolkning kom under ryskt välde.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Berätta om vad kontinentalsystemet var och vad det gick ut på.
   
 2. Varför blev Sverige fiende med Napoleons Frankrike?
   
 3. Hur löste Napoleon problemet med Sverige?
   
 4. Sveriges försvar var under stor press i början av1808. I februari anföll Ryssland Finland (som då var en del av Sverige), men vilka mer hot fanns mot Sverige 1808?
   
 5. Hur slutade kriget och varför kan man säga att fredsuppgörelsen (villkoren för freden) blev den hårdaste som någonsin drabbat Sverige?
   
 6. Berätta lite om Fänrik Ståls sägner.
   
 7. Varför avsattes Gustav IV Adolf?
   
 8. Hur länge hade Finland varit en del av Sverige?

Ta reda på:

 1. I vilka delar av Finland är svenska än idag ett viktigt språk? Se Wikipedia

Diskutera:

 1. Än idag, över 200 år efter att Sverige förlorade Finland, så märks det att länderna en gång (i mer än 600 år) utgjorde ett och samma land. Hur tycker du att det framgår/syns?
   
 2. Hur tror du Sveriges fortsatta historia från 1809 till idag hade sett ut i grova drag om Finland hade förblivit en del av Sverige?

 

Litteratur:
Göran Behre m.fl., Sveriges historia 1521-1809, Almqvist & Wiksell, 1996
Fagerlund m.fl., Finlands historia 2,
Schildts, 1993
Carlsson & Rosén, Svensk historia 2, Bonniers, 1980
Lars Lundin,
Kriget som bär Napoleons skugga - Finska kriget 1808-1809, Schildt, 2008
Allan Sandström, Det stora nederlaget. När Sverige och Finland delades 1808-1809, Gullers, 2008
 

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Kartor

Karta som visar viktiga krigsskådeplatser under det finska kriget 1808-1809

Europa i förändring

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form.

Napoleon dominerar Europa

Efter att Napoleon 1806 hade besegrat alla sina fiender på den europeiska kontinenten återstod endast Storbritannien som motståndare. Storbritannien hade ett år tidigare besegrat den franska flottan under sjöslaget vid Trafalgar och därmed befäst sin ställning som världens mäktigaste sjöstridsmakt.

Uppdaterad: 12 januari 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Sverige förlorar Finland

S
Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-26
1809 var ett avgörande år i Sveriges historia. Ute i Europa rasade napoleonkrigen. Kriget och revolutionerna hade omformat Europas karta ordentligt. Revolutionens ideal och Napoleons krig och...

Länkar om Sverige förlorar Finland

Sortera efter:
          

Artikel i SFV, Uppslagsverket Finland, där du kan läsa kortfattat om finska kriget 1808-1809. Finska kriget, i Finland vanligen kallat 1808-09 års krig; utkämpades mellan Sverige och Ryssland och slutade med att Finland avträddes åt tsaren...

Spara som favorit
          

Förföljd av ett bastardrykte och med alla odds emot sig, blev han kung i förtid – en tid av dramatisk förändring. En personlig och nationell tragedi i de sista åren av ett stormaktssverige i spillror.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om Gustav IV Adolf och statskuppen 1809? Läs någon av följande böcker, som legat till grund för avsnittet: En kunglig tragedi – en biografi om Gustav IV Adolf av Mats Wickman; Sveriges historia 1721-1830, redaktör Elisabet Mansén; Kärlek och krig - revolutionen 1809 av Anders Isaksson.

Spara som favorit
          

Biografiskt lexikon för Finland (BLF) har många omfattande artiklar om historiska kändisar med anknytning till Sverige och Finland. Här kan du läsa om Gustav IV Adolf (1778–1837)
. Han var Sveriges och Finlands sista gemensamma regent. Han försökte förbättra statens finanser och bevara freden med Ryssland. Napoleontidens stormakts-politiska förvecklingar och kungens bristande omdömesförmåga ledde dock till att Sverige förlorade Finland, vilket i sin tur också ledde till att Gustav och hans efterkommande miste den svenska kronan...

Spara som favorit
          

I Riksarkivets digitala arkiv hittar du originalhandlingar (primära källor) i form av listor, statistik, register, redogörelser, brevsamlingar och så vidare om indelta båtsmän, ryttare och soldater 1680–190. Från 1680-talet fram till och med 1901 bestod manskapet i den svenska krigsmakten dels av värvat folk, dels av indelt folk. Det indelta manskapet utgjorde den stora majoriteten och bildade kärnan i arméns landskapsregementen och flottans båtsmanskompanier. När indelningsverket skapades lät man en eller flera gårdar bilda rotar och rusthåll med uppgift att rekrytera en båtsman, ryttare eller soldat, ge honom lön och ett torp med mark att bruka. Indelningsverket såg olika ut i olika delar av landet. Det förändrades också över tiden. I några landskap eller vissa regementen förekom exempelvis inga torp. Riksarkivets digitaliserade arkiv behandlar främst tiden under indelningsverket.
Se även Riksarkivets militärhistoriska ordlista

Se även Riksarkivets skolingång "Möt källorna - historia i original"
Och här är en lärarhandledning till "Möt källorna"

Spara som favorit
          

Kartering är en viktig beståndsdel i krig och försvar. Därför är Krigsarkivets samlingar av historiska kartor så omfattande, särskilt vad gäller utlandet. Samlingen omfattar Svenska och utländska topografiska kartor, ett flertal av kartorna avbildar städer och fästningar från hela världen. Kartorna är tryckta eller vackert handritade med stor detaljrikedom. De äldsta kartorna dateras till sent 1500-tal, de yngre från 1980-talet, men den största delen är från 1700- och 1800-talen.

Se även Riksarkivets skolingång "Möt källorna - historia i original"
Och här är en lärarhandledning till "Möt källorna"

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Gustav IV Adolf - en man med orubbliga principer. När han under finska kriget vägrade mäkla fred med Ryssland störtades han från tronen och tvingades lämna landet med sin familj...

Spara som favorit
          

På Hans Högmans hemsida kan du läsa om finska kriget och Sveaborgs kapitulation 1808. När kriget med Ryssland bröt ut i februari 1808 var fästningen inte helt utbyggd, men väl utrustat. Garnisonen på fästningen omfattade 6.750 man, 200 officerare, 743 kanoner som kunde skjutas från vallarna samt stora förråd av kanonkulor, krut och proviant. Totalt fanns dock över 2.000 kanoner på fästningen. Många av dessa kanoner ingick i skärgårdsflottan...

Spara som favorit
          

Utförlig fakta om Georg Carl von Döbeln (1758-1820) och finska kriget. Svenskt biografiskt lexikon (SBL) är ett personhistoriskt lexikon som numera finns på Riksarkivets webbplats.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där du kan läsa om Gustav IV Adolf och hans livsöde. Gustav IV Adolf är en av de mest bortglömda regenterna i svensk historia men inte desto mindre intressant. Det förödande och misslyckade kriget mot Ryssland 1808–09 medförde att Sverige förlorade Finland, och i förlängningen bidrog det också till kungens fall och slutet på den gustavianska eran...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du några filmklipp som handlar om det finska kriget som utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-1809. Pröva även och sök med andra ord eller att specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit
          

På Göran Frilunds hemsida kan du fördjupa dig i det finska kriget 1808-1809 då Sverige förlorade Finland till Ryssland. Likt Polen ligger Finland inklämt mellan öst och väst, och ända sedan medeltiden har Finland varit en värdefull bricka i spelet mellan stormakterna. Detta schackspel har lett till blodiga krig och fälttåg på finsk mark...

Spara som favorit
          

Faktahäfte i pdf-format (84 sid) som handlar om det finska kriget 1808-1809 och Finlands väg till en självständig nation under den ryska örnens skugga. Målet med temapublikationen är att berätta om och ge liv åt det historiska brytningsskedet i början av den autonoma tiden i Finland och utvecklingen mot uppvaknandet av nationalkänslan, den nationella identiteten och den självständiga nationen. Materialet är framtaget av Utbildningsstyrelsen i Finland.

Spara som favorit
          

Artikel på SMB:s webbsida där Martin Hårdstedt berättar om krigföringen och underhållsproblemen under det finska kriget 1808-1809. Ett av de mest ödesmättade krigen i svensk historia, finska kriget, splittrade riket. Ett gammalt land blev två, Sverige och Finland. Vissa namn sitter väl kvar i medvetandet. Runeberg, Döbeln vid Juutas, Sven Dufva. Men hur såg kriget egentligen ut, och varför förlorades det? Som Martin Hårdstedt visar så var det i alla fall inte på slagfältet...

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios hemsida kan du lyssna på ett radioprogram som handlar om när Sverige förlorade Finland 1809. I Vetenskapsradion historia från 2008 beskrivs denna händelse för 200 år sedan som den mest plågsamma skilsmässan i Sveriges historia. Programledare är Tobias Svanelid.

 

Spara som favorit
          

Pohjola-Norden har producerat och presenterar här en transnationell historiebok som kortfattat beskriver Nordens historia från forntid till nutid. Här får man en snabb överblick över de viktigaste skeendena och processerna i Nordens historia.

Spara som favorit
          

Artikel i Gefle Dagblad där Lennart Ödeen resonerar kring några historiska händelser ur ett kontrafaktiskt historieperspektiv. Tänk om... vädret hade varit mildare och isen inte hade frusit när Karl X Gustavs armé försökte nå Köpenhamn via Bält 1658. Eller tänk om... de svenska officerarna hade haft mer kampvilja under finska kriget 1808-1809.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i det ganska okända kriget mellan Danmark och Sverige 1808-1809. När den svenska armén var upptagen i Finland med kriget mot Ryssland, passade Danmark på att anfalla Sverige med krigsmålet att återerövra Skåne...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Magnus Jacobson berättar om Sveriges sista krig mot Ryssland. Finska kriget 1808–09 ledde till svensk historias i särklass hårdaste fredsuppgörelse – förlusten av den östra rikshalvan och en fjärdedel av befolkningen. Många menade att Sveriges existens som nation var hotad...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om händelserna kring den svenska fästningen Sveaborgs kapitulation. Sveaborg hade i sin samtid ett rykte om sig att vara ointaglig. Som inskriptionen sade stod fästningen ensam och stark, den var ”Nordens Gibraltar”...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Martin Hårdstedt berättar om slaget vid Oravais. Den svenska armén mötte ryssarna vid den lilla kyrkbyn Oravais i Österbotten i mitten av september 1808. Drabbningen, som var sista chansen att stoppa den ryska offensiven, blev den blodigaste under finska kriget...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Det långa 1800-talet (1776-1914) var revolutionernas, imperialismens och kapitalismens tidsålder då världen förändrades.

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige återigen styrdes av enväldiga...

Den händelserika tiden (1799-1815) som inkluderar Napoleonkrigen då Napoleon styrde Frankrike och nästan hela Europa stod i brand.

1800-talet var århundradet då Sverige var i union med Norge (1814-1905) och då Sverige industrialiserades.

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du material som behandlar Sveriges historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig i viktiga händelser och...