Mayafolkets kalendrar

Mayafolkets lärda var intresserade av tidens gång. De framställde kalendrar som byggde på astronomiska observationer av solens och månens rörelser. Mycket känd är Tzolkin-kalendern som består av 13 stycken 20-dygnsperioder (mayas matematik bygger på talet 20, medan vi bygger på 10.) 20-dygnsperiodens alla dagar är namngivna och representeras av var sin glyf i mayaskrift.
L

Haab-kalender.

Tideräkningen var länkad med religionen

Tun kallades en tidsenhet som omfattade ett år. Den bestod av 18 stycken 20-dygnsperioder med var sitt namn (360 dygn). Ytterligare en kalender kallades Haab. Den bestod av ett Tun plus fem olycksdrabbade extra dygn i slutet av året.

De lärda beräknade tiden för planeten Venus omlopp till 584 dygn. Och så fann de att en period om fem Venusomlopp motsvarade åtta Haab.

Mayas tideräkning var kopplad till händelser (riter) inom deras religiösa tro. Och om exempelvis ett krig skulle startas måste det ske vid rätt tidpunkt enligt kalendern.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Tideräkningens slut och domedagen

Vår tideräkning har en motsvarighet i mayas långa räkningen. Denna bygger på talserier omfattande 20 Tun. En period om 20 Tun motsvarar 1 Katun. En period om 20 Katun motsvarar 1 Baktun. En period om 13 Baktun kallades en stor årscykel = 5 200 Tun = 5 125 solår.

Eftersom den nuvarande stora årscykeln inleddes (enligt vår tideräkning) 3114 f.Kr så ska den ha slutat 2012, vid vintersolståndet den 21 eller 22 december. Det fanns mayapräster som menade att då skulle världens undergång - ragnarök - inträffa. Men många forskare hävdar att detta är en feltolkning av mayas tideräkning. Och som vi nu vet så löper tideräkningen vidare utan katastrof.

Lista med mayaindianernas glyfer för siffrorna 0-19.

Ett vågrätt streck betyder 5 i mayas talskrift. Två svarta vågräta streck med en prick över betyder 11. Det svarta strecket därunder betyder 5. Talet 0 skrivs som en liggande amerikansk fotboll med tre buktiga tvärstreck.

Låt eleverna försöka skriva mayasiffrorna från 1 till 15.

LÄS MER: Mayafolkets historia

LÄS MER: Chichen Itza

LÄS MER: Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika


Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning

 

Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

Senast uppdaterad: 14 september 2019
Publicerad: 24 januari 2014

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

S

Medeltidens universitet

År 1088 öppnade universitetet i Bologna sina portar och under 1100-talet och 1200-talet grundades...

L

Cortés erövrar aztekernas rike

Hernán Cortés (1485-1547) var en spansk erövrare som blivit känd för att han med endast några...

L

Henrik Sjöfararen lade grunden för de portugisiska upptäcktsresorna

Prins Henrik (1394-1460) av Portugal har fått tillnamnet Sjöfararen. Det är ett underligt namn på...

L

Ett ögonblick i historien - om Aztekrikets undergång

Peter Englund menar i sin uppsats Ett ögonblick i historien att spanjorer och azteker tillhörde...

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

Ämneskategorier

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Mayafolkets historia

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket...

Mexikos historia

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Språkhistoria

Språket och skrivkonsten är två grundläggande mänskliga uppfinningar. Språket är antagligen den...

Amerikas ursprungsbefolkning

Amerikas ursprungsbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas ursprungsbefolkning. De...