Mayafolkets kalendrar

Mayafolkets lärda var intresserade av tidens gång. De framställde kalendrar som byggde på astronomiska observationer av solens och månens rörelser. Mycket känd är Tzolkin-kalendern som består av 13 stycken 20-dygnsperioder (mayas matematik bygger på talet 20, medan vi bygger på 10.) 20-dygnsperiodens alla dagar är namngivna och representeras av var sin glyf i mayaskrift.
L

Haab-kalender.

Tideräkningen var länkad med religionen

Tun kallades en tidsenhet som omfattade ett år. Den bestod av 18 stycken 20-dygnsperioder med var sitt namn (360 dygn). Ytterligare en kalender kallades Haab. Den bestod av ett Tun plus fem olycksdrabbade extra dygn i slutet av året.

De lärda beräknade tiden för planeten Venus omlopp till 584 dygn. Och så fann de att en period om fem Venusomlopp motsvarade åtta Haab.

Mayas tideräkning var kopplad till händelser (riter) inom deras religiösa tro. Och om exempelvis ett krig skulle startas måste det ske vid rätt tidpunkt enligt kalendern.

ANNONS

ANNONS

Tideräkningens slut och domedagen

Vår tideräkning har en motsvarighet i mayas långa räkningen. Denna bygger på talserier omfattande 20 Tun. En period om 20 Tun motsvarar 1 Katun. En period om 20 Katun motsvarar 1 Baktun. En period om 13 Baktun kallades en stor årscykel = 5 200 Tun = 5 125 solår.

Eftersom den nuvarande stora årscykeln inleddes (enligt vår tideräkning) 3114 f.Kr så ska den ha slutat 2012, vid vintersolståndet den 21 eller 22 december. Det fanns mayapräster som menade att då skulle världens undergång - ragnarök - inträffa. Men många forskare hävdar att detta är en feltolkning av mayas tideräkning. Och som vi nu vet så löper tideräkningen vidare utan katastrof.

Lista med mayaindianernas glyfer för siffrorna 0-19.

Ett vågrätt streck betyder 5 i mayas talskrift. Två svarta vågräta streck med en prick över betyder 11. Det svarta strecket därunder betyder 5. Talet 0 skrivs som en liggande amerikansk fotboll med tre buktiga tvärstreck.

Låt eleverna försöka skriva mayasiffrorna från 1 till 15.

LÄS MER: Mayafolkets historia

LÄS MER: Chichen Itza

LÄS MER: Folkmord och smittsamma sjukdomar - européernas ankomst till Amerika

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vad använde mayafolkets lärda för att skapa sina kalendrar och hur är Tzolkin-kalendern uppbyggd?
     
  2. Hur skiljer sig mayafolkets talskrift från vår, och hur representeras siffrorna 0, 5 och 11?

Fundera på:

  1. Varför tror du att mayafolket lade så stor vikt vid astronomi och tidsberäkningar i sin kalender?
     Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 24 januari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Astrolabium

Islamisk medeltida teknik

Stora delar av den mekaniska kunnigheten överlevde de närmaste seklerna efter det romarrikets...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

M
Ugn

Afrikas järn

I Afrika fanns för länge sedan en livlig handel med bland annat järn. Järnet från Afrika ansågs...

M
Munk som skriver

Böckernas utveckling under medeltiden

Som en följd av kristendomens seger i Europa grundades en rad kloster runtom i Europa. Från 700-...

SO-rummet bok
L
Majs

Majsens historia

De första spåren av majsodling har forskarna funnit i Mexiko, och där har de också hittat 60 000-...

SO-rummet bok
M

Vattenkvarnar och vattenhjul

Vattenhjulet drivs runt av strömmande vatten. Genom att sätta en axel på hjulet kan den roterande...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Hi

Mayafolkets historia

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket...

Hi
Karta

Mexikos historia

Fördjupa dig i Mexikos historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
relief

Språkhistoria

Språket och skrivkonsten är två grundläggande mänskliga uppfinningar.Språket är antagligen den...

Hi
Amerikanska urfolk

Amerikas urbefolkning

Amerikas urbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas urbefolkning.De första...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Olympiska spelens historia

av: Mattias Axelsson
2022-02-09

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare) om de olympiska spelens (OS) historia.

+ Lyssna