Kolonisation - bara avigsidor?

Termen kolonisation brukar betyda ockupation av ett avlägset främmande land, där kolonisatörerna också bosätter sig. För de västeuropeiska kolonialmakterna var det länder utanför Europa som intogs.
M

Columbus "upptäckt" av Amerika innebar en katastrof för kontinentens urfolk som nästintill utplånades.

Ryssland och USA utvidgade sina egna närområden

Men för Ryssland handlade det om en utvidgning av det egna området österut i Sibirien eller åt sydöst i Centralasien. Tjetjenien annekterades (intogs) av ryssarna på 1500-talet, sedan tjetjenerna bett om hjälp mot anfall från Krim. Men tjetjenerna godkände aldrig den ryska annekteringen.

Ett liknande resonemang kan föras om USA som kolonialmakt på den egna kontinenten. Kolonisatörer från östkuststaterna sökte sig västerut, trängde undan eller kämpade ner urbefolkningen samt tog deras mark, oftast utan att betala för den.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Bidrog koloniseringen till något bra?

Ibland påstås det att kolonialmakterna förbättrade tillvaron för invånarna i kolonierna. Belgarna brukade säga att Kongo (efter Leopolds tid) hade den bästa hälsovården i Centralafrika. Engelsmännen berömde sig för att ha byggt ett fungerande järnvägsnät och kanalsystem i Indien, samt att de verkat för att utrota slaveriet i sina kolonier. Holländarna menade att de gjorde stora insatser för att modernisera jordbruket i Indonesien. Fransmännen talade om byggandet av dammar i Marocko och försöken att sprida demokratiska idéer i Nordafrika.

De flesta urinvånarna dog av smittsamma sjukdomar eller svält

I de tidiga spanska kolonierna i Mellan- och Sydamerika plågades urbefolkningen med tvångsarbete, särskilt i gruvorna. Ett annat svårt gissel i dessa områden var de smittsamma sjukdomar som kolonisatörerna förde med sig.

Miljoner bland ursprungsbefolkningen dog i smittkoppor, mässling, pest, kolera, tyfus, difteri, scharlakansfeber, gula febern och annat som de saknade motståndskraft mot. Över hälften av huronfolket (en stam) dog i smittkoppor åren 1634-40, sedan fransmännen kommit till området runt Eriesjön i Nordamerika. De återstående huronerna nästan utrotades och fördrevs av irokeserna – som sedan i sin tur drabbades hårt av samma sjukdom under 1700-talet.

ANNONS

ANNONS

Beräkningar tyder på att 50 procent av Australiens aboriginer dog i smittkoppor, som tidiga engelska kolonisatörer fört dit. I samma sjukdom dog mängder av maorier på Nya Zeeland. På Hawaii dog 50 000-100 000 av den infödda befolkningen i mitten av 1800-talet i mässling, influensa eller kikhosta. 40 000 invånare på Fijiöarna dog i mässling 1875 – en tredjedel av befolkningen.

Mellan 1860 och 1920 dog många miljoner indier av missväxt och svältkatastrofer. Många miljoner avled också av sjukdomar som malaria, tbc, dysenteri, spanskan, kolera, sumpfeber.

Vissa nya sjukdomar drabbade även européerna

Alla dessa sjukdomar kom inte från Europa. En del gick motsatt väg, som till exempel koleran som tog livet av miljoner européer i vågor under 1800-talet. Långt över tio tusen engelska soldater avled i Indien i en epidemi kring 1820. Syfilis infördes till Europa efter Columbus resor till Amerika. Troligen muterade sjukdomen här till en mer dödlig form, för under renässansen var den en mycket vanlig dödsorsak.

Förbättrad sjukvård fick befolkningen att återigen öka

Det gjordes dock positiva insatser mot sjukdomar i kolonierna. Belgarna utrotade sömnsjukan i Kongo. Spanska staten genomförde massvaccinationer i sina amerikanska kolonier mot smittkoppor några år in på 1800-talet, och samma åtgärd utfördes bland nordamerikanska urfolk av USA:s regering kring 1830. Senare gjorde britterna detsamma i Indien. I början av 1900-talet blev sjukdomsbekämpning allt mer betydelsefull för kolonialmakterna. Om inte av annat bevisas detta av den snabba befolkningstillväxten från världens 1,6 miljarder till dagens över 8 miljarder.

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

LÄS MER: Vad har kolonialismen betytt för världen?

LÄS MER: Källorna till kunskap om kolonialväldena

LÄS MER: Kolonierna - en god affär?

LÄS MER: Viktorianska England och brittiska imperiet  (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Konflikten i Tjetjenien har gamla rötter. Förklara!
   
 2. Ge exempel på förbättringar av de inföddas villkor som kolonialmakterna anser sig ha åstadkommit.
   
 3. Européerna förde med sig sjukdomar till kolonierna. Nämn några och resonera kring följderna?
   
 4. Sjukdomar från koloniserade områden slog tillbaka mot kolonisatörerna och deras hemländer. Hur?
   

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 12 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Ritual med rökelse

Myrra och rökelse var värdefulla varor under antiken

Myrra och rökelse, hartser (kåda) från balsamväxter, var mycket värdefulla varor under antiken. Den...

M
Vikingaskepp

Vem upptäckte Amerika?

Egentligen är det dumt att ställa frågan vem som upptäckte Amerika. Det har bott människor i...

M
Staden Kilwa

Afrikas glömda handel

En vanlig uppfattning är att det inte fanns några handelsvägar i Afrika före européernas...

L
Copernicus världsbild

En ny världsbild - den heliocentriska

Alla har väl funderat över hur universum egentligen är uppbyggt. Tar det slut någonstans? Vad...

SO-rummet bok
L
Choklad

Chokladens historia

En aztekisk saga berättar att en helig man hämtade kakaobönor från paradiset och sådde dem i sin...

SO-rummet bok
L
Majs

Majsens historia

De första spåren av majsodling har forskarna funnit i Mexiko, och där har de också hittat 60 000-...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Renässans, upptäcktsresor och en ny världsbild

Renässansen och de stora upptäcktsresorna som förändrade världen och gav upphov till en ny tidsepok.

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Aztekernas historia

Aztekerna var ett urfolk i Centralamerika som på 1300-talet skapade ett rike i det mexikanska höglandet. Aztekernas...

Hi

Inkafolkets historia

Inkariket uppkom på 1200-talet i västra Sydamerika. Inkafolket var duktiga organisatörer och lyckades hålla ihop sitt...

Hi

Mayafolkets historia

Mayakulturen i Centralamerika var den mest avancerade och långlivade av de amerikanska ursprungskulturerna. Mayafolket...

Hi

Nordamerikas urbefolkning

Nordamerikas urbefolkning har levt i de områden som idag utgör USA och Kanada i tusentals år. Urfolken har med tiden...

Hi

Historia om läkekonst och sjukdomar

Läkekonstens historia innefattar historia om medicin, sjukvård och sjukdomar. I det här avsnittet berörs...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Amerikanska urfolk

Amerikas urbefolkning

Amerikas urbefolkning är ett samlingsnamn för Nord- och Sydamerikas urbefolkning.De första...

Hi
Columbus i Amerika 1492

Christofer Columbus

År 1492 begav sig Christofer Columbus (1451-1506) iväg från Spanien för att finna en ny sjöväg till...

Hi
Jordglob

Pandemier

Ända sedan forntiden och antiken har mänskligheten drabbats av farsoter som ibland utplånat stora...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna