Källorna till kunskap om kolonialväldena

Det är kolonisatörerna som berättar koloniernas och imperiernas historia. Det är de som skriver rapporterna och breven. Det är i kolonialmakternas centra som arkiven finns. Det är nästan alltid västerlänningar som skriver reseskildringar och romaner om livet i fjärran kolonier. Reportagen från kolonierna publiceras där det finns dagspress och periodisk press – det vill säga i kolonialmakternas större städer.
M

Historia bygger på individuella tolkningar av det förflutna. En person som skapar historia måste göra ett urval bland tillgängliga källor och bestämma själv vad som är viktigt att återberätta.

Kolonisatörernas berättelser har dominerat historieskrivningen

Det var när kolonialmakterna startade skolor och universitet i sina kolonier för att utbilda infödda tjänstemän som dessa kunde börja dokumentera fakta och åsikter. Säkerligen har missionärernas insatser för utbildning här bidragit starkt.

Först under 1900-talet hör vi mängder av röster från koloniernas infödda. Det kan vara Gandhi, Nehru och andra tidiga indiska politiker, eller författare som nobelpristagaren Tagore. Det kan vara ledande afrikanska motståndsmän och frihetshjältar efter andra världskriget som Julius Nyerere. I Kina tog Mao Zedong tidigt till pennan för att skildra förödmjukelsens 1800-tal och 1900-talets inbördeskrig – och framföra sina åsikter i ”Maos lilla röda”. Och han har följts av fler kända kinesiska författare – både regimtrogna och oppositionella.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Översiktsarbeten och samlingsverk som ”Kolonialismens svarta bok”, (svensk översättning Leopard förlag, 2005), Henk Wesselings ”Imperiernas tid” (svensk utgåva Historiska Media, 2009) eller Runo Nesséns ”Vinden från väst” bygger på stora mängder främst västerländsk litteratur från 1500-talet och framåt och tidningsartiklar från 1800-talet och framåt.

Vill vi hitta dokumenten i arkiven och muséerna får vi söka i de mer avgränsat inriktade historiska verkens källförteckningar. Ett stort arbete som Dick Harrisons ”Slaveri. En världshistoria om ofrihet”, (pocketupplaga Historiska media, 2010) redovisar för område efter område, tidsperiod efter tidsperiod, dels källor – mest tryckta sådana – dels litteratur, med avgränsad inriktning.c

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

LÄS MER: Kolonisation - bara avigsidor?

LÄS MER: Kolonierna - en god affär?

LÄS MER: Viktorianska England och brittiska imperiet  (artikelserie)

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vem/Vilka har skrivit koloniernas historia? Varför har det blivit så?
     
  2. Hur ska vi kunna finna källor till denna historieskrivning hos de infödda?
     
  3. Vilka följder kan en sådan här sned fördelning av källor och litteratur kring kolonierna leda till?
     

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 24 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

L

Propagandans historia

Att styra människors åsikter brukar vi kalla propaganda. Propaganda kommer av ett latinskt ord som...

M

Robin Hood - myt eller verklighet?

Förmodligen är Robin Hood en av de mest kända gestalterna från medeltiden. Idealiserad på 1400-...

SO-rummet bok
S

Andra världskriget i Afrika, Asien, Oceanien och Latinamerika

I västvärldens historieskrivning kallas de två stora 1900-talskrigen för första världskriget och...

M

Slaget vid Poitiers 732 - vad hände egentligen?

"Karl Martell stod emellertid redo att med sina franker ta emot den fruktade stöten av Österns...

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Historiebruk

Historiebruk som begrepp syftar till att tydliggöra hur historia används och varför. I det här avsnittet kan du läsa om...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Sherlock Holmes

Källvärdering och källkritik

Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Historiebruk

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-07

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad historiebruk är och ger en rad exempel på historiebruk (både i nutid och dåtid).

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Historisk källkritik

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-03

En av de viktigaste sakerna en historiker måste kunna är källkritik. Julia, Kristoffer och Julia reder ut de källkritiska kriterierna - äkthet, obereoende, samtidighet och tendens.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna