Viktorianska England och brittiska imperiet

ANNONS

ANNONS

Artikelserie om Viktorianska England och brittiska imperiet

S

1Det brittiska imperiet

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-21

Den mest underbara skapelse på världens yta - så uttryckte sig den viktorianske författaren John Galsworthy runt förra sekelskiftet om det brittiska imperiet. Aldrig hade det brittiska imperiet förefallit så stort och mäktigt som vid tiden strax före första världskriget 1914...

+ Läs mer

M

2Den viktorianska eran

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-24

Vad vi kallar den viktorianska tidsåldern är perioden från 1830 fram till sekelskiftet 1900. England stod på höjden av ekonomisk och politisk makt. Men mot slutet av perioden kom dock farliga konkurrenter. Efter det fransk-tyska kriget 1870-1871 var det nya Tyskland en allt farligare makt...

+ Läs mer

S

3Utrikespolitiska vindar i det viktorianska England

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-24

Det brittiska samväldet styrdes under den viktorianska eran med fast hand av parlamentet i London. Tre av tidens mest utmärkande politiker var John Palmerston, Benjamin Disraeli och William Gladstone. Alla tre kom på olika sätt att spela en stor roll i Storbritanniens politiska historia under 1800-talet som var en period då stora delar av världen styrdes från London...

+ Läs mer

S

4Den brittiska imperialismen

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-27

Imperialismen hade ett starkt folkligt stöd i England. Man var stolt att tillhöra ett världsvälde och man var ännu stoltare över att "vara britt". Långt in på 1900-talet vände många britter blickarna mot sitt imperium, eller som det senare kom att kallas samväldet, hellre än mot övriga Europa...

+ Läs mer

S

5Brittisk imperialism - exemplet Sydafrika

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-27

Den brittiska nationalismen tog sig uttryck i uppbyggandet av det brittiska imperiet. Som exempel på hur man i Sverige för hundra år sedan upplevde den brittiska imperialismen i världen har vi valt fallet Sydafrika. Om du här följer den tidens pressdebatt och jämför med dagsläget ska du se hur man i Sverige på hundra år förändrat synen på Afrika...

+ Läs mer