Kolonialvälden i Asien - vid sidan av det brittiska

I den här artikeln kan du läsa om ur det gick till när Asien koloniserades från och med 1600-talet och framåt. Här berättas om Rysslands, USA:s, Hollands och Frankrikes kolonisation i Asien. Storbritannien är ett kapitel för sig och har därför utelämnats.
M

Industrialiseringen gav under 1800-talet många av de västerländska länderna resurser och drivkraft att föra en imperialistisk politik i jakt på råvaror och ökad politisk makt.

Ryssland erövrar norra Asien

Ryska erövrare, pälsjägare och guldgrävare trängde i slutet av 1500-talet över Uralbergen och intog på några årtionden västra Sibirien fram till floden Jenisej. Samtidigt erövrades områden längs Volga ner mot Kaspiska havet. Utvidgningen österut fortsatte och redan i mitten av 1600-talet nådde ryssarna fram till Stilla havet. Ja, de tog sig till och med över Berings sund och slog sig ner i Alaska, som därmed blev ryskt område.

Att söderut erövra Kazakstan och Turkmenistan för att skapa en rysk gräns mot Turkiet, Persien, Afganistan och Mongoliet tog längre tid – fram till mitten och slutet av 1800-talet. Motståndet var starkt och envist på många håll. Kring år 1900 tävlade ryssar och engelsmän om inflytandet över Kina, och i Manchuriet drabbade ryska och japanska trupper samman i väldiga drabbningar av samma orsak.

ANNONS

ANNONS

Relevanta begrepp

Koloni: Ett geografiskt område eller en bosättning som lyder under en regering i moderlandet som vanligtvis ligger i en annan världsdel. När stater på ett organiserat sätt försöker bilda eller upprätthålla kolonier kallas det för kolonialism. Läs mer >

Det ryska imperiet var enormt. Ryssland hade lagt under sig alla tiders största koloniserade område. Detta kunde ske trots att landet drogs med svåra inre problem och motsättningar – och var på väg mot både världskrig och revolution.

Sydostasien styckas upp

Genom ett snabbt krig 1898 drev USA ut Spanien från Kuba och andra öar utanför Mellanamerika. Detsamma hände på Filippinerna, där ett uppror mot spanjorerna hade pågått flera år. Upproret fortsatte mot den nya kolonialmakten, fast USA sa sig vara emot allt vad kolonier hette. Upproret slogs ner med ytterst brutala metoder. Först 1946 blev Filippinerna en självständig stat, men USA behöll ett starkt ekonomiskt inflytande.

Karta som visar Storbritanniens, Frankrikes, Hollands, Japans, USA:s och Tysklands kolonier i Asien 1914, strax innan första världskriget. Den europeiska dominansen fick under 1800-talet konkurrens. På andra sidan Atlanten växte USA fram som stormakt och fick under periodens gång allt större ekonomiskt och politiskt inflytande. I inledningen av 1900-talet började också Japan visa imperialistiska tendenser i Asien.

Ett asiatiskt föredöme ifråga om självständighet var Thailand, som visserligen tvingades släppa in engelska och franska handelsmän, men som genomförde en snabb modernisering ungefär som Japan. Därmed undgick landet att koloniseras.

Sedan 1600-talet hade holländarna haft handelsstationer och stort inflytande på många av de öar som i dag hör till Indonesien. I slutet av 1800-talet gjorde de området till en koloni med namnet Nederländska Ostindien. Här införde de en mycket effektiv plantageodling av kaffe, peppar, ris, socker och andra grödor – under stor press på den infödda befolkningen. Samma hårda villkor gällde också för de många som arbetade med att bryta tennmalm och producera naturgummi från gummiträden.

Fransmännen hade på 1600-talet försökt ta sig in i Siam (nu Thailand) och på 1700-talet i Indien, men i båda områdena hade de misslyckats och blivit utträngda. I början av 1800-talet riktade de i stället in sig på Vietnam. De stödde landets kejsare och utbildade hans soldater. Franska missionärer verkade i landet.

ANNONS

ANNONS

Vietnameserna kämpade emot det franska inträngandet. Missionärerna förföljdes långa perioder. Frankrike skickade krigsfartyg och soldater. Men eftersom fransmännen också deltog i strider i Kina, gick det trögt erövra Vietnam. Först 1883 kapitulerade kejsaren inför hotet från franska kanonbåtar. Så tillkom Franska Indokina. Det dröjde inte länge förrän den franska makten spred sig till grannländerna Laos och Kambodja. Men denna franska koloni skulle visa sig vara mycket orolig och svårhanterad.

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

LÄS MER: Kolonisation - bara avigsidor?

LÄS MER: Källorna till kunskap om kolonialväldena

LÄS MER: Viktorianska England och brittiska imperiet  (artikelserie)

Uppgifter och frågor

  1. Har Ryssland varit en kolonialmakt? Förklara ditt svar.
     
  2. Vilka andra kolonialvälden uppstod i Ostasien – vid sidan av det brittiska?
     
  3. När skapades dessa kolonialvälden?
     
  4. Hur uppträdde dessa kolonialmakter?

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Senast uppdaterad: 6 augusti 2021
Publicerad: 16 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Simón Bolivár och Sydamerikas avkolonisering

Simón Bolivár ledde Sydamerika till självständighet från det spanska imperiet i början av 1800-...

M

Kosacker inledde den ryska erövringen av Sibirien

I mitten av 1500-talet ökade pälshandeln mellan Ryssland och England och engelska fartyg gick...

M

Vitus Bering i Sibirien – kamp mot kyla och polarrävar

”I tio år förbereddes detta stora företag och tio timmar användes till dess huvudsakliga mål”. Så...

M

Katarina II - härskare över Ryssland

Katarina II styrde Ryssland under senare delen av 1700-talet. I 34 år var hon kejsarinna över det...

ANNONS

Ämneskategorier

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Rysslands historia

Här hittar du material som behandlar Rysslands historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Asiens historia

Asiens historia i stora drag. Här finns material för dig som vill få en överblick av den asiatiska kontinentens...

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....