Mormonerna

Mormonerna kallas medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars heliga. Benämningen har de fått därför att de förutom Bibeln räknar Mormons bok som helig skrift.
M

Joseph Smith tar emot guldplåtarna från ängeln Moroni.

Joseph Smith och Mormons bok

Grundaren till mormonerna var Joseph Smith (1805-1844). Redan 1820, vid 14 års ålder, mötte han Gud och Jesus i sin första uppenbarelse.

I sin andra uppenbarelse, tre år senare, fick Smith möta ängeln Moroni som visade honom några guldplåtar som innehöll berättelsen om Amerikas forna invånare och deras ursprung. Smith började översätta plåtarna till engelska med hjälp av gudomlig vägledning.

Mormons bok var färdig 1830.

ANNONS

ANNONS

Mormons bok berättar att år 600 blev den palestinske profeten Lehi utvald av Gud att föra en grupp av människor till Amerika. Här står också att läsa att Lehis båda söner gav upphov till de vita och röda och att de fick besök av Jesus strax efter uppståndelsen. Jesus undervisade dem om Gud.

Mormonkyrkan etablerar sig

1847 grundade mormonerna sitt förlovade land vid Great Salt Lake nära Klippiga bergen. År 1890 tog mormonerna avstånd från månggifte, som tidigare hade accepterats, vilket beredde vägen för kyrkans allmänna accepterande i USA.

Mormonernas lära

Mormonerna anser att den yttersta tiden är nära. När den dagen kommer ska Jesus personligen styra. Innan dess kommer jorden att drabbas av våldsamma krig. Därför rekommenderar kyrkan sina medlemmar att ha ett matförråd hemma som ska räcka ett år.

Mormonerna har inte samma gudsuppfattning som Svenska kyrkan. Man förkastar treenigheten. Joseph Smith förkunnade i stället att Gud, Jesus och den heliga Anden är tre särskilda personer och tre gudar, men att de är ett i ord och handling.

Dopet är porten till frälsningen. Vuxendop tillämpas. För att redan avlidna ska kunna döpas företar mormonerna ställföreträdande dop, d.v.s. de levande döper sig i de dödas ställe. Av denna anledning har mormonerna en omfattande släktforskningsverksamhet.

Mormonerna anser att himmelriket består av olika avdelningar. Det är människans handlingar som styr vilken nivå man kommer att hamna i. En mormon som följt evangeliet kommer till den översta nivån, då har man chans att bli en ”Gud”. Även ”goda hedningar” kan komma till himlen.

Missionsverksamhet

Mormonerna har en omfattande missionsverksamhet. Unga män förväntas ge två år av sitt liv till att resa omkring i världen och berätta om sin tro.

Mormonerna har sitt högkvarter i Salt Lake City i Utah, USA. Man har inget avlönat prästerskap. Antalet medlemmar i världen uppgår (2013) till 15 miljoner. I Sverige finns det cirka 9 000 mormoner.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Nämn fakta om Joseph Smiths möte med ängeln Moroni.
   
 2. Vad berättar Mormons bok?
   
 3. Vad anser man om den yttersta tiden?
   
 4. Nämn fakta om treenigheten.
   
 5. Nämn fakta om missionen.
   
 6. Beskriv himmelriket.
   


Text: Carsten Ryytty, författare och SO-lärare

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 22 juni 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp...

S

Upplysning och pietism satte igång sekulariseringen redan på 1700-talet

Under 1700-talet fick människor större kunskaper och frigjorde sig efter hand från olika...

S

Väckelserörelsen under 1800-talet

1800-talet var ett samhälle i förvandling. Under perioden tilltog den sekularisering som inletts...

M

Pingströrelsen

Pingströrelsen en gren av den lutherska kyrkan, men med en betoning på alla tre delar av...

M

Jehovas vittnen

Jehovas vittnen är en internationell organisation som fick sitt namn i USA i slutet av 1800-talet....

M

Baptismen

När baptismen kom till Sverige blev många präster oerhört rädda eftersom baptisterna inte döpte...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Re
Predikan

Andra kyrkor och samfund

Andra kyrkor och kristna samfund som inte tillhör Svenska kyrkan.

Relaterade taggar

Re
templet

Mormoner

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga eller mormonerna har sitt starkaste fäste i Utah i USA....