Förbättrade kommunikationer höll samman imperierna

Under 1800-talet förändrade innovationer inom transport och kommunikation fundamentalt koloniernas roll och värde för sina europeiska härskare. Övergången från segel- till ångfartyg minskade både resans längd och dess kostnad betydligt. De nya tekniska landvinningarna stärkte även infrastrukturen i kolonierna genom utbyggnaden av järnvägar och telegraflinjer. Allt detta bidrog till att öka lönsamheten och stärka kontrollen över de avlägsna territorierna.
M

Det var först vid mitten av 1800-talet, då propellerdrivna ångfartyg med järnskrov ersatte hjulångarna, som ångfartygen blev en allvarlig konkurrent till segelfartygen på världshaven.

En revolution inom transportväsendet

I sin bok Imperiernas tid, 1815-1919 (Historiska media, 2009) skriver den holländske professorn Henk Wesseling bland annat vad bättre kommunikationer betydde för kolonialmakterna och kolonierna. Handelsflottorna ökade, clipperfartygen snabbseglade, men ångfartygen började ta över under 1800-talets senare hälft. 1880 var segelfartygen fortfarande viktigast, men tio år senare hade ångfartygen nästan dubbelt så stort tonnage.

Med ångfartyg ökade farten och sänktes kostnaderna. En resa från Amsterdam till Java tog på 1850-talet mellan tre och fyra månader. 1900 var restiden en månad. Under tidigt 1800-tal seglade snabba skepp från London till Calcutta på två månader. Sedan Suezkanalen öppnats 1869 gick snabba ångfartyg samma sträcka på 14 dagar.

ANNONS

ANNONS

Nya kommunikationer ökade koloniernas värde

Mer än hastigheten betydde de sjunkande fraktpriserna. De sjönk med hälften under perioden 1870 till 1914. Ute i kolonierna byggdes hamnar, magasin, dockor, kolupplag och kanaler. Sjöfarten stimulerade bank- och försäkringsverksamhet, omlastningscentraler och skeppsmäklare. Sjöfarten blev en motor för företagsamhet i kolonierna.

Industrialiseringen ledde till ökad produktion och därmed ökad handel. Kapitalexporten ökade också eftersom industrier uppfördes i kolonierna.

Sedan brittiska staten tagit över i Indien grävdes tiotusentals kilometer kanaler och järnvägar byggdes i snabb takt för att förena inlandet med hamnarna. Det gjorde handeln, gruvorna, industrierna – och därmed hela kolonin – mer lönsam. Och samtidigt kunde militära styrkor förflyttas snabbare. En första telegrafkabel lades ut mellan Calcutta och Agra. Den följdes snabbt av många fler. Från 1870 drogs telegrafkablar från Indien till Europa och andra världsdelar.

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

LÄS MER: Kolonierna - en god affär?

LÄS MER: Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

LÄS MER: Viktorianska England och brittiska imperiet  (artikelserie

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka är de kommunikationer som omtalas i texten?
   
 2. 1890 hade ångfartygen dubbelt så stort tonnage. Vad menas med det?
   
 3. Ge exempel på förkortade restider till viktiga kolonier.
   
 4. Sjöfarten fick på flera sätt fart på olika verksamheter i kolonierna. Ge exempel och kommentera dessa fakta.
   

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad: 16 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

M

Gandhi inleder sin långa resa som frihetskämpe

Natten den 7 juni 1893 kastades den unge advokaten Mohandas Gandhi av tåget under en resa i...

SO-rummet bok
M

Vattenkraft i modern tid: Ångmaskinen och vattenkraftverk

Omkring år 1700 var vattenkraften Europas viktigaste energikälla. Den spelade större roll än...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Hi

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Hi
Karta

Indiens historia

Historia om Indien. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Häst och vagn

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Bild saknas

Transportmedel

Att transportera innebär att förflytta personer, djur eller varor från en plats till en annan....

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Hi
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

+ Lyssna