Förbättrade kommunikationer höll samman imperierna

M

Det var först vid mitten av 1800-talet, då propellerdrivna ångfartyg med järnskrov ersatte hjulångarna, som ångfartygen blev en allvarlig konkurrent till segelfartygen på världshaven.

En revolution inom transportväsendet

I sin bok Imperiernas tid, 1815-1919 (Historiska media, 2009) skriver den holländske professorn Henk Wesseling bland annat vad bättre kommunikationer betydde för kolonialmakterna och kolonierna. Handelsflottorna ökade, clipperfartygen snabbseglade, men ångfartygen började ta över under 1800-talets senare hälft. 1880 var segelfartygen fortfarande viktigast, men tio år senare hade ångfartygen nästan dubbelt så stort tonnage.

Med ångfartyg ökade farten och sänktes kostnaderna. En resa från Amsterdam till Java tog på 1850-talet mellan tre och fyra månader. 1900 var restiden en månad. Under tidigt 1800-tal seglade snabba skepp från London till Calcutta på två månader. Sedan Suezkanalen öppnats 1869 gick snabba ångfartyg samma sträcka på 14 dagar.

ANNONS

ANNONS

Nya kommunikationer ökade koloniernas värde

Mer än hastigheten betydde de sjunkande fraktpriserna. De sjönk med hälften under perioden 1870 till 1914. Ute i kolonierna byggdes hamnar, magasin, dockor, kolupplag och kanaler. Sjöfarten stimulerade bank- och försäkringsverksamhet, omlastningscentraler och skeppsmäklare. Sjöfarten blev en motor för företagsamhet i kolonierna.

Industrialiseringen ledde till ökad produktion och därmed ökad handel. Kapitalexporten ökade också eftersom industrier uppfördes i kolonierna.

Sedan brittiska staten tagit över i Indien grävdes tiotusentals kilometer kanaler och järnvägar byggdes i snabb takt för att förena inlandet med hamnarna. Det gjorde handeln, gruvorna, industrierna – och därmed hela kolonin – mer lönsam. Och samtidigt kunde militära styrkor förflyttas snabbare. En första telegrafkabel lades ut mellan Calcutta och Agra. Den följdes snabbt av många fler. Från 1870 drogs telegrafkablar från Indien till Europa och andra världsdelar.

LÄS MER: Nationalism och imperialism 1815-1914

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: Kolonisation och kolonialism

LÄS MER: Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

LÄS MER: Viktorianska England och brittiska imperiet  (artikelserie

Uppgifter och frågor

  1. Vilka är de kommunikationer som omtalas i texten?
     
  2. 1890 hade ångfartygen dubbelt så stort tonnage. Vad menas med det?
     
  3. Ge exempel på förkortade restider till viktiga kolonier.
     
  4. Sjöfarten fick på flera sätt fart på olika verksamheter i kolonierna. Ge exempel och kommentera dessa fakta.

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9
 

Senast uppdaterad: 16 november 2020
Publicerad: 16 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Kvinnor i vetenskapen

Inom vetenskapen har alltid männen dominerat. Fram till slutet av 1800-talet var de kvinnor som...

L

Bröderna Wright och flygets tidiga historia

I årtusenden har människan drömt om att kunna flyga som fåglarna - att fri och obunden sväva över...

M

Marconi - från trådlös telegrafi till mobiltelefoni

Den 14 maj 1897 satt fem män hopkrupna över varandra i en stor trälår vid Lavernock Point nära...

M

Thomas Alva Edison - mannen bakom tusen uppfinningar

Idag tar vi elljus för givet. Nästan alla kan få sina rum bättre upplysta än de salar i Versailles...

ANNONS

Ämneskategorier

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Sjöfart och sjökrigföring 1776-1914

Marin- och örlogshistoria i krig och fred under det långa 1800-talet. Här berättas om sjökrig, sjöslag, långväga handel...

Indiens historia

Historia om Indien. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Relaterade taggar

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

SO-rummet tag typ

Sjöfart

Sjöfarten har i alla tider varit den mest internationella av alla näringar. Här hittar du material...

SO-rummet tag typ

Kommunikation och information

Här hittar du material med anknytning till spridande av information genom historien fram tills idag...

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....