L
Tagg
buddha
Buddha, buddhismens grundare.

Buddha

Buddhismen uppkom i nordöstra Indien på 400-talet f.Kr. Grundaren hette Siddharta Gautama (ca 490-410 f.Kr ), men fick så småningom titeln Buddha, som betyder "den som vaknat upp och förstått tillvarons sanna natur". Buddha är därav en titel, inte ett personnamn. Det finns därför fler buddhor, men Siddharta ses som den främste bland alla.

Siddhartha föddes i ett furstendöme på gränsen till Nepal. Han växte upp i ett vackert palats där han hade allt: rikedom, hälsa och skönhet. Vid sexton års ålder gifte han sig med en prinsessa. Hon födde honom en son, och äktenskapet var lyckligt.

ANNONS

ANNONS

Enligt en legend fick Siddharta inte gå utanför palatsområdet för sin far. En siare hade sagt att om så hände skulle Siddharta lämna det världsliga livet. Men en dag vandrade Siddharta utanför palatset. Då mötte han en gammal man, en död man, en sjuk man och en asket (strikt renlevnadsmänniska, självplågare). Djupt gripen över detta började han fundera över livets mening.

Siddharta bestämde sig nu för att lämna sitt lyxliv och leva ett enkelt asketiskt liv. Tillsammans med andra asketer försökte han under lång tid att finna meningen med livet, men han kom till slutsatsen att en plågad kropp ger en grumlad hjärna.

En kväll satt han under ett stort fikonträd utanför staden Gaya i norra Indien, och då kom han till klarhet vad livet gick ut på. Han kom till insikt. Han hade vunnit bodhi, den högsta förståelsen av tillvarons sanning. Siddharta hade blivit Buddha, en upplyst person.

Vid denna tid var han omkring 35 år gammal. Nu vandrade han runt i norra Indien för att sprida sina nya kunskaper. Buddha ansåg att tillvarons hjul, det eviga kretsloppet, beror på begärens makt. Den som vill uppnå nirvana - att slockna ut, att försvinna för evigt - måste hålla sina begär under kontroll. Buddha lärde ut att man inte skulle leva i askes, och inte heller ett vällustigt leverne (lyxigt och njutningsfullt liv). Det var istället medelvägen som gällde.

För att lyckas med det måste man inse de fyra sanningarna:

 1. Tillvaron är ett lidande.
   
 2. Lidandets orsak är våra begär.
   
 3. Lidandets botemedel är begärens utsläckande.
   
 4. Begären kan släckas genom att man följer den åttafaldiga vägen, som kräver: rätt kunskap, rätt sinnelag, rätt tal, rätt handlande, rätt liv, rätt strävan, rätt vaksamhet och rätt meditation.

Den ursprungliga buddhismen erkänner ingen Gud. Den utlovar inget evigt liv och ingen uppståndelse. Det Buddha erbjöd var ett sätt att uppnå inre frid i livet här och nu på jorden.

Trots att buddhismen uppkom i Indien var den omkring år 1200 nästan utdöd där. Tidigt har den emellertid vunnit spridning långt utanför Indien. De flesta buddhister lever därför idag i Sydostasien.

Omkring år 410 f.Kr dog Buddha vid ca åttio års ålder. Ända sedan regntidens början hade Buddha känt sig sjuklig. På vägen till Kushinara tvingades Buddha lägga sig ned i en lund omgiven av gråtande lärjungar. Buddhas sista uppmaning till sina lärjungar var att de skulle följa läran. Hans lik brändes därefter enligt hinduisk sed.

ANNONS

ANNONS

M  Fördjupning

Den historiska bakgrunden till buddhismen finns i indisk religion. Enligt traditionen grundades buddhismen av Siddharta Gautama, en fursteson av Shakyasläkten, som levde i norra Indien omkring 565 till 485 före den kristna tideräkningens början. Denna datering av Siddhartas levnad bygger på en korrigering av theravadabuddhisternas egen tideräkning som förlägger Siddhartas dödsår till 544/43 före vår tideräknings början. I själva verket torde Siddharta, som sannolikt är en historisk person, ha levt på 400-talet f.Kr (men åsikterna om hans födelseår går inom forskningen isär, från 600- till 400-talet f.Kr).

Stjärntydarna hade förutspått att Siddharta skulle bli en världshärskare eller en religionsstiftare. Siddharta levde ett relativt bekymmerslöst liv i Shakyasläktens huvudstad Kapilavatthu, belägen på gränsen mellan nuvarande Nepal och den indiska provinsen Bihar. Han växte upp i ekonomiskt överflöd, gifte sig och hans hustru hann föda honom en son innan han vid 29 års ålder, genom gudarnas försorg, kom till insikt om att sjukdom, död och ålderdom var människans gemensamma lott. Denna livskris fick honom att förstå att det endast var genom ett själv- och världsförnekande liv som han kunde befrias från jordelivets mödor.

Siddharta lämnade sin bekväma tillvaro, sin hustru och nyfödde son, tog upp tiggarmunkens stav och levde några år under stora försakelser (askes) och självplågeri. Trots detta asketiska levnadssätt, som han kombinerade med studier om tillvarons mening hos samtidens filosofer, nådde Siddharta inte den kunskap om tillvarons innersta mening som han sökte och övergav därför denna väg. Istället satte han sig under ett pipalträd (Ficus religiosa) vid nuvarande Bodh Gaya söder om Patna i Bihar och mediterade i sju veckor, varvid han slutligen uppnådde fullkomlig upplysning.

Efter att ha vunnit denna totala insikt om tillvarons sammanhang och vägen till lidandets upphörande (nirvana) började han att som Buddha ("den upplyste") vandra omkring och undervisa sina medmänniskor om att de skulle rena sig och sträva efter upplysning. Han började undervisa på en plats (i Sarnath) nära Benares eller Varanasi som staden numera heter. Här höll han den så kallade Benarespredikan för ett litet antal asketer som följde honom. Därmed hade Buddha satt "lärans hjul" i rörelse.

Buddhas lära brukar sammanfattas i de fyra ädla sanningarna:

 • allt är lidande (duhkha),
 • lidandets ursprung är livstörsten,
 • lidandet kan få sitt slut genom att släcka livstörsten genom upplysning och därmed nå nirvana,
 • det finns en väg som leder till nirvana, nämligen "den åttafaldiga vägen".

Buddha ägnade mycken tid åt diskussioner med representanter för andra filosofiska och religiösa riktningar. Särskilt kritiserade han brahmanernas (prästerna inom hinduismen) metafysiska spekulationer och blodiga offerkult. Resten av sitt liv vandrade han omkring och undervisade i norra Indien och avled vid 80 års ålder nära sin födelseort Kapilavatthu.

När Siddharta dog ingick han i nirvana enligt buddhismens lära och sedan dess har miljontals människor haft hans liv och undervisning som förebild. Det knöts åtskilliga legender till Buddhas liv som så småningom samlades i olika Buddhabiografier.
 


LÄS MER: Buddhismen

LÄS MER: Buddha och andra buddhor


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare. Fördjupningen är skriven av Ingvar Svanberg, etnolog, forskare och författare inom religionshistoria m.m.
 

Här nedan hittar du material som handlar om Buddhas liv.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
23 juni 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Buddha

M

Buddha och andra buddhor

av: Kristin Olson
2019-05-13

Enligt traditionen grundades buddhismen av Siddharta Gautama, en fursteson som levde i norra Indien på 400-talet före vår tideräkning. Beteckningen Buddha fick han först så småningom. Enligt buddhismen finns det många buddhor, men Siddharta Gautama är den främste bland dem...

+ Läs mer

Podcast om Buddha

SO-rummet podcast icon
M

Buddha och buddhismens lära

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-05-31

Julia, Mattias och Kristoffer ger en kortfattad presentation av Siddharta Gautama (Buddha) och vad han lärde ut, det som blev buddhism.

+ Läs mer

Länkar om Buddha

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS