L

Hinduismens grundtankar

Julia, Kristoffer och Mattias går igenom hinduismens grundtankar och berättar om reinkarnation, karma, kastsystemet och mycket annat.

SO-rummet podcast icon
Bild:

Uppgifter och frågor

Faktafrågor:

  1. Vad kallar de flesta hinduer sin religion för? Varför?

  2. Förklara begreppen: reinkarnation, atman, karma, samsara och moksha.

  3. Förklara vad kaster är.

  4. Varför kan man se hinduismen som både en polyteistisk (många gudar) och monoteistisk (en gud) religion?

  5. Vilka är de tre viktigaste gudarna inom hinduismen?

Ta reda på:

  1. Nämn några heliga skrifter inom hinduismen.

  2. Hur många hinduer finns det i världen idag?

Diskutera:

  1. Varför tror du att kastsystemet har förbjudits i Indien?

  2. Har vi haft något liknande system i Sverige, t.ex. under medeltiden?

Lyssna på andra avsnitt av I FOKUS >

Ge oss gärna feedback på I fokus facebooksida

Du kan även lyssna och prenumerera via iTunes
 

Läs mer om

Liknande podcast

SO-rummet podcast icon
S
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-15

I det här fördjupningsavsnittet (20 min) berättar Mattias, Kristoffer och Julia om likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. Här diskuteras också vad som egentligen är viktigt att jämföra och varför.

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2015-12-02

Julia, Kristoffer och Mattias diskuterar de fem världsreligionernas gudsuppfattning. Hur ser man på Gud inom de monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam? Vilken gudsuppfattning råder inom hinduismen? Och tror man på gudar överhuvudtaget inom buddhismen?