De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut på att få det tillslutna och teknologiskt efterblivna Japan att öppna sina gränser för USA och skriva på ett handelsavtal. Hela operationen blev en amerikansk framgång. Men ingen hade kunnat ana vilken avgörande betydelse händelsen skulle få i Japans historia och i världshistorien.
M

Japanerna insåg att de låg långt efter den övriga världen, både ekonomiskt och politiskt. År 1854 accepterades de amerikanska kraven och hamnarna öppnades. Senare slöts även liknande avtal med de övriga kolonialmakterna och flera utländska konsuler och beskickningar installerades.

De svarta skeppen anländer till Edo

14 juli 1853

Inget kan hindra de fyra svarta fartygen från att närma sig land. Häpna åskådare ser hur de närmar sig ljudlöst över vågorna, som skuggor, som demoner.

De svarta skeppen rör sig utan seglens hjälp, men lämnar tunga, böljande plymer av rök efter sig. Utan att låta sig hejdas tränger de sig förbi de segelfartyg som mött dem och som förgäves försöker få dem att vända om. In i hamnen seglar de, hamnen som ingen utlänning fått besöka på mer än 200 år. Där stannar de äntligen. Men efter en stund syns hur de riktar sina väldiga kanoner in mot land. Med ett öronbedövande dån avfyras en, två, flera projektiler. Några byggnader vid en av kajerna sprängs i bitar.

ANNONS

ANNONS

Ett land med stängda gränser

Det är förmiddag den 8 juli år 1853, och kommendör Matthew C. Perry i USA:s flotta har anlänt till Edo, Japans huvudstad. Hans uppdrag är att med hjälp av sin tungt bestyckade flotteskader tvinga landet att släppa in amerikanska intressen. Ända sedan 1639 har de japanska krigsherrarna, samurajerna, ledda av shogun, deras högste befälhavare (vid sidan av kejsaren, som mest har ceremoniell betydelse), hållit landets gränser stängda. Policyn kallas sakoku, och innebär ett absolut förbud för utlänningar att resa in i Japan, och ett lika starkt förbud för alla japaner att ha någon som helst kontakt med omvärlden. Bara på ett ställe, i den holländska handelsposten Dejima, har omvärlden och den slutna ön kunnat mötas.

På så sätt har shogunatet, under den mäktiga Tokagawa-klanen, kunnat behålla absolut kontroll över sitt land, som under denna långa period också fått uppleva en oöverträffat lång period av fred. Det har dock kommit till priset av kulturell stagnation och en allt mer arrogant härskarklass. Stora städer har vuxit upp: Edo, som senare kommer att döpas om till Tokyo, har mer än en miljon invånare.

USA skulle tvinga Japan skriva under ett handelsavtal

Men i takt med att västerländska intressen har tvingat fram förmånliga handelsavtal med Kina (även där med hjälp av den så kallade kanonbåtsdiplomati) har allt fler riktat sina blickar mot just Japan. Särskilt i USA har landet fått allt större lockelse. Det talas om hur den amerikanska expansionen västerut, den anglosaxiska rasens utbredning, som redan lagt under sig en hel kontinent, nu helt logiskt bör fortsätta på andra sidan Stilla havet. Flera tidigare försök har också gjorts att tvinga Japan att acceptera utländska kontakter, men hittills har shogunatet lyckats stå emot. Flera gånger har fartyg som närmat sig Japans kuster beskjutits och flytt sin väg.

Men kommendör Perry är väl förberedd. Han har noga läst de skildringar som finns av Japan och av dess hierarkiska samhällsstruktur, och han känner också till landets teknologiska efterblivenhet. Han är därför övertygad om att lyckas med sitt uppdrag. Genom att visa upp den oerhörda eldkraften hos moderna krigsfartyg räknar han med att kunna övertyga landets ledning om att motstånd är meningslöst, och att ett avtal kommer att kunna slutas.

Japan öppnar sina hamnar

Denna omtumlande julidag får han till sist möta representanter för den styrande klanen (även om han aldrig riktigt förstår att det är de som har den verkliga makten). Till dem överlämnar han ett brev från USA:s president, som är relativt vänligt formulerat, samt ett ytterligare brev som han själv har skrivit, i vilket han inte tvekar att hota med våld. Om inte Japan genast går med på att öppna sina hamnar för amerikanska fartyg (särskilt de valfångstfartyg som seglat i området i decennier), och även börjar inleda förhandlingar om ett handelsavtal, kommer krig bryta ut, och det är ett krig som USA ”naturligtvis kommer att vinna”.

ANNONS

ANNONS

Hans vågspel lyckas. Japans härskare ger vika. I själva verket är de väl underrättade om de tekniska framsteg som skett i omvärlden under industrialiseringens era, och därmed medvetna om sin militära underlägsenhet. Kunskapen har nått dem i första hand tack vare de japanska lärda som ägnat sig åt ”Rangaku”, (studiet av holländare), samt ”Yogaku”, (studiet av västerlandet). Med åren kommer även ett officiellt så kallat ”Institut för Undersökningar av Barbariska Böcker” att öppnas i Edo, där man sammanställer all kunskap om omvärlden som kan vara till nytta för de styrande.
 

JApan 1853-54
Bild: Library of Congress
De "svarta skeppens" besök i Japan kom att spela en dramatisk roll i landets historia. Händelsen fick senare (efter en tids teknologisk upprustning) även avgörande betydelse för omvärlden under 1900-talets första del.

Samurajernas makt bryts - Japan moderniseras

I efterhand kommer det att visa sig att Perrys besök i Japan spelade en dramatisk roll i landets historia. Gränserna som varit slutna tvingades upp, och de snabba förändringar som följde ledde till ett inbördeskrig, som en gång för alla gjorde slut på samurajernas makt.

Till makten kom istället en grupp som fick sin auktoritet från kejsarens hov; stenhårda nationalister som bestämde sig för att helt och fullt bejaka västerländsk teknik, med syfte att återskapa landets förlorade status. Det var just den status som man menade att kommendör Matthew C. Perry och ”de svarta skeppen” tog ifrån dem den där julidagen år 1853.

ANNONS

ANNONS

Långtgående världshistoriska följder

Japans första prövning kom 1905, då landet gick i krig med Ryssland och vann en snabb seger. Det tycktes visa att den väg de hade valt hade varit den rätta. Det militär-byråkratiska komplexet kunde fortsätta på det inslagna spåret: en allt snabbare industrialisering och en intensiv militär upprustning.

Den revanschistiska atmosfären kulminerade på 1930-talet med ett japanskt försök att med hjälp våld lägga stora delar av Asien under sig. Först invaderades Kina, vilket krävde oräkneliga miljoner människors liv. Sedan angrep man kommendör Perrys hemland USA, kanske för att en gång för alla hämnas den oförrätt som man en gång utsattes för, med katastrofala konsekvenser för världen och för Japans egen befolkning.

LÄS MER: Japans historia

LÄS MER: Lätta fakta om samurajernas historia

LÄS MER: Toyotomi Hideyoshi - mannen som enade Japan

LÄS MER: Japans väg till andra världskriget

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför var Japan ett så slutet land innan de svarta skeppen anlände?
   
 2. Vad hade USA för motiv bakom kommendör Matthew C. Perrys expedition?
   
 3. Hur agerade kommendör Matthew C. Perry när hans flotta anlände till Japan? Varför agerande han så tror du?
   
 4. Vilka viktiga följder fick besöket av de "svarta skeppen" för Japans del under 1800-talet?
   
 5. Resonera kortfattat hur händelsen (Japans öppnande) kom att påverka världshistorien under 1900-talets första halva.

Ta reda på:

 1. Beskriv kortfattat vad som hände under inbördeskriget som följde i Japan 1868-1869.

Diskutera:

 1. Är det troligt att något liknande skulle kunna inträffa i dagens Nordkorea, som ju också är ett extremt slutet land (att något annat land skulle försöka att öppna upp Nordkorea)? Motivera ditt svar.
   

 

VILL DU VETA MER? Läs: A History of Japan, 1582-1941: Internal and External Worlds”, av L.M. Cullen (2003)

 

FÖRFATTARE

Text: Magnus Västerbro, författare och journalist med inriktning på historia
Webbsida: https://www.facebook.com/vasterbro

Är du intresserad av att läsa fler spännande berättelser av författaren så rekommenderas 101 historiska händelser - en annorlunda världshistoria.
Bokens webbplats

 

Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad: 20 september 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

M

Toyotomi Hideyoshi - mannen som enade Japan

En sommarmorgon 1582 dog Japans härskare Oda Nobunaga i sitt tempel i huvudstaden Kyoto. Ett...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Ekonomi och handel 1776-1914

Ekonomi och handel i Europa och världen under det långa 1800-talet. Kapitalismen växer sig stark.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Hi
Karta

Japans historia

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Liberalism, konservatism och socialism - politiska ideologier

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-18

Julia, Kristoffer och Mattias tar sig an de tre stora politiska ideologierna - konservatism, liberalism och socialism. Vi går igenom vad en ideologi är, vad som är typiskt för de tre stora och vilken betydelse de har idag.

+ Lyssna