Toyotomi Hideyoshi - mannen som enade Japan

En sommarmorgon 1582 dog Japans härskare Oda Nobunaga i sitt tempel i huvudstaden Kyoto. Ett rasande anfall hade överraskat honom och hans 300 samurajer. En del sa att Nobunaga blev dräpt, andra att han lyckades ta sitt eget liv innan angriparna fann honom. Nobunaga var mannen som hade påbörjat Japans enande. Det var inte många som saknade honom. Hans metoder hade varit brutala. Nobunagas mål - att ena landet - förblev dock levande. Och den som nådde detta mål var Nobunagas efterträdare, general Hideyoshi.
M

Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) var en viktig person i enandet av Japan. Här avbildad i form av en 5,20 meter hög bronsskulptur - ett verk av den samtida skulptören Nakamura Shinya.

Inbördeskrig

När Hideyoshis militära karriär började var Japan sedan hundra år uppsplittrat i ett stort antal furstendömen som kämpade mot varandra i ett blodigt inbördeskrig.

I varje furstendöme styrde en länsherre, en daimyo, som ägde jorden och ledde stora styrkor av samurajer. De mest framstående samurajerna var i sin tur stora jordägare. De hade svurit militär trohet till sin daimyo och hade av denne i gengäld fått jordbruksmark.

Var och en av jordägarna hade ett stort antal bönder som brukade jorden åt dem. Bönderna levde ett tungt och fattigt liv och fick inte flytta.

ANNONS

ANNONS

Enat land

När Hideyoshi hade enat Japan gjorde han inget försök att skaffa sig total kontroll över hela landet. Istället delade han landets jord mellan tvåhundra länsherrar. De fick styra sina egna områden - så länge de erkände Hideyoshis överhöghet.

Varje jordägare fick behålla kontrollen över sina soldater och de slapp betala dryga skatter till Hideyoshi. Detta japanska samhälle hade stora likheter med feodalismen i Europa.

Hideyoshi satte sig över gamla traditioner som sa att besegrade fiender skulle berövas liv och egendom. Även många av de stora jordägarna som hade sett sina arméer besegras av Hideyoshi fick behålla land och status. Genom detta vann han nya anhängare från hela den inflytelserika jordägarklassen i Japan. Detta var ett helt annat sätt att styra landet än det terrorvälde som rått under Nobunagas tid.

Lysande period

Hideyoshis tid vid makten blev på många sätt en lysande period för Japan. Under de första åren fortsatte de blodiga striderna med länsherrar som ville behålla kontrollen över sina landsändar. Men när Hideyoshi gått segrande ur dessa strider sänkte sig lugnet över Japan.

Handeln fick ett uppsving och storslagna palats uppfördes. Hideyoshi tog sig titeln kejserlig regent. I ord lydde han under Japans kejsare, men denne hade inte någon verklig makt i landet. Kejsaren hade dock en viktig religiös och symbolisk roll, och för alla japanska makthavare var det viktigt att ha kejsarens stöd.

Hideyoshi skapade en enad japansk stat där uppslitande konflikter mellan olika jordägare och krigsherrar försvann. Snart började han hyllas i krönikor och hjälteberättelser. Hideyoshi hade, enligt dessa hyllningsskrifter, alla tänkbara goda egenskaper. Han var inte bara modig i strid, utan också rättfärdig och god.

Sveket

Men den styrka Hideyoshi besatt i livet kunde inte betvinga männen som deltog i maktspelet i Japan efter hans död. De mäktiga daimyos som dagarna före Hideyoshis död hade svurit trohet svek sina löften.

Bara några år efter Hideyoshis död tog Tokugawa makten i Japan. Och han skulle lyckas med det som Hideyoshi misslyckades med - att säkra makten åt sina arvingar i generation efter generation. Ända fram till mitten av 1800-talet styrdes Japan av hans släkt. Tidsperioden har kommit att kallas Tokugawashogunatet.

LÄS MER: Lätta fakta om samurajernas historia

LÄS MER: Japans historia

LÄS MER: De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Toyotomi Hideyoshi blev accepterad av både vänner och fiender under sin levnad och lyckades ena Japan. Vad var den viktigaste orsaken till detta?
     
  2. Hideyoshis tid vid makten blev på många sätt en lysande period för Japan. Motivera.
     
  3. Vad hände med styret över Japan efter Hideyoshis död?
     

 

Text: Peter Fowelin, SO-lärare och läromedelsförfattare
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 31 maj 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

L

Lätta fakta om samurajernas historia

Under många hundra år var det samurajerna, den japanska krigarklassen, som härskade i Japan. Deras...

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 3: Gudar, demoner och kult

Det religiösa livet i Östasien präglas av en mycket iögonfallande kult. Tillvaron är fylld av gudar...

SO-rummet bok
S

Religioner i Östasien, del 4: Religion och samhälle

Genom de stora politiska omvälvningarna i Östasien har religion och politik kommit att vara nära...

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut...

SO-rummet bok
M

Slaget om Iwo Jima

Slaget om Iwo Jima ägde rum mellan 19 februari och 26 mars 1945. Striderna var oerhört blodiga och...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Karta

Japans historia

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar