Lätta fakta om samurajernas historia

Under många hundra år var det samurajerna, den japanska krigarklassen, som härskade i Japan. Deras makt vilade från början på svärdets och bågens dödsbringande kraft. Men när de erövrade maktens positioner, som daimyos (länsherrar) eller rent av styrde hela riket som shoguner, fick de statens maktapparat i sina händer. De ideal som i århundraden - från 900-talet till 1800-talet - ledde samurajerna kallas bushi do, som betyder "krigarens väg". Genom uppfostran fördes idealen vidare från far till son i samurajfamiljerna.
L

Del av en samurajs rustning. Det är värt att notera att samurajerna vanligen bar vad vi skulle kalla civil klädsel. Vi är från film och andra bildframställningar matade med samurajer i stridsmundering.

Alla pojkar som föddes i en samurajsläkt var förutbestämda att bli samurajer. Vid 5 års ålder kläddes de i samurajens traditionella kläder. Ett svärd stacks i deras bälte, och de invigdes i förberedelserna till att bli bushi, krigare. Från detta ögonblick började utbildningen och träningen.

Vid 15 års ålder upptogs samurajungdomarna i de vuxna krigarnas krets. En viktig del av träningen var att skaffa sig förmågan att uthärda fysisk smärta utan att visa sig påverkad av den. Samurajen skulle också vara oberörd inför döden.

Harakiri

Om det var nödvändigt skulle samurajen inte tveka att ta sitt eget liv. Samurajens självmord, harakiri eller sepukku, skulle ske enligt en särskild ritual. Både harakiri och sepukku betyder "maguppsprättning"; genom två snitt med det egna svärdet skars buken upp.

ANNONS

ANNONS

Samurajen dog inte genast - och väntan på döden var oerhört plågsam. Ändå skulle den som begick harakiri lugnt invänta döden. Helst efter att ha författat en avskedsdikt.
Självmord var inte ovanligt i Japan under orostider. För den som var på väg att bli tillfångatagen på slagfältet var självmordet ett sätt att slippa förnedring och tortyr inför det oundvikliga slutet. Även för den som orättfärdigt blivit anklagad, och inte såg någon annan väg för att bevisa sin oskuld, var självmordet en utväg.

Förakt för pengar

I Japan stod samurajerna högst på samhällets stege - om man undantar kejsaren och den kejserliga familjen, som inte hade någon makt men ändå stod över alla andra samhällsklasser.

Längst ner stod köpmännen. Samurajbarnen lärdes därför att förakta allt som hade med pengar och handel att göra. Okunnighet om olika mynts värde och om olika sätt att tjäna pengar var ett tecken på god uppfostran.

När ett svärd signerats av en mästare betraktades det nästan som ett levande väsen. Samurajerna använde sig inte bara av vassa huggvapnen - de var också goda bågskyttar. Japan har en lång bågskyttetradition.

En samurajs tjänster kunde inte köpas för pengar. Och den ersättning han erhöll av sin herre betraktades inte som lön för utfört arbete, utan som något oviktigt som skulle göra det möjligt för honom att leva på det sätt som hans ställning krävde. Lyx, överflöd och skryt föraktades. En samuraj levde enkelt och måttfullt.

Det var också en samurajs skyldighet att vara absolut trogen sin herre. Bandet mellan samurajen och hans länsherre var i det närmaste oupplösligt. Det var länge vanligt att en samuraj följde sin herre i döden genom att begå harakiri.

Det kan tyckas som om samurajen var sin herres slav, som det gick att driva till vad som helst. Visserligen var plikttroheten ett av de högsta idealen, men slav var samurajen inte. Om någon offrade sitt samvete för att vara sin herre till lags, kallades han för lismare eller lakej, och föraktades.

ANNONS

ANNONS

När en samuraj hade en annan åsikt än sin herre, var det hans plikt att försöka övertyga denne med alla tillåtna medel. Misslyckades han var det inte ovanligt att han begick harakiri - för att därmed visa sin avvikande åsikt utan att behöva bryta sin trohetsplikt.

Svärdets betydelse

Svärdet var samurajens viktigaste vapen. Det följde honom från vaggan till graven. En samuraj fick under inga omständigheter lämna sitt svärd utom räckhåll, inte ens då han befann sig i familjen.

"Svärdet är samurajens själ", hette det i Japan, och det var lika viktigt att hålla svärdsklingorna blanka och fläckfria som att bevara sin ära. Om någon som inte var samuraj råkade beröra en samurajs svärdsklinga, hade samurajen laglig rätt att hugga ner den "skyldige" på fläcken.

Svärdssmederna stod långt över andra hantverkare på samhällsstegen. Smidet utfördes som en religiös ceremoni. Smidesprocessens alla hemligheter bevarades noggrant av svärdssmederna.

Homosexualitet

Samurajens liv var hårt och blodigt. All veklighet var bannlyst. Kärleken till kvinnor ansågs ovärdig - den var inte bra för samurajens karaktär. Homosexuella förbindelser, oftast i form av ett förhållande mellan en äldre och en yngre man, var istället vanliga. Konventionella äktenskap ingicks visserligen, men det var ofta för att trygga släktens fortbestånd.

Samurajernas tid var ofta grym, men samurajen fick inte vara ett råskinn. Han skulle inte vara hård mot fattiga och nödlidande, och han uppfostrades till att visa respekt för sina medmänniskor. Samurajen skulle leva rätt och ha hög moral - då skulle han också när som helst kunna lämna livet utan ånger eller ens ett ögonblicks förberedelse.

Musik, skönskrift - kalligrafi - och poesi var obligatoriska sysselsättningar för en samuraj. Ungdomarna i samurajfamiljerna studerade vishetslärarna Konfucius och Mencius, och äldre samurajer diskuterade gärna sina livserfarenheter utifrån dessa skrifter. Men det var ändå livets erfarenheter som stod i centrum för samurajer.

Förändrade roller

På 1600-talet inleddes i Japan en period av fred som skulle vara i 300 år. Det isolerade öriket Japan hotades inte av några främmande makter, och striderna mellan olika länsherrar inom landet klingade av.

ANNONS

ANNONS

I takt med att samurajernas uppgifter i strid tonade bort förändrades idealen och samurajernas roll i samhället. När samurajerna blev "fredligare", blev också deras ideal fredligare. De religiösa sidorna av bushi do, krigaridealen, betonades istället mer. Det var mycket vanligt att samurajer på sin ålders höst blev buddhistmunkar, så att de kunde ägna återstoden av sitt liv åt att be för sina offers själar.

Mot slutet av 1800-talet upplöstes Japans gamla samhällssystem. Kejsaren sopade undan shogunen - och snart avskaffades hela samurajsystemet. Fram till denna tidpunkt hade samurajernas rättigheter levt kvar.

Idealen lever

Men samurajernas ideal dog inte med samurajklassens död. Tvärtom gjordes nu dessa värderingar till hela samhällets ideal. År 1890 infördes bushi do i utbildningen och lades till grund för uppfostran av barn och ungdom. Så småningom fick värderingarna också allt större spridning inom affärslivet och i det privata umgänget människor emellan.

Mycket av det som idag betraktas som typiskt japanskt i fråga om attityder och uppträdanden går tillbaka till samurajernas levnadsregler och ideal. Enkelhet, måttfullhet och behärskning är ännu idag dygder som eftersträvas.

En samuraj skrev t.ex. aldrig ett skriftligt avtal. Att kräva ett skriftligt avtal skulle vara att ifrågasätta samurajens ära - och en duell på liv och död blev oundviklig.

Än idag, i det moderna affärslivet, känner japanen motvilja mot skriftliga avtal. Men den okunnige utlänning som föreslår ett sådant avtal lär dess bättre knappast utmanas på duell...

LÄS MER: Japans historia

LÄS MER: Toyotomi Hideyoshi - mannen som enade Japan

LÄS MER: De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Berätta kortfattat om de blivande samurajernas uppfostran.
   
 2. Vad menas med harakiri och varför är det ett viktigt begrepp när det gäller samurajer?
   
 3. Svärdet var en viktig symbol för samurajen. Motivera.
   
 4. Nämn några av samurajens viktigaste ideal (dygder).
   
 5. En del av samurajernas ideal lever kvar i det japanska samhället. Hur märks det enligt författaren?
   

 

Text: Peter Fowelin, SO-lärare och läromedelsförfattare

 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 10 oktober 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Svenska armén på reträtt efter Poltava.

Karolinska fångar efter katastrofen vid Poltava

Uppemot 200 mil öster om Moskva, på andra sidan de mäktiga Uralbergen levde för över 300 år sedan...

M

Toyotomi Hideyoshi - mannen som enade Japan

En sommarmorgon 1582 dog Japans härskare Oda Nobunaga i sitt tempel i huvudstaden Kyoto. Ett...

M

Atombomben över Nagasaki skulle tvinga Japan att kapitulera

Människan har skapat vapen så fruktansvärda att de kan döda allt liv på jorden. Kärnvapen är den...

M

Slaget vid Yarmuk - bakgrund och följder

År 629 tågade den bysantinske kejsaren Heraklius in i Jerusalem i triumf. Efter många fältslag hade...

M

Mongolernas plundring av Bagdad gjorde slut på islams guldålder

Härskare som lever avskilda från folket de bestämmer över, som tror sig vara utvalda av gudarna,...

L

Eldvapnens historia

Krutet uppfanns i Kina och användes först till fyrverkeripjäser och smällare. Under sina angrepp...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Hi

Krig och försvar 1500-1776

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under den nya tiden.

Hi
Karta

Japans historia

Historia om Japan. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Schackpjäser

Sociala strukturer

Med sociala strukturer menas här fördelning av olika klasser eller sociala stånd i ett samhälle....